Πα 27 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούνιος 201109-06-2011:Δελτίο Τύπου για την παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της...

09-06-2011:Δελτίο Τύπου για την παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Οι Έλληνες πολίτες, στον Έβρο, στην Αθήνα, στα νησιά του Αιγαίου, στην Ηγουμενίτσα και στην Πάτρα είναι Ευρωπαίοι πολίτες και ζητούν παρεμβάσεις που θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης. Στο δίκαιο αυτό αίτημά τους η απάντησή μας, η Ευρωπαϊκή απάντηση, θα πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική.»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνεδριάζει σήμερα, 9.06.2011 στ o Λουξεμβούργο.

Ο κ. Υπουργός παρεμβαίνοντας στη συζήτηση σχετικά με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σύνορα, τη Μετανάστευση και το Άσυλο και τα Συμπεράσματα τα οποία θα εκδώσει το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η χώρα μας υποστηρίζει:

  • κάθε πρόταση που βελτιώνει την ενισχυμένη συνεργασία Schengen και ταυτόχρονα απορρίπτει κάθε σκέψη που τροποποιεί το Κοινοτικό Κεκτημένο και ανατρέπει το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
  • η ενίσχυση του χώρου Schengen προϋποθέτει βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και κατοχύρωση της δυνατότητας των Κρατών Μελών να αποτρέπουν και να απαγορεύουν κάθε μορφή παράνομης εισόδου στο έδαφός τους.
  • την έμπρακτη εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κ-μ. Οποιαδήποτε άλλη μεθόδευση θα λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων της Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών.
  • την αντιμετώπιση της κρίσεως στη Βόρειο Αφρική και των επιπτώσεών της με οργανωμένη Ευρωπαϊκή Μεσογειακή πολιτική η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες από τις οποίες κυρίων προέρχονται οι παράνομοι μετανάστες που κατακλύζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • τη διασύνδεση της συνολικής πολιτικής και υποστήριξης που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες με την σύναψη Συμφωνιών Επανεπιλογής η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να εποπτεύεται από επιτροπές παρακολούθησης και ελέγχου.

Τέλος, ο Υπουργός ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύει αντί να αποδυναμώνει τα κράτη-μέλη που στα εξωτερικά τους σύνορα επωμίζονται και διαχειρίζονται το τεράστιο βάρος της λαθρομεταναστευτικής πίεσης. Οι Έλληνες πολίτες, στον Έβρο, στην Αθήνα, στα νησιά του Αιγαίου, στην Ηγουμενίτσα και στην Πάτρα είναι Ευρωπαίοι πολίτες και απαιτούν τη λήψη άμεσων μέτρων ούτως ώστε να αισθάνονται την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην καθημερινή τους ζωή. Ζητούν παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος στην καθημερινή τους ζωή. Στο δίκαιο αυτό αίτημά τους η απάντησή μας, η Ευρωπαϊκή απάντηση, θα πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική.

Τελευταίες Αναρτήσεις