Τε 5 Οκτωβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούνιος 201108-06-2011:Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την...

08-06-2011:Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργάνωση – αρμοδιότητες
Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο προωθείται για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια.

Το σχέδιο ΠΔ μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας διαρθρώνεται:

α) στο Κλιμάκιο Υποδοχής και Ενημέρωσης Πολιτών, το οποίο θα δέχεται τις καταγγελίες ή τα παράπονα πολιτών όσον αφορά πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα ενημερώνει τους καταγγέλλοντες για τη διερεύνηση των καταγγελιών κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους. Παράλληλα, θα κάνει δεκτές και ανώνυμες καταγγελίες, ενώ θα μεριμνήσει για τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

β) στο Κλιμάκιο Υποβολής και Τεκμηρίωσης Καταγγελιών

γ) στο Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης και Στατιστικής.

Η Τριμελής Επιτροπή του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:

Αξιολογεί τις καταγγελίες, επιλαμβάνεται περιστατικών κατόπιν εντολής του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή αυτεπαγγέλτως. Εξετάζει πειθαρχικούς φακέλους με καταδικαστικές σε βάρος της Ελλάδας αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ενημερώνει κάθε δύο μήνες αλλά και εκτάκτως τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ κάθε Ιανουάριο υποβάλλει σε αυτόν έκθεση απολογισμού.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας συνεργάζεται με τα Αρχηγεία, τις Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων, την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή και άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις εισαγγελικές αρχές, τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και με άλλες αρμόδιες κρατικές ή ανεξάρτητες Αρχές, Υπηρεσίες Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Οργανώσεις, Σωματεία, εκπροσώπους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και γενικά με οποιονδήποτε νόμιμο φορέα ή ιδιώτη δύναται να συμβάλλει στη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας του Γραφείου.

Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και οι λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν άμεση και ουσιαστική συνδρομή στο προσωπικό του Γραφείου για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στελεχώνεται από ένστολο και πολιτικό προσωπικό.

Τελευταίες Αναρτήσεις