Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Μάιος 201117-05-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ελλάδα - Schengen »

17-05-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ελλάδα – Schengen »

Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ελλάδα – Schengen ».

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, συστήνεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, στο πλαίσιο δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα μας μέσα από το Σχέδιο Δράσης «Ελλάδα – Schengen », το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επικεφαλής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου ορίζεται ο Υποναύαρχος Δημήτριος Μπαντιάς, Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Πρόκειται για μια διακλαδική επιτελική υπηρεσία στο πλαίσιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , η οποία θα στελεχώνεται από ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ και του Λ.Σ – Ελληνική Ακτοφυλακή. Θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων σε εθνικό επίπεδο αρχών στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά μας σύνορα και την ομοιόμορφη εφαρμογή κοινών κανόνων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων ( EUROSUR ).

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο θα εποπτεύει την εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και του συντονισμού της συνεργασίας με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές, με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων.

Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του θα οργανώνει τη βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στους υπαλλήλους των συναρμόδιων υπηρεσιών. Θα συντονίζει τις μελέτες και τις αναλύσεις κινδύνων για την αντιμετώπιση των απειλών και τη λήψη μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Έχει ήδη ανατεθεί στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η μελέτη για τον ακριβή προσδιορισμού των επιχειρησιακών και διοικητικών απαιτήσεων για την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου.

Παράλληλα, με συντονισμένες προσπάθειες των δύο Σωμάτων ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με το κεκτημένο Schengen , βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ε.Ε και θεμελιώδες συστατικό του χώρου ελευθερίας και ασφάλειας.

Τελευταίες Αναρτήσεις