Σα 23 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Μάιος 201112-05-2011:Δελτίο Τύπου με παρεμβάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και...

12-05-2011:Δελτίο Τύπου με παρεμβάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης της Ε.Ε, στις Βρυξέλλες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνεδριάζει σήμερα, 12.05.2011 στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Υπουργός παρεμβαίνοντας στη συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση και στο ειδικότερο ζήτημα της πρότασης αλλαγών στη συνθήκη του Schengen , υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει κάθε πρόταση που ενισχύει το Schengen και ταυτόχρονα απορρίπτει κάθε σκέψη που ανατρέπει το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι:

 • αποτελεί θετικό στοιχείο η αναγνώριση ότι το πρόβλημα των αυξημένων μικτών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε αποτελεί ευρωπαϊκό και όχι μόνο εθνικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί «πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών – Μελών».
 • θα πρέπει να διερευνηθούν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των Κ-Μ. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, μόνο βλαπτικά και διαλυτικά φαινόμενα θα προκαλέσει και θα λειτουργήσει εις βάρος των καλών εννοούμενων συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της.
 • Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, τα οποία θα ενισχύουν τις προσπάθειες των Κρατών – Μελών για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κατατείνουν στην καλύτερη αστυνόμευσή τους με σκοπό την αποτροπή των παράνομων εισόδων.
 • το κεκτημένο Schengen προβλέπει ενδυνάμωση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε, συνεπώς εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων και όχι στην «τιμωρία» των Κ-Μ στα εξωτερικά σύνορα.
 • η δημιουργία του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών στον χώρο Schengen συνιστά μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε, αποτελεί το βασικότερο πυλώνα ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.
 •  προτάσεις περί μηχανισμών αναστολής της συμμετοχής σε συγκεκριμένους τομείς και επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταλλάσσουν ουσιωδώς το όλο οικοδόμημα του κεκτημένου Schengen και δημιουργούν ζητήματα συμφωνίας με την ίδια τη Συνθήκη της Ε.Ε και τις θεμελιώδεις αρχές που αυτή έχει προβλέψει.
 •  Η δημιουργία ενός μηχανισμού αναστολής θα μπορούσε να κριθεί ακόμη και αντίθετη με το δίκαιο της Ε.Ε. Όλα τα επόμενα βήματα θα πρέπει να γίνουν σε πλήρη διαβούλευση και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του.
 • Επαναφορά των ελέγχων θα μπορούσε να θεωρηθεί νοητή μόνο ως εξαίρεση, για λόγους δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία. Η ύπαρξη παρανόμων μεταναστών δεν συνιστά όμως αυτομάτως κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια ενός Κ-Μ.
 • Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Frontex τόσο στον τομέα της αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και την άμεση επιστροφή στην πατρίδα τους.
 • θα πρέπει να δοθεί λύση στο ζήτημα των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν παράνομα στα Κ-Μ, αλλά η απομάκρυνση των οποίων δεν είναι εφικτή για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
 • θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινοτική πολιτική των εθελούσιων και των αναγκαστικών επιστροφών καθώς και η άμεση προώθηση και ουσιαστική εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής.
 • συγκρότηση μίας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη.
 • Θα πρέπει να μειωθεί το βάρος που επωμίζονται τα Κράτη – Μέλη στα εξωτερικά σύνορα λόγω των αυξημένων λαθρομεταναστευτικών πιέσεων με εφαρμογή του μέτρου της ανακατανομής παράνομων μεταναστών σε Κράτη-Μέλη, ανάλογα με πληθυσμιακά, οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια.
 • Το περιεχόμενο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, και ιδιαίτερα η αρχή της αποκλειστικής αρμοδιότητας του κράτους πρώτης παράνομης εισόδου, θα πρέπει να αναθεωρηθεί καθώς, στην παρούσα του μορφή, επιβαρύνει υπέρμετρα και δυσανάλογα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα όπως η Ελλάδα, τα οποία ως εκ της γεωγραφικής τους θέσεως καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου.
 • Το πρόβλημα της παράνομης εισόδου λαθρομεταναστών μέσω των συνόρων της Ελλάδας με τη Τουρκία στον Έβρο εξακολουθεί δυστυχώς να υφίσταται παρά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε.
 • Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Επανεισδοχής ΕΕ – Τουρκίας, η οποία θα αποτελέσει καταλυτικό εργαλείο στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, θα πρέπει να αποφασισθεί, σε επίπεδο Συμβουλίου ΕΕ, με χρονικό ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την Τουρκία για την σταδιακή κατάργηση των θεωρήσεων ( Visas ).

Στη δυσχερή συγκυρία που βιώνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να αναζητά διέξοδο με επαναφορά μηχανισμών που παραπέμπουν στο παρελθόν και στην προ-ευρωπαϊκής ένωσης εποχή, θα πρέπει να εργασθούμε προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης. Να ενισχύουμε αντί να αποδυναμώνουμε τα κράτη-μέλη που στα εξωτερικά τους σύνορα επωμίζονται και διαχειρίζονται το τεράστιο βάρος της λαθρομεταναστευτικής πίεσης.

Τελευταίες Αναρτήσεις