Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Απρίλιος 201127-04-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την...

27-04-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Ασφάλειας και Αλλοδαπών
σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στόχος η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητάς τους.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής υπέγραψε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το οποίο απεστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή.

Με το Προεδρικό Διάταγμα επιχειρείται η ενίσχυση τόσο της οργανωτικής δομής, όσο και της επιχειρησιακής ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών αυτών. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στην πρόληψη και καταπολέμηση εξειδικευμένων μορφών εγκληματικότητας και ταυτόχρονα να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας.

Ειδικότερα, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία περιλαμβάνει:

     – Σύσταση τεσσάρων νέων Υποδιευθύνσεων στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, συστήνονται:

  • Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, με αποστολή την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, του νομίσματος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των περιουσιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος.
  • Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, με σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους, την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των αθλητικών αποστολών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, και τη βελτίωση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με Αθλητικά Σωματεία, Συνδέσμους Φιλάθλων, αλλά και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές και τους Φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, η οποία είναι αρμόδια για την υποστήριξη της οικείας Διεύθυνσης Ασφάλειας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, σε θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών με τεχνικά μέσα, καθώς επίσης για την έρευνα και μελέτη των νέων τεχνολογιών.
  • Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων, η οποία έχει ως αποστολή την οργάνωση και το συντονισμό ειδικών ερευνών και ανακριτικών πράξεων, που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και την προστασία μαρτύρων ειδικών κατηγοριών.

Επιπλέον, η νομοθετική ρύθμιση περιλαμβάνει:

     – Αναδιοργάνωση της εσωτερικής διάρθρωσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων της και μετονομασία της σε «Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων», με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και εγκλημάτων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και στην εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.

     – Ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα συνεργασίας των Υπηρεσιών, στον καθορισμό της διάρθρωσης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των νέων Υποδιευθύνσεων και σε άλλα σχετικά ζητήματα, καθώς και στη δυνατότητα των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης να επιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής έγκρισης ή διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, της διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων της καθ’ ύλη αρμοδιότητάς τους σε περιοχές άλλων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος, ενώ η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος.

     – Διαχωρισμό των Υποδιευθύνσεων Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης σε Υποδιευθύνσεις Αλλοδαπών και Υποδιευθύνσεις Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αττικής και Θεσσαλονίκης , με σκοπό αφενός τη βελτίωση του συντονισμού, της εποπτείας, του ελέγχου και της καθοδήγησης των υφιστάμενων Τμημάτων Αλλοδαπών και των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης στην εκπλήρωση της αποστολής τους, και αφετέρου την ταχύτερη και πληρέστερη διεκπεραίωση των λειτουργικών διαδικασιών τους.

Τελευταίες Αναρτήσεις