Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Απρίλιος 201115-04-2011: Ομιλία του Υφυπουργού ΠτΠ Μανώλη Όθωνα στην συζήτηση στην Βουλή επί των σχεδίων νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ...

15-04-2011: Ομιλία του Υφυπουργού ΠτΠ Μανώλη Όθωνα στην συζήτηση στην Βουλή επί των σχεδίων νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, κ.α.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία του Υφυπουργού ΠτΠ Μανώλη Όθωνα στην συζήτηση στην Βουλή επί των σχεδίων νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος».

«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους».

Ευχαριστώ και τους συναδέλφους και τον αξιότιμο Πρόεδρο κ. Κακλαμάνη για τις παρατηρήσεις τους.

Πήρα το λόγο κατ’ αρχήν για να καταστήσω, με τον πιο απόλυτο τρόπο, σαφές ότι για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για την Κυβέρνηση συνολικότερα -φαντάζομαι και για το σύνολο των πολιτικών κοινοβουλευτικών κομμάτων- δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση, ούτε της μετανάστευσης με την παραβατικότητα και πολύ περισσότερο με το ποινικό έγκλημα –αναφέρομαι σε μια σχετική παρατήρηση του κ. Δρίτσα- ούτε επίσης καμία σύνδεση των κοινωνικών κινημάτων, όσο έντονα και αν αυτά εκδηλώνονται στα πλαίσια της νομιμότητας με την τρομοκρατία. Επομένως, η παράθεση στις συγκεκριμένες συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας όλων δυνητικά των πεδίων που μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια συνεργασία σε διακρατικό ή διεθνές επίπεδο, έχει, σε ό,τι αφορά την ελληνική Κυβέρνηση, αυτή τη σημαντική υπογράμμιση.

Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι σε όλες τις συμφωνίες και στις συγκεκριμένες που η Ελληνική Βουλή κυρώνει σήμερα, υπάρχει το δικαίωμα και των δύο συμβαλλομένων μερών να αρνηθούν εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση, την παροχή συνδρομής και συνεργασίας, εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνουν το αρμόδιο Υπουργείο, η Κυβέρνηση και εγώ θα έλεγα και μέσα από τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και το Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση, τις ερμηνείες παραδείγματος χάρη, όπως είπε ο κ. Σκυλλάκος, για το τι είναι τρομοκρατία. Η ελληνική πλευρά κρατά μέσω και της συγκεκριμένης σύμβασης το δικαίωμα να δίνει το δικό της ορισμό και τη δική της ερμηνεία και επομένως, ποια είναι εκείνα τα θέματα που παράσχει η συνδρομή και συνεργασία και ποια όχι.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα, όχι το διαδικαστικό, το ουσιαστικό που έθεσε ο Πρόεδρος ο κ. Κακλαμάνης, προφανώς είναι γνωστό ότι στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή διεξήχθη πολύ ουσιαστικότερη συζήτηση και για τις συγκεκριμένες συμφωνίες, όπου οι απόψεις των κομμάτων, διά των εισηγητών τους, αλλά και διά των συναδέλφων Βουλευτών αναπτύχθηκαν εκτενέστερα, όπως και οι θέσεις της Κυβερνήσεως. Προφανώς, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Διαφωνώ στο ότι μπορεί να εμπλουτιστεί η διαδικασία.

Επίσης, θα καταθέσω την άποψη ότι ίσως είναι ακόμα ουσιαστικότερη και διά μέσου του Κοινοβουλίου, η παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής αυτών των συμβάσεων. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να σας υπενθυμίσω κάτι το οποίο γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι ειδικά σε τόσο ευαίσθητα θέματα, όπως είναι τα θέματα αστυνομικής συνεργασίας ακολουθείται μία τυποποίηση. Μία φόρμα βασικά είναι, η οποία έχει ελάχιστες παραλλαγές, έως καθόλου, ανάλογα με το ποια χώρα τη συνάπτετε. Είναι μια φόρμα διεθνώς συμφωνημένη, ακριβώς για να μην υπάρχει ένα περιθώριο μεγάλης ευελιξίας και ελευθερίας διατυπώσεων που θα δημιουργούσε περισσότερες παρεξηγήσεις από αυτές που επισημάνθηκαν από τους συναδέλφους ήδη.

Ευχαριστώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις