Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Απρίλιος 201114-04-2011:Απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά με χορήγηση κατ'...

14-04-2011:Απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά με χορήγηση κατ’ εξαίρεση ευχέρειας για πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 14 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά με χορήγηση κατ’ εξαίρεση ευχέρειας για πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης

Κύριε συνάδελφε,

Με εκπλήσσει το γεγονός ότι ο κύριος Νάκος επιμένει να μιλάει για εγκύκλιο και θέτει ζητήματα νομικής φύσεως λες και ο κοινοβουλευτικός χρόνος και χώρος προσφέρεται για νομικές αναλύσεις και διαλέξεις. Και ναι μεν έχετε δίκιο για την αρχική σύγχυση που δημιουργήθηκε καθώς το αρχικό δελτίο τύπου μιλούσε εκ παραδρομής για εγκύκλιο, αλλά από τα όσα ακολούθησαν κανείς δεν δικαιούται να αναπαράγει τη σύγχυση σκοπίμως και να δημιουργεί πολιτικές εντυπώσεις.

Το λέω αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς, στο δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου περιλαμβάνεται αυτούσιο το περιεχόμενο του εγγράφου με το οποίο παρέχονται οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την κατ’εξαίρεση δυνατότητα που παρασχέθηκε στους κατόχους βεβαιώσεων αναβολής απομάκρυνσης από τη χώρα για πραγματοποίηση ενός και μόνο ταξιδίου στη χώρα καταγωγής τους. Κατά συνέπεια, όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν με τον τρόπο αυτό άμεση πρόσβαση σε πλήρη ενημέρωση.

Δεύτερον. Στις 6 Απριλίου και προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς το τι ακριβώς είναι η επίμαχη απόφαση, εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο, η οποία απαντά σε δικές σας δηλώσεις και διευκρινίζει επί λέξει ότι:

«Η απόφαση αυτή δεν συνιστά απόφαση κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά ούτε και αποτελεί ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες για χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων που επιβάλλονται από την αρχή της εξατομικευμένης δικαιοσύνης και ανάγονται στην ορθή και δίκαιη άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης».

Ως εκ τούτου, έχει ήδη απαντηθεί το ερώτημά σας από τις 6 Απριλίου και δεν αντιλαμβάνομαι την επιμονή σας για την κατάθεση και επίκαιρης ερώτησης στις 11 Απριλίου για το ίδιο θέμα, η οποία συζητείται σήμερα.

Ταυτόχρονα, η ίδια ανακοίνωση απαντά σαφώς και στο έτερο θέμα περί ανάρτησης της εν λόγω απόφασης στο σύστημα «Διαύγεια». Παρόλα αυτά, εσείς – προφανώς για λόγους σκοπιμοτήτων – συνεχίζετε ακόμη και σήμερα να θέτετε το ερώτημα ότι δεν αναρτήθηκε στο σύστημα «Διαύγεια». Νομίζω ότι έχετε επιδοθεί σε μία προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης και εντυπώσεων. Με τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε από την πρώτη μέρα και που έχουν απαντηθεί εξ αρχής ένα προς ένα.

Θα ήθελα όμως να απαντήσω και σε ένα θέμα πολύ σοβαρό στο οποίο ακροθιγώς αναφέρεστε και σε δηλώσεις σας.

Εκ πλαγίου, και χωρίς να δίνετε διευκρινήσεις και σαφή επιχειρηματολογία, κάνετε λόγο για επηρεασμό της θέσης της χώρας ως προς τη Συνθήκη Σένγκεν από την ανωτέρω απόφαση. Εδώ οφείλω να είμαι ξεκάθαρος διότι η ερώτησή σας περνάει πλέον σε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα χωρίς να υπάρχει λόγος.

Είναι σαφές ότι η κατ’εξαίρεση πρόβλεψη που έγινε για την αναφερθείσα κατηγορία μεταναστών δεν εισάγει καμία απόκλιση ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη Συνθήκη Σένγκεν.

Γι’ αυτό ακριβώς η δυνατότητα που δόθηκε σε αυτούς τους μετανάστες για ένα ταξίδι, αφορά αποκλειστικά στη χώρα καταγωγής τους, η οποία καταφανώς δεν είναι χώρα εντός ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι να ταξιδέψουν έχουν ενημερωθεί ότι αναγκαία προϋπόθεση γι’αυτό είναι η τήρηση όλων των τύπων που προβλέπονται για τέτοιου είδους ταξίδια, μεταξύ των οποίων και η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου. Οφείλω δε να υπενθυμίσω ότι όλοι αυτοί, με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μετά την έξοδο τους από την Υπατία, έχουν πλέον καταγραφεί στο σύστημα της χώρας, έχουν πιστοποιηθεί τα πραγματικά τους στοιχεία και έχουν δακτυλοσκοπηθεί. Ως εκ τούτου η χώρα είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις της όσον αφορά το Σένγκεν.

Ευχαριστώ.

Δευτερολογία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπενθυμίσω στον συνάδελφο, τον κ. Νάκο ότι η Διοίκηση είναι εκείνη η οποία εκτελεί τους νόμους. Αν η Διοίκηση παρανομεί τότε προσβάλλει τους νόμους και είναι υπεύθυνη και υπόλογη ενώπιων της Δικαιοσύνης. Όπως επίσης και η Κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό και στη Βουλή των Ελλήνων. Αν έχετε πράγματι τέτοιου είδους στοιχεία και πιστεύετε ότι υπάρχει έκνομη δραστηριότητα της ελληνικής Διοίκησης, της ελληνικής Αστυνομίας και παράβαση των νόμων από την πλευρά της Κυβέρνησης, παρακαλώ πολύ ακολουθείστε τις νόμιμες διαδικασίες.

Ένα έχω να σας πω μόνο. Ότι οι επαναλαμβανόμενες απόψεις αυτού του είδους, χωρίς τεκμηρίωση, δεν συνάδουν ούτε στην πρόοδο της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ούτε στην ουσία του Κοινοβουλευτικού διαλόγου, ούτε βεβαίως συμβάλλουν στο απόλυτο δικαίωμα και την υποχρέωση την οποία έχουμε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, την λειτουργία του Κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης.

Επαναλαμβάνω λοιπόν για να είμαι απολύτως σαφής. Η κατ’ εξαίρεση παροχή δυνατότητας σε κάποιες κατηγορίες πολιτών ή μεταναστών για διεξαγωγή ταξιδιών δεν είναι κάτι καινούργιο στη δημόσια διοίκηση. Και απορώ μάλιστα, πως εσείς, που έχετε υπηρετήσει στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας την ευθύνη κιόλας για τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, αυτό δεν το γνωρίζετε. Εσείς κύριε συνάδελφε γνωρίζετε απολύτως τα νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν, το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Διοίκηση και το Υπουργείο το δικό σας στην προκειμένη περίπτωση, την εποχή εκείνη επί ΝΔ.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια για κατ’ εξαίρεση παροχή διευκολύνσεων, γενικώς διευκολύνσεων, μεταξύ των οποίων και ταξιδίων για ανθρωπιστικούς λόγους. Εδώ μιλάμε για ένα ταξίδι, σε χώρα εκτός Σένγκεν, για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον ζητηθεί και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και αποδειχθεί, σε συνεννόηση πάντα με τις Πρεσβείες τους. Γι’ αυτό μιλούμε. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η παρανομία στην οποία αναφέρεστε.

Επίσης, έχουν υπάρξει στο παρελθόν για αλλοδαπούς ειδικά, πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκήθηκε η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, δεν έχω κανένα στοιχείο για τη δική σας περίοδο, αλλά αν προστρέξετε στην περίοδο όλων των Κυβερνήσεων υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες τέτοιες ειδικές περιπτώσεις όπου ασκήθηκε διακριτική ευχέρεια της διοίκησης για να διευκολύνει τις μετακινήσεις τους για εξαιρετικούς λόγους και με πολύ σαφείς προϋποθέσεις.

Ακόμη και για μετανάστες μάλιστα των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει, έχει δοθεί στο παρελθόν δυνατότητα να ταξιδέψουν επειδή π.χ. σας θυμίζω έγινε μία πολύνεκρη τότε έκρηξη στην Αλβανία, και οι άνθρωποι ήθελαν να δουν τι έχουν γίνει οι οικογένειες τους, η διοίκηση δεσμεύτηκε να τους δώσει την άδεια ενός ταξιδίου, με τη δέσμευση ότι δεν θα συλληφθούν όταν επανέλθουν στην Ελλάδα προκειμένου να αναμένουν το τι θα γίνει με την άδεια παραμονής τους στη χώρα, αν θα ανανεωθεί, ή αν θα βρεθεί άλλος τρόπος παραμονής τους στη χώρα. Επίσης και σε διάφορες περιπτώσεις, όπου υπήρχαν άρρωστοι συγγενείς στις πατρίδες τους, έφευγαν οι γονείς τους και ήθελαν με κάποιο τρόπο να βρίσκονται κοντά τους.

Αυτό αποτελεί προνόμιο της διοίκησης και θα έλεγα ότι αν δεν δίνονταν τέτοιου είδους άδειες θα ήταν και αντικείμενο κριτικής, όχι μόνο εντός της Ελλάδας, αλλά και εκτός της Ελλάδας, από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Τώρα, σε εκείνο το οποίο θέλω και εγώ να συναινέσω. Πράγματι, είναι οριακή η ερμηνεία, νόμιμη, αλλά οριακή. Είναι στο πλαίσιο του νόμου η ερμηνεία η οποία δώσαμε. Αλλά οφείλετε και εσείς να αναγνωρίσετε, όπως αναγνωρίζουμε οι πάντες, και ευτυχώς όλες οι πτέρυγες της Βουλής, ότι εδώ βρισκόμαστε σε μία οριακή κατάσταση που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Όσον αφορά στους μετανάστες για την ακρίβεια, έχουμε ξεφύγει από τα όρια αντοχής της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά αυτό δεν έγινε τώρα. Έχει γίνει επί δεκαετίες επειδή όλοι μας, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση με τον έναν τρόπο ή τον άλλο ανεχθήκαμε τη διόγκωση ενός φαινομένου, για το οποίο σήμερα ερχόμαστε να κάνουμε πολιτική, απαιτώντας την επίλυση του εδώ και τώρα. Ε , λοιπόν, δεν γίνεται εδώ και τώρα. Γιατί απαιτεί συνέργειες όλων των πολιτικών δυνάμεων, όλων των τοπικών φορέων, όλων των κοινωνικών φορέων, όλων των υπηρεσιών του κράτους και πάνω απ’ όλα απαιτεί μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά στην αντίληψη, στην κουλτούρα. Μία νέα κουλτούρα όσον αφορά στην επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος. Και προϋποθέτει σ’ αυτό συγκλίσεις πολιτικές και κοινωνικές. Διαφορετικά δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση επέλεξε το δρόμο της ήπιας αντιμετώπισης ενός τοπικού φαινομένου, γιατί αυτό ήταν ένα περιορισμένο φαινόμενο, διαπλεκόμενο από πολλές πλευρές όσον αφορά στην πολιτική του υποστήριξη, με πολλούς αλληλέγγυους, οι οποίοι είχαν διαφορετικούς σκοπούς, το οποίο είχε ευτυχές αποτέλεσμα. Ευτυχές από την άποψη ότι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό δεν κατέληξε ούτε σε αίμα, ούτε σε σύγκρουση, ούτε σε βίαιες δράσεις, ούτε στον διασυρμό της χώρας, όπως πολλοί προφανώς επιδίωκαν εκείνη την περίοδο.

Σας ευχαριστώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις