Πε 28 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Απρίλιος 201104-04-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με χορήγηση κατ' εξαίρεση ευχέρειας για πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης

04-04-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με χορήγηση κατ’ εξαίρεση ευχέρειας για πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χορήγηση κατ’ εξαίρεση ευχέρειας για πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, με σχετική εγκύκλιό του, επέτρεψε την κατ’ εξαίρεση πραγματοποίηση ενός ταξιδιού στις χώρες καταγωγής τους, για τους κατόχους βεβαιώσεων εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης, που προβλέπονται στο Ν. 3907/2011 και έχουν εκδοθεί μέχρι την 15 Μαρτίου 2011.

Η ευχέρεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των βεβαιώσεων αυτών θα δηλώσουν εκ των προτέρων την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν στη χώρα καταγωγής τους, στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση αναβολής απομάκρυνση ή σε άλλη αρμόδια αρχή για θέματα αλλοδαπών.

Επίσης, στους κατόχους των ως άνω βεβαιώσεων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού στην χώρα τους, για άκρως εξαιρετικούς λόγους, που σχετίζονται με σοβαρό ζήτημα υγείας προσώπου της οικογένειάς τους, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση αναβολής απομάκρυνσης. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης αναβολής είτε σε άλλη αρμόδια αρχή για θέματα αλλοδαπών, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμέσως στην αρχή έκδοσης για έγκριση.

Τελευταίες Αναρτήσεις