Κυ 25 Σεπτεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Μάρτιος 201109-03-2011: Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που προβάλλουν κριτική για την Ελλάδα αναφορικά με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τους...

09-03-2011: Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που προβάλλουν κριτική για την Ελλάδα αναφορικά με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τους μετανάστες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που προβάλλουν κριτική για την Ελλάδα αναφορικά με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τους μετανάστες

Σχετικά με δημοσιεύματα που προβάλλουν κριτική για την Ελλάδα αναφορικά με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τους μετανάστες, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση.

Παρά το δυσανάλογο βάρος που δέχεται λόγω της αθρόας εισροής παράνομων μεταναστών, η Ελλάδα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, έχουν αναληφθεί δράσεις που προβλέπουν την κάλυψη των αναγκών των παράνομων μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, οι οποίες θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι εν λόγω δράσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2010.

Σε ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνόρων και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας το 2007 και 2008 απορρόφησαν το 99% και 84% της χρηματοδότησης αντίστοιχα. Ίδιο ποσοστό απορρόφησης αναμένεται και για την τρέχουσα χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά στα κέντρα κράτησης, οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται για την ανέγερση νέων κτηρίων στα Ιωάννινα και τον Έβρο, ενώ γίνονται επίσης ανακαινίσεις σε ήδη υπάρχοντα κτήρια σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται πόροι για την ανέγερση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την καταγραφή των παράνομων μεταναστών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όσοι χρήζουν διεθνούς προστασίας θα παραπεμφθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Σχετικά με τα διαδικαστικά ζητήματα, προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, το οποίο χρηματοδοτείται από τις επείγουσες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, απασχολείται στις δευτεροβάθμιες επιτροπές που διαχειρίζονται τις εκκρεμούσες προσφυγές για χορήγηση ασύλου ( backlog ,45.000 προσφυγές). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η διαδικασία είναι δίκαιη και αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνεται το σύστημα αναγνώρισης και παραπομπής ασυνόδευτων ανηλίκων στις κατάλληλες εγκαταστάσεις, ενώ τέλος, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης περιπτώσεων που θα επιτρέπει το συντονισμό των επειγουσών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη υπηρεσιών διερμηνείας από προσωπικό εκπαιδευμένο στη διαπολιτισμική μεσολάβηση.

Παράλληλα, οι δράσεις που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας είναι οι εξής: Αυξάνονται τα Κέντρα Υποδοχής για τις ευάλωτες ομάδες μεταξύ των αιτούντων άσυλο, διανέμονται είδη πρώτης ανάγκης όπως είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, τρόφιμα, επιδοτούνται ενοίκια για οικογένειες προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα στέγασης για αυτούς που την έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα προσφέρεται νομική συμβουλή και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους από την ‘Υπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Παράλληλα, στην περιοχή του Έβρου δραστηριοποιούνται δύο κινητές μονάδες ιατρών για να διασφαλιστεί η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους παράνομους μετανάστες που βρίσκονται εκεί, ενώ σε πέντε (5) κέντρα κράτησης εργάζεται μόνιμα ιατρικό προσωπικό για την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών.

Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα και να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται εφαρμόζονται όσο πιο σύντομα και όσο πιο αποτελεσματικά είναι δυνατόν. Αυτές οι δράσεις έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου στη Μάλτα.

Τελευταίες Αναρτήσεις