Σα 3 Δεκεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201124-02-2011: Δελτίο Τύπου με Κοινό Ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων - Δημόσιας Ασφάλειας μετά την έκτακτη σύσκεψη...

24-02-2011: Δελτίο Τύπου με Κοινό Ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων – Δημόσιας Ασφάλειας μετά την έκτακτη σύσκεψη στη Ρώμη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ (ΓΑΛΛΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΜΑΛΤΑΣ)

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνάντησης των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων-Δημόσιας Ασφάλειας Μεσογειακών χωρών, που διεξήχθη χθες, 23 Φεβρουαρίου, στη Ρώμη, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής, οι Υπουργοί εξέδωσαν το ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν:

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική συνιστούν βαθιές και δραματικές κοινωνικές και θεσμικές αλλαγές, οι δε πιθανές επιπτώσεις τους προκαλούν σοβαρή ανησυχία στις χώρες μας και σε ολόκληρη την ΕΕ.

Όμως, η κατάσταση που διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες και η ενδεχόμενη εξάπλωσή της στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και την ευρύτερη Μέση Ανατολή γεννά υψηλές προσδοκίες για βελτίωση των δημοκρατικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στη γειτονική περιοχή , που είναι κρίσιμης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τα μεσογειακά κράτη – μέλη της.

Παράλληλα, είναι επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκαλείται από τις μαζικές αφίξεις στις ακτές μας, σήμερα της Ιταλίας, αύριο ενδεχομένως και στις ακτές άλλων χωρών, γεγονός που εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη της κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή. Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σύμφωνα με την μακραίωνη παράδοσή της , παρέχοντας υποστήριξη σε εκείνους που δικαίως αναζητούν καταφύγιο, για να αποφύγουν τις διώξεις.

Παρατηρήθηκε ένα κύμα χιλιάδων μεταναστών από την Τυνησία στην ακτή της νοτίου Ιταλίας εντός ολίγων ημερών, γεγονός, που προσετέθη στην ήδη υφιστάμενη αυξημένη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ενδεχόμενο άνοιγμα περισσοτέρων οδών εισόδου μεταναστών στη Μεσόγειο μπορεί να προκαλέσει μη ελεγχόμενα κύματα παράνομων μεταναστών και αιτούντων πολιτικό άσυλο στην Ευρώπη με σοβαρές επιπτώσεις και κινδύνους στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Σήμερα, η ασφάλεια και η σταθερότητα στη Μεσόγειο αποτελεί έναν στόχο που ακολουθούμε με προσήλωση και η Ευρώπη δεν μπορεί να μην αναλάβει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει την κρίση στη γειτονική περιοχή της που είναι ζωτική για το μέλλον της. Κατά συνέπεια ως υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων και Δημόσιας Ασφάλειας των μεσογειακών χωρών μελών της ΕΕ θεωρούμε ιδιαίτερα επείγον για την ΕΕ να λάβει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που είναι μπροστά μας και επιπρόσθετα να ενδυναμώσει τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών στις δύο ακτές της Μεσογείου.

Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι απαιτείται μια νέα ώθηση στις πολιτικές ασφάλειας και μετανάστευσης της Ευρώπης που θα είναι επικεντρωμένες στο διάλογο με τις χώρες προέλευσης αλλά και διέλευσης των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα αυτές οι πολιτικές πρέπει να συνάδουν με το νομικό και πολιτικό πλαίσιο δράσης που υιοθέτησε η ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και Οκτωβρίου 2009 και πιο πρόσφατα με την απόφαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης του Φεβρουαρίου του 2010 αναφορικά με τα 29 μέτρα για την ενδυνάμωση των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Σήμερα η συγκεκριμένη εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιέχονται σε αυτές τις αποφάσεις δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί. Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε τη λήψη επειγόντων μέτρων που θα αποσκοπούν στην ανάσχεση του κύματος των μεταναστών και των αιτούντων πολιτικό άσυλο που διασχίζουν τη Μεσόγειο και φτάνουν στις ακτές μας. Επίσης, υποστηρίζουμε την περαιτέρω ισχυροποίηση των κοινών επιχειρησιακών μέτρων που έχουν ληφθεί προκειμένου να κρατήσουν υπό έλεγχο τα μεταναστευτικά κύματα προς την Ευρώπη και μεταξύ άλλων τις πρόσφατες δράσεις που εφαρμόζονται για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στα ανατολικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας.

Επίσης καλούμε την ΕΕ να :

  • Θέσει το μεσογειακό ζήτημα στο επίκεντρο της κοινοτικής ατζέντας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο με την συμμετοχή των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών και καλοσωρίζουμε την απόφαση που ελήφθη από την προεδρία της ΕΕ να συζητηθεί το θέμα αυτό στο προσεχές Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εξεταστεί το θέμα στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
  • Οικοδομήσει μια νέα σχέση με τις νότιες γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν θέσει σε εφαρμογή πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη από την ΕΕ.
  • Λάβει πλήρως υπόψη με πνεύμα αλληλεγγύης τις δυσκολίες εκείνων των κρατών της ΕΕ που υφίστανται δυσανάλογες εισροές μεταναστών.
  • Αναγνωρίσει την ανάγκη και τον επείγοντα χαρακτήρα των στρατηγικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα όπως εκείνα της ασφάλειας, της μετανάστευσης και του ασύλου μέσω της ενδυνάμωσης των υφισταμένων κοινοτικών εργαλείων και την αποτελεσματική εφαρμογή εκείνων των μέτρων που έχουν προβλεφθεί
  • Ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών θεμάτων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών επικεντρώνοντας μεταξύ άλλων την προσοχή σε θέματα επανεισδοχής και επιστροφών και στη διάλυση των δικτύων των διακινητών.
  • Ενδυναμώσει τη δυνατότητα του Frontex προκειμένου να το καταστήσει ένα πραγματικά επιχειρησιακό εργαλείο για να βελτιώσει τη συνέργειά του με άλλα όργανα και με την Europol σε συνδυασμό με ενδεχόμενες τρομοκρατικές και εγκληματικές απειλές.
  • Εγκαθιδρύσει ένα κοινό και βιώσιμο σύστημα ασύλου ΕΕ μέχρι το τέλος του 2012 που θα αντανακλά δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών βάσει της αρχής της αλληλεγγύης.
  • Προάγει προγράμματα περιφερειακής βοήθειας στη νότια Μεσόγειο σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.
  • Συστήσει ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο αλληλεγγύης όπου είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Τελευταίες Αναρτήσεις