Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήASYLOGENIKA-ASYLOΠρώτος Βαθμός

Πρώτος Βαθμός

Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας

  • Την ημέρα που σας έχει ορίσει η Υπηρεσία, θα δώσετε συνέντευξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του, να καταθέσετε μόνον αληθινά περιστατικά με πληρότητα και να μην αποκρύψετε κανένα στοιχείο που συνδέεται με την αίτησή σας. Εάν καταθέσετε αναληθή περιστατικά ή ισχυρισμούς θα επηρεάσετε αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.
  • Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα σας ρωτήσει κατά τη συνέντευξη ιδίως για τα στοιχεία που αναφέρετε στην αίτησή σας, για τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, για το πώς ήρθατε στην Ελλάδα, για τους λόγους που φύγατε από τη χώρα καταγωγής σας ή τη χώρα στην οποία διαμένατε, αν είστε ανιθαγενής, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε σε αυτήν. Κατά τη συνέντευξη μπορείτε να προσθέσετε και όποια άλλα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα.
  • Εάν, λόγω γλώσσας, δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου στη συνέντευξη θα είναι παρών και διερμηνέας.
  • Στη συνέντευξη μπορείτε να πάτε μαζί με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο (νομικό, ιατρό, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό).
  • Αυτά που θα πείτε στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικά.
  • Η συνέντευξη μπορεί να ηχογραφείται. Στο τέλος της συνέντευξης ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα συντάξει μία έκθεση που θα περιλαμβάνει τους βασικούς ισχυρισμούς σας και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της συνέντευξης. Εάν η συνέντευξη δεν ηχογραφηθεί, ο υπάλληλος θα συντάξει ένα κείμενο (πρακτικό) που θα περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε το κείμενο του πρακτικού με τη βοήθεια του διερμηνέα, να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του ή να ζητήσετε να γίνουν διορθώσεις και να το υπογράψετε. Μπορείτε όποτε θέλετε να πάρετε αντίγραφο του πρακτικού ή της έκθεσης και της ηχητικής καταγραφής της συνέντευξής σας.
  • Μετά τη συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτησή σας.
  • Όταν εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή σας η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ειδοποιήσει για να την παραλάβετε. Θα σας ειδοποιήσει με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει είτε με τηλεφώνημα, είτε με επιστολή ή τηλεγράφημα, είτε με fax, ή e-mail.
  • Η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να σας επιδώσει την απόφαση με τη βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που καταλαβαίνετε.
  • Αν δεν έχετε παραλάβει την απόφαση και δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του, η Υπηρεσία Ασύλου θα θεωρήσει ότι έχετε παραλάβει την απόφαση την ημέρα αυτή.

Τελευταίες Αναρτήσεις