Σα 25 Μαρτίου 23
ΑρχικήASYLOGENIKA-ASYLOΠως να κάνετε αίτημα ασύλου

Πως να κάνετε αίτημα ασύλου

Η πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Πού και πώς θα υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας;

 • Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου δεν είναι αρμόδια να παραλάβει την αίτησή σας: α) εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην Αστυνομία, η οποία εκκρεμεί, β) εάν είστε κάτοχος ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα έτσι ώστε η Υπηρεσία Ασύλου να διαπιστώσει εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, οπότε θα εξακριβωθεί άμεσα εάν εκκρεμεί σχετική αίτησή σας.

 • Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), οι αρμόδιες υπηρεσίες κράτησης ή πρώτης υποδοχής θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας.
 • Πρέπει να υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας ο ίδιος, προφορικά ή γραπτά. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα μέλη της οικογένειάς σας εφόσον αυτά είναι μαζί σας στην Ελλάδα και το επιθυμούν.
 • Όταν υποβάλετε την αίτηση, εάν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, να γνωρίζετε ότι θα υπάρχει διερμηνέας που θα σας βοηθήσει.
 • Όταν υποβάλετε την αίτησή σας θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του υπαλλήλου. Εάν καταθέσετε αναληθή στοιχεία ή ισχυρισμούς αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.
 • Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή είστε κάτω των 18 ετών και δεν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικο που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα σας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική, οι Αρχές πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας θα σας ορίσει έναν εκπρόσωπο (Επίτροπο) που θα έχει την ευθύνη σας και θα προασπίζει τα συμφέροντά σας. Αν είστε κάτω των 14 ετών την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω των 14 ετών μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας. Οι Αρχές θα φροντίσουν για την προστασία σας και τη φιλοξενία σας σε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους.
 • Όταν υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας, θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας που είναι άνω των 14 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC, και σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος της Ευρώπης που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ», θα μεταφερθείτε εκεί για να εξετασθεί η αίτησή σας.
 • Θα πρέπει να παραδώσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα (διαβατήριο) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας και έχει σχέση με την εξέταση της αίτησής σας και με την εξακρίβωση της ταυτότητας σας και των μελών της οικογένειάς σας, της χώρας προέλευσης και του τόπου καταγωγής σας, καθώς και της οικογενειακής σας κατάστασης.
 • Μπορεί να δεχθείτε σωματική έρευνα ή έρευνα των αντικειμένων σας. Μπορεί να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις.
 • Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που μπορεί να ισχύει ως και για έξι μήνες. Το δελτίο αυτό πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.
 • Όταν υποβάλετε την αίτηση οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να σας ενημερώσουν σε γλώσσα που καταλαβαίνετε για τη διαδικασία, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις σας ως αιτούντος διεθνή προστασία, καθώς και για τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Αν είστε θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τις Αρχές, ώστε να σας βοηθήσουν.
 • Μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή με οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη βοήθεια δικηγόρου ή άλλου συμβούλου δικής σας επιλογής (χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Ασύλου). Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα βαρύνουν εσάς.
 • Εφόσον θέλετε, μπορεί να σας δοθεί σύντομος χρόνος για να προετοιμασθείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη και να συμβουλευθείτε δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο για να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Αν είστε γυναίκα, μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη σας να γίνει από γυναίκα υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου και γυναίκα διερμηνέα, εάν υπάρχουν.
 • Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να γίνουν από υπάλληλο του φύλου που επιθυμείτε, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αυτό. Το σχετικό αίτημά σας θα κριθεί από την Υπηρεσία.
 • Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον εκπρόσωπό σας για τη συνέντευξη. Ο εκπρόσωπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι μαζί σας στη συνέντευξη. Οι Αρχές μπορούν να σας κάνουν ιατρικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο εκπρόσωπος σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο εκπρόσωπός σας.

Τελευταίες Αναρτήσεις