Δε 5 Δεκεμβρίου 22
ΑρχικήASYLOGENIKA-ASYLOΔεύτερος Βαθμός

Δεύτερος Βαθμός

Το δικαίωμα προσφυγής και η εξέταση σε δεύτερο βαθμό

 • Αν η αίτησή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο κλιμάκιο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που σας επέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.
 • Η προθεσμία αυτή ξεκινάει την επόμενη ημέρα από εκείνη που παραλαμβάνετε την απόφαση. Αν όμως δεν έχετε παραλάβει την απόφαση και δεν πήγατε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του, η προθεσμία θα ξεκινήσει από την ημέρα αυτή (δηλ. την επόμενη της λήξης του δελτίου).
 • Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από μια Επιτροπή Προσφυγών. Η Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δεν σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή Προσφυγών.
 • Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής σας να παραιτηθείτε από αυτήν. Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε η προσφυγή σας δεν θα εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.
 • Η Επιτροπή Προσφυγών μπορεί να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η συνέχιση της εξέτασης της προσφυγής σας (σιωπηρή ανάκληση) και να την απορρίψει:
  • α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας ζητήθηκαν από τις Αρχές, ή
  • β) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης, ή
  • γ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της κράτησης, ή
  • δ) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις ενημερώσετε, ή
  • ε) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου, ή
  • στ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας, ή
  • ζ) αν δεν επικοινωνήσετε με την Αρχή Προσφυγών εφόσον σας ζητηθεί, ή
  • η) αν δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.
 • Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη θα ενημερωθείτε το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο. Ακόμη και αν δεν πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών η προσφυγή σας θα εξεταστεί κανονικά.
 • Η Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή σας.
 • Για την επίδοση της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών ισχύει η ίδια διαδικασία με αυτήν για την επίδοση της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου.
 • Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα.

Τελευταίες Αναρτήσεις