Τρ 7 Φεβρουαρίου 23

Άσυλο

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο «Βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα» πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο « Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» » πατήστε εδώ.

Αυτή η ενότητα εξηγεί:

  • ποιος δικαιούται άσυλο στην Ελλάδα
  • ποια είναι η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου
  • που μπορείτε να κάνετε αίτηση ασύλου
  • ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο
  • τι γίνεται αφού εκδοθεί απόφαση

Το Άσυλο είναι ένα είδος διεθνούς προστασίας που χορηγεί μια χώρα σε άτομο που έχει φύγει από τη χώρα του διότι φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη. Χορηγείται σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων. Για να αναγνωριστείς ως πρόσφυγας πρέπει να έχεις φύγει από τη χώρα σου και να μην μπορείς να γυρίσεις γιατί υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης.

Η Ελλάδα τηρεί επίσης την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία απαγορεύει να επιστραφεί κάποιος σε χώρα όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία. Εάν δεν πληροίς τα κριτήρια για άσυλο, αλλά πληροίς τα ανωτέρω κριτήρια, θα σου χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Τέλος, εάν δεν πληροίς τις προϋποθέσεις για άσυλο ή για επικουρική προστασία, ή άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν μπορείς να επιστρέψεις στη χώρα σου, τότε μπορεί να σου χορηγηθεί προσωρινή άδεια παραμονής.

Δεδομένης της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, πολλοί παράνομοι μετανάστες εισέρχονται στην Ελλάδα και αιτούνται άσυλο.

Αιτήσεις ασύλου ανά έτος:

· 2005: 9.050

· 2009: 15.928

· 2010: 10.273

Λόγω της μεγάλης αύξησης στον αριθμό των αιτήσεων, τον Οκτώβριο του 2009 η κυβέρνηση αποφάσισε να αναμορφώσει το σύστημα του ασύλου, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής ασύλου που θα λειτουργεί υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά που θα είναι ανεξάρτητη από την Ελληνική Αστυνομία. Για την χρονική περίοδο που θα χρειαζόταν μέχρι να συσταθεί η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ασύλου, καταρτίστηκε ένα Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου να ρυθμίζει τη διαδικασία ασύλου για την εν λόγω μεταβατική περίοδο.

Έτσι, στις 22 Νοεμβρίου 2010 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 (ΦΕΚ Α-195) με τίτλο: «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα ( L 326/13.12.2005)». Βάσει αυτού του προεδρικού διατάγματος, οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου που ορίζει το ΠΔ 114/2010 είναι αυτές που περιγράφονται στην ενότητα Άσυλο.

Ταυτόχρονα, στις 26 Ιανουαρίου 2011, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 3907/2011 με τίτλο «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις». Με το νέο αυτό νόμο ιδρύεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτοτελής Υπηρεσία Ασύλου καθώς και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζεται με την Υπουργική Απόφαση της 6ης Ιουνίου 2013: "Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής" .

26-06-2013: Έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου

Τελευταίες Αναρτήσεις