Πε 2 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS22.11.2010 Ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία κατάθεσης προσφυγών σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης ασύλου

22.11.2010 Ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία κατάθεσης προσφυγών σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης ασύλου

Ανακοινώνεται ότι από την 22 Νοεμβρίου του έτους 2010 τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του υπ’ αριθμ. 114 Προεδρικού Διατάγματος.

Η νέα νομοθετική διάταξη δίνει το δικαίωμα στους αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν παραλάβει απορριπτική απόφαση ασύλου βάσει των διατάξεων του υπ’ αριθμ. 81 από 30-6-2009 Προεδρικού Διατάγματος, δηλαδή αποφάσεις ασύλου οι οποίες είχαν εκδοθεί από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και από τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, να καταθέτουν προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών προκειμένου εξετασθούν τα αιτήματα τους σε δεύτερο βαθμό.

Προϋπόθεση για την κατάθεση των προσφυγών είναι η μη υποβολή αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή η παραίτηση από τυχούσα σχετική αίτηση ακύρωσης.

Η προθεσμία για την κατάθεση των προαναφερόμενων προσφυγών λήγει την 20-2-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες από τις οποίες έχουν παραλάβει τις προαναφερόμενες αποφάσεις για την περαιτέρω εξυπηρέτηση τους.

Τελευταίες Αναρτήσεις