Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201024-11-2010: Χαιρετισμός του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.Μανώλη Όθωνα στο συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Περιφερειακές...

24-11-2010: Χαιρετισμός του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.Μανώλη Όθωνα στο συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: Περιφερειακές Πολιτικές Πρόληψης Καταστροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΝΩΛΗ ΟΘΩΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Κύριε Υπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

Κύριε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιότιμοι Αξιωματικοί

Εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας και διακεκριμένοι ομιλητές του συνεδρίου

Κυρίες και κύριοι

Με ιδιαίτερη χαρά το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρευρίσκεται σήμερα εδώ και χαιρετίζει την έναρξη του συνεδρίου με θέμα «Περιφερειακές πολιτικές πρόληψης καταστροφών» στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος INTERREG 4, όπου συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα συνεργαστεί ήδη αρκετά με τον κύριο Μπούφη. Από την μελέτη αυτού καθαυτού του προγράμματος του συνεδρίου είναι προφανές, ότι δεν πρόκειται για μια διαδικασία ρουτίνας ούτε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, δηλαδή ένα- δυστυχώς σύνηθες- πλαίσιο γνωστών τις περισσότερες φορές και κοινότυπων αναλύσεων, ούτε πολύ περισσότερο μια προσπάθεια που θα καταλήξει σε μια θεωρητικού χαρακτήρα μελέτη χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

Είναι φανερό ότι πρόκειται στη περίπτωση μας για κάτι που είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό και που έρχεται να αναζητήσει τον τρόπο σύνδεσης του Ευρωπαϊκού με το Εθνικό Επίπεδο και του Εθνικού με το Περιφερειακό Επίπεδο και ίσως ακόμα περαιτέρω του Περιφερειακού με το Τοπικό. Μια αναζήτηση που φέρνει στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου το Πολιτικό, το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Επίπεδο, τις Ηγεσίες και Διοικήσεις των φορέων που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των καταστροφών.

Σε αυτό το ίδιο τραπέζι θα συναντηθούν 11 Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. με ξεχωριστές εμπειρίες και με –στατιστικά τουλάχιστον- διαφορετικές μέχρι σήμερα καταστροφές. Κατά την άποψή μου, αυτή η ανάμιξη είναι μια ουσιαστική πρόταση προερχόμενη από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες που μέχρι σήμερα είχαν οι μονοδιάστατες προσεγγίσεις και πολιτικές στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο των φυσικών καταστροφών. Μονοδιάστατες πολιτικές, που είχαν την λογική «ο καθένας μόνος του» χωρίς ή με ελάχιστη επικοινωνία με τους άλλους, στενές αντιλήψεις που οδηγούσαν σε μια λειτουργία απομόνωσης στα στενά όρια της νομοθετημένης εξουσίας, η πρόληψη σε διαρκή πόλεμο με την άμεση επέμβαση.

Πολιτικές δηλαδή, που είχαν αποκόψει τον κύκλο της Πολιτικής Προστασίας σε πολλά και πολλές φορές στεγανά επίπεδα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η πολιτική μας απόφαση είναι αυτό που ήδη σε πολλές περιπτώσεις έχει ανατραπεί, να συνεχίζει να αλλάζει, να διαμορφωθεί ένα εντελώς καινούργιο πλαίσιο συνεργασίας, συνέργειας και συντονισμού δράσεων από όσους φορείς είναι απαραίτητο να γίνει για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί.

Κυρίες και κύριοι

Νομίζω πως πρέπει κανείς να αποφύγει- και τουλάχιστον εγώ θα το κάνω- να μπει στην ουσία των θεμάτων, στα οποία με πάρα πολύ εξειδικευμένη γνώση οι εκλεκτοί εισηγητές θα αναφερθούν κατά την διάρκεια του συνεδρίου.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό από την πλευρά μας να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα, τον προβληματισμό, αλλά και όλες τις απόψεις που θα διατυπωθούν, που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ριζική αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού μοντέλου, της σύνθεσης της κεντρικής διοίκησης με την περιφερειακή διοίκηση. Μια περιφερειακή διοίκηση, όπως την προσδιορίζει το σχέδιο Καλλικράτης και η εφαρμογή του από την πρώτη του ερχόμενου έτους, για τον βέλτιστο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την ορθολογικότερη διαχείριση των ανθρώπινων, αλλά και των χρηματικών πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε, νομίζω όμως ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα ουσιαστικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία συμμετοχής και υλοποίησης αυτού του προγράμματος και για όλες αυτές τις σχετικές πρωτοβουλίες, που νομίζω αναβαθμίζουν τον θεσμό της Πολιτικής Προστασίας στην χώρα μας.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις