Τε 29 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201008-11-2010:Δελτίο Τύπου για παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες

08-11-2010:Δελτίο Τύπου για παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Ευρώπη ήλθε στην Ελλάδα. Η παρουσία του FRONTEX αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής εκπροσώπησε τη χώρα μας που συνήλθε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Υπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της Ε. Επιτροπής να προτείνει την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του FRONTEX την χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντική και επιβεβλημένη ώστε ο Οργανισμός να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και τις προσπάθειες που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης προς την Ευρώπη. Προσβλέπουμε, ανέφερε ο κ. Υπουργός, στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Οργανισμού και της ανάθεσης σε αυτόν διευρυμένων ή νέων ρόλων, όπως λ.χ. του συντονισμού των κοινών πτήσεων επιστροφών, της καλύτερης ανταλλαγής και αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών και ιδιαίτερα αυτών που συγκεντρώνονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους, την κοινή εκπαίδευση των ευρωπαίων συνοριοφυλάκων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών.

Ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας επωφελείται από την παρουσία του FRONTEX στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορά μας με τη διεξαγωγή, από το 2007, της επιχειρήσεως ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Παρουσία η οποία ενισχύθηκε πρόσφατα με την ανάπτυξη και των ειδικών δυνάμεων ταχείας επέμβασης του FRONTEX στην περιοχή του Εβρου, στα χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης προκειμένου να διαχειρισθούμε από κοινού το τεράστιο ευρωπαϊκό ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης από τη Βόρεια Αφρική και την Ασία προς την Ευρώπη.

Ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη που συνεισφέρουν σε επιχειρησιακά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για τη επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών, “οι οποίες, εκτιμώνται και αναγνωρίζονται από την ελληνική κοινωνία, ως ιδιαίτερης σημασίας τόσο ως έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, η οποία, δυστυχώς, είναι η χώρα- θύμα του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης, όσο και ως συμπαράσταση στη προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μου προκειμένου να ελέγξει το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης στα νοτιοανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης”.

Παρεμβαίνοντας ο κ. Υπουργός στο θέμα έως το 2012 της δημιουργίας ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) υποστήριξε τις προσπάθειες της βελγικής Προεδρίας. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι θα πρέπει έχει καταστεί απολύτως κατανοητή απ’ όλα τα Κ-Μ η ανάγκη που υποστηρίζει σταθερά η Ελλάδα προκειμένου να βελτιωθεί ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ», που στη σημερινή του μορφή επιβαρύνει υπέρμετρα και δυσανάλογα τα Κ-Μ της πρώτης γραμμής, με μέτρα όπως η προσωρινή αναστολή των μεταφορών μετά από αίτηση του επιβαρυμένου Κ-Μ ή η κατάργηση του κριτηρίου της πρώτης παράνομης εισόδου. Οι αποσπασματικές λύσεις αλληλεγγύης όπως π.χ το πιλοτικό πρόγραμμα ανακατανομής προσφύγων της Μάλτας σε εθελοντική βάση, αν και στη σωστή κατεύθυνση, δεν αποτελούν μακροπρόθεσμες λύσεις και συνεπάγονται, με τη διατήρηση του Κανονισμού Δουβλίνο ως έχει, αυξημένο κόστος σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα δεν αντέχει σε επίπεδο υποδομών και αντοχών να αντιμετωπίζει μόνη της το κοινό Ευρωπαϊκό πρόβλημα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Η πρακτική συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και άμεση. Απαιτείται καλύτερος συντονισμός και πάνω απ’ όλα ισχυρή πολιτική βούληση απ’ όλους. Άλλωστε, αυτά συνάδουν με το πρόγραμμα της .Στοκχόλμης και με την προωθούμενη από την Προεδρία στρατηγική για αλληλεγγύη. Όπως δε χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός η Ευρώπη ήλθε στην Ελλάδα. Η παρουσία του FRONTEX αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Τελευταίες Αναρτήσεις