Πα 9 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 201016-09-2010: Δελτίο Τύπου για την εκπροσώπηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης...

16-09-2010: Δελτίο Τύπου για την εκπροσώπηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Γρηγόρη Τασούλα στην Υπουργική Διάσκεψη στις Βρυξέλλες με θέμα “Ποιότητα και αποτελεσματικότητα διαδικασιών ασύλου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπροσώπηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας τάξης κ. Γρηγόρη Τασούλα στην Υπουργική Διάσκεψη στις Βρυξέλλες με θέμα: «Ποιότητα και αποτελεσματικότητα διαδικασιών ασύλου»

Την Τρίτη 14/09/2010 ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρης Τασούλας, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, παρέστη στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα «Ποιότητα και αποτελεσματικότητα διαδικασιών ασύλου» που διεξήχθη στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Βελγικής Προεδρίας.

Στη Διάσκεψη συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές της διαδικασίας ασύλου σε εθνικό επίπεδο, πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών μελών – κρατών και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προτάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και το σημαντικό πρόβλημα της εισροής λαθρομεταναστών που αντιμετωπίζει ή χώρα μας λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης.

Ο Γενικός Γραμματέας απευθυνόμενος στην Υπουργική Διάσκεψη δήλωσε αναλυτικά :

Κύριε Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας για τη διοργάνωση της σημερινής συνάντησης.

Οπωσδήποτε, μετά τη συνάντηση θα έχουμε όλοι πολλά να σκεφτούμε και να κάνουμε, σύμφωνα και με τη δήλωση της Επιτρόπου Mahlstrom .

Όσον αφορά τα Ερωτήματά σας:

1. Αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες , αποτελεί θετικό σημείο η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκπονήσει Σχέδιο Δράσης σχετικά με θέματα, που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Όσον αφορά στην πρακτική συνεργασία, κατά τη γνώμη μας αυτή μπορεί να ενδυναμωθεί και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης για το Άσυλο.

2. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ενδυναμωθεί η αλληλεγγύη και ο διαμοιρασμός βαρών η Χώρα μας επιμένει ότι το πρώτο βήμα στον τομέα διαμοιρασμού των βαρών πρέπει να είναι η πρόβλεψη διάταξης για την προσωρινή αναστολή των μεταφορών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού του Δουβλίνου, του οποίου η εφαρμογή ούτως ή άλλως θεωρείται πλέον επιβαρυντική για την Ελλάδα. Αυτή η διάταξη θα καθορίζει ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιεί την αναστολή μετά από αίτημα του εμπλεκόμενου κράτους μέλους και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξαιρετικής πίεσης των μηχανισμών ασύλου.

3. Όσον αφορά στα θέματα, στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί αρχικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης για το Άσυλο, θεωρούμε μείζονος σημασίας το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, τη διαπίστωση της ανηλικότητας, την ψυχολογική στήριξη και τη σύνταξη εγχειριδίων σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Επίσης, την αποστολή εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων, τη βελτίωση καταγραφής υποθέσεων ασύλου με τη δημιουργία μιας κοινής αυτοματοποιημένης εφαρμογής στατιστικών με κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα κράτη μέλη και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη για την υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

Επιτρέψτε μου να πω πως όλοι συμφωνούμε με την ανάγκη να κάνουμε το περισσότερο δυνατό για την εναρμόνιση κανόνων, την εναρμόνιση πρακτικών, την εναρμόνιση δομών εντός των Χωρών της Ε.Ε.

Αλλά, όπως είπε ο κ. Besson μετά την περυσινή του επίσκεψη στην Ελλάδα, η πλειονότητα των ατόμων που καταφθάνουν στα σύνορά μας δεν είναι «αυθεντικοί» αιτούντες άσυλο. Στην πλειοψηφία τους είναι παράνομοι μετανάστες. Ως εκ τούτου, για να έχουμε ένα εύρωστο και υγιές σύστημα Ασύλου, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση με την καλύτερη διαχείριση των συνόρων και την καλύτερη πολιτική επιστροφών.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την ομιλία μου με μια σύντομη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στη Χώρα μου.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης είμαστε αποδέκτες του 82% των παράνομων μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε ένα επιβαρυμένο εθνικό σύστημα Ασύλου. Βεβαίως, ο Κανονισμός «Δουβλίνο II », τα οικονομικά προβλήματα και οι δυσκολίες στις επιστροφές δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Κυβέρνησή μας έχει λάβει ορισμένες γενναίες αποφάσεις. Αποφασίσαμε να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα Σχέδιο Δράσης, το οποίο ορίζει:

1. Αναμόρφωση της διαδικασίας Ασύλου

2. Βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα υποδοχής

3. Καλύτερη παροχή υπηρεσιών

4. Βελτίωση των υφιστάμενων και των νέων κέντρων κράτησης

5. Βελτίωση των πολιτικών επιστροφής

Για να αντιμετωπίσουμε και να πραγματώσουμε όλα τα παραπάνω θα θέλαμε την ευρεία στήριξη όλων των Κρατών Μελών, από περαιτέρω χρηματοδότηση έως και μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση του προσωπικού, αρωγή στην ταυτοποίηση της εθνικότητας κτλ.

Αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα ένα Ευρωπαϊκό πρόβλημα και αναμένουμε μια Ευρωπαϊκή απάντηση.

Ευχαριστώ

Τελευταίες Αναρτήσεις