Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 201006-09-2010: Ομιλία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρου Βούγια στην Υπουργική Συνάντηση για το Άσυλο και την Καταπολέμηση...

06-09-2010: Ομιλία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρου Βούγια στην Υπουργική Συνάντηση για το Άσυλο και την Καταπολέμηση της Παράνομης Μετανάστευσης στο Παρίσι

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Ομιλία Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρου Βούγια στην Υπουργική Συνάντηση για το Άσυλο και την Καταπολέμηση της Παράνομης Μετανάστευσης στο Παρίσι.

Η χώρα μας, λόγω γεωγραφικής θέσης, αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου, αν όχι τη μοναδική πύλη εισόδου της ΕΕ. Σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση του Frontex ( risk analysis ), η Ελλάδα δέχθηκε το 2009 το 75% της μη νόμιμης μετανάστευσης που εκδηλώθηκε σε όλο το εύρος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ενώ το 2010 το ποσοστό αγγίζει το 82% .

Συγκεκριμένα: Το 2008 ο αριθμός των συλληφθέντων αλλοδαπών κατά την είσοδό τους ανήλθε στις 146.337, το 2009 στις 126.145. Ενώ το πρώτο 8μηνο του 2010 ο αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται στις 80.750 (στο αντίστοιχο διάστημα του 2009, είχαμε 79.709 συλληφθέντες). Επιπλέον, καθώς ο αριθμός των μη νόμιμα εισερχομένων αλλοδαπών αλβανικής καταγωγής έχει μειωθεί, θα λέγαμε ότι φέτος παρουσιάζεται μια αύξηση των ροών από την Τουρκία της τάξεως του 14%.

Το δε 2010 παρατηρείται μια γεωγραφική μετατόπιση αλλά και ποιοτική αλλαγή:

Γεωγραφική μετατόπιση:

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο 8μηνο του 2009 από τα θαλάσσια σύνορα συνελλήφθησαν 15.036 αλλοδαποί. Ενώ το 2010 είναι μόλις 3.976.

Το πρώτο 8μηνο του 2009 από τα χερσαία σύνορα (Έβρος) συνελλήφθησαν 5.634 αλλοδαποί. Ενώ το 2010 είναι 23.819. Συντελέστηκε δηλαδή μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 322,77%. Τους τελευταίους μήνες εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία περί τους 150-200 αλλοδαπούς ημερησίως.

Ποιοτική αλλαγή:

Λαμβάνοντας υπόψη το πληθυσμό και τη γεωγραφική έκταση της χώρας, η Ελλάδα πράγματι κατατάσσεται στις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση ιδιαίτερης πίεσης (particular pressure), όπως ορίζεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Πέραν όμως των νεοεισερχομένων αλλοδαπών εκκρεμούν χιλιάδες αιτήματα επιστροφής αλλοδαπών προς την Ελλάδα από τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ. Συγκεκριμένα: το 2008 τα αιτήματα επιστροφής στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ ήταν 5.169, και το 2010 10.083. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα προορισμού, αλλά χώρα εγκλωβισμού αλλοδαπών, ακριβώς λόγω του Δουβλίνου ΙΙ, του πνεύματος που τον διέπει καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική θέση των κρατών μελών, αλλά και του τρόπου που εφαρμόζεται.

Παράλληλα, τα αιτήματα ασύλου το πρώτο εξάμηνο του 2009 ήταν 8.114. Οφείλω δε, να ομολογήσω ότι λόγω των παρελθουσών πολιτικών και αντιλήψεων τα ποσοστά απόδοσης ασύλου ήταν εξαιρετικά χαμηλά: το πρώτο εξάμηνο του 2009 έγιναν αποδεκτά μόλις 14 αιτήματα ασύλου, 19 ανθρωπιστικής προστασίας και 50 επικουρικής προστασίας.

Αυτό ακριβώς το αναποτελεσματικό σύστημα ασύλου αλλά και το σύνολο των πολιτικών διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να αλλάξουμε ριζικά, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι στο σύστημα διαχείρισης των ροών, αντιμετωπίζουμε επιπλέον προβλήματα λόγω των δυσκολιών στον προσδιορισμό της υπηκοότητας των παρανόμων μεταναστών, της απροθυμίας των χωρών προέλευσης των μη νομίμων μεταναστών στον προσδιορισμό της υπηκοότητάς τους, της κωλυσιεργίας στην έκδοση (έγκαιρα) ταξιδιωτικών εγγράφων και μη αναγνώριση των L . P . που εκδίδουμε για την απέλαση όσων δεν κατέχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα.

Επιπλέον αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Τουρκία. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι από τον Απρίλιο του 2002, που άρχισε ουσιαστικά η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής, μέχρι την 30 Αυγούστου 2010, υπεβλήθησαν στην Τουρκία 4.985 αιτήματα επανεισδοχής που αφορούσαν 76.613 αλλοδαπούς, στην πράξη παραδόθηκαν μόνο 2.520 λαθρομετανάστες.

Τέλος, οφείλω να τονίσω ότι η αύξηση των ροών και η επιδείνωση της κατάστασης στη χώρας μας οφείλεται σε δύο σημαντικούς παράγοντες:

  • στην επιδείνωση της κατάστασης στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών, το οποίο οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη η ΕΕ και να αναζητήσει τρόπους ώστε να σταματήσουν οι συνάνθρωποί μας στην Αφρική και στην Ασία να βρίσκονται στη διαρκή ανάγκη εκπατρισμού διεκδικώντας το δικαίωμα στη ζωή.
  • στις διακρατικές συμφωνίες που έχουν συνάψει τα έτερα κράτη μέλη που συνιστούν εξωτερικό σύνορο της ΕΕ, δηλαδή η Ιταλία και η Ισπανία, με τη Λιβύη και το Μαρόκο αντιστοίχως. Εκτιμούμε ότι οι μονομερείς διακρατικές συμφωνίες των κρατών-μελών θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σεβόμαστε την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κ-μ.

Αναγνωρίζοντας τα ελλείμματα της χώρας στο θέμα της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, ελλείμματα που μας κληροδότησε η παρελθούσα κυβέρνηση μαζί με το δημοσιονομικό έλλειμμα, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας και μεσούσης μάλιστα αυτής της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ροών. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρεις άξονες : Πρώτη Υποδοχή Μη Νόμιμα Εισερχομένων Αλλοδαπών / Άσυλο και Διεθνής Προστασία Δικαιούχων / Επαναπατρισμός – Επιστροφή.

Πρόκειται για ένα Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Ροών το οποίο έχει σταλεί και στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Malmström υπό τη μορφή ενός ACTION PLAN , ενώ κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα στις 27& 28 /9 θα συζητηθεί διεξοδικά. Ενδεικτικό της σημασίας που έχει είναι ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μας, κ. Παπανδρέου, θα συναντήσει προσωπικά την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ύστερα από σχετική ερώτηση του Γάλλου Υπουργού Eric Besson ο Υφυπουργός παρουσίασε συνοπτικά το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Ροών:

Σχετικά με το Άσυλο

Η άμεση πρωτοβουλία που λάβαμε ήταν ο εξορθολογισμός της διαδικασίας αιτήσεως και απόδοσης πολιτικού ασύλου και επικουρικής προστασίας. Δέσμευση του Υπουργείου μας ήταν και είναι να αλλάξει ριζικά η διαδικασία αιτήσεως και απόδοσης ασύλου έτσι ώστε όποιος πραγματικά χρήζει διεθνούς προστασίας να προστατεύεται, όπως ορίζουν οι Διεθνείς Συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Νοέμβριο του 2009, συστάθηκε μικτή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αναμόρφωση της Διαδικασίας Ασύλου. Στην Ομάδα συμμετείχαν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και η Ύπατη Αρμοστεία. Δουλέψαμε τότε πάνω σε τρεις βασικές θέσεις:

  • Τη μεταβατική διαδικασία Ασύλου και την αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτημάτων ασύλου ( backlog )
  • Το σχεδιασμό της Νέας Υπηρεσίας Ασύλου
  • Το σχεδιασμό της νέας διαδικασίας Ασύλου

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2009 ολοκληρώθηκε το πόρισμα της ομάδας Εμπειρογνωμόνων και τον Ιανουάριο του 2010 συγκροτήσαμε ειδική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την κατάρτιση:

  • ενός Προεδρικού Διατάγματος για τη μεταβατική διαδικασία Ασύλου και του διαχείριση του backlog
  • ενός Σχεδίου Νόμου για τη νέα Υπηρεσία Ασύλου
  • ενός Προεδρικού Διατάγματος για τη νέα απο-αστυνομικοποιημένη, πια, διαδικασία ασύλου

Που βρισκόμαστε σήμερα;

Μεταβατική Διαδικασία

Το Προεδρικό Διάταγμα για τη μεταβατική περίοδο έχει ήδη υπογραφεί από τον κ. Υπουργό και μέχρι 1η Οκτώβρη υπολογίζουμε να έχει γίνει νομοθέτημα του κράτους.

Backlog

Σε ό, τι αφορά τώρα τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου( backlog ), σας ενημερώνω ότι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκκρεμούν 46.000 περίπου σε δεύτερο βαθμό. Στόχος είναι η εξέταση του backlog του Δεύτερου βαθμού να ολοκληρωθεί εντός τριετίας.

Νέα Υπηρεσία Ασύλου

Θέλω να συνεχίσω λέγοντας δυο λόγια για τη νέα Υπηρεσία Ασύλου, το σχέδιο νόμου της οποίας έχει συνταχθεί και βρίσκεται ήδη για υπογραφή στον Υπουργό, κύριο Χρυσοχοΐδη, και στη συνέχεια στους συναρμόδιους υπουργούς.

Πρόκειται για μια ειδική αυτοτελή υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσία Ασύλου”, η οποία θα είναι αρμόδια για όλη την ελληνική επικράτεια και η οποία θα αποτελείται από μία Κεντρική Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου.

Η κύρια διαφορά με την παρελθούσα διαδικασία συνίσταται στο ότι η Αστυνομία διατηρεί πλέον ρόλο μόνο ως προς το σκέλος της καταγραφής της αίτησης Ασύλου και συγκεκριμένα τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, τη φωτογράφηση και την καταχώρηση στο Eurodac .

Στόχος μας είναι ο νόμος για τη νέα υπηρεσία να ψηφιστεί εντός του Φθινοπώρου και η Νέα Υπηρεσία με τη νέα διαδικασία Ασύλου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2011.

Σχετικά με τα κέντρα πρώτης υποδοχής αλλοδαπών

Ταυτοχρόνως αλλάζουμε όλο το σύστημα υποδοχής των νεοεισερχομένων αλλοδαπών.

Τα κέντρα κράτησης, αυτές οι αποθήκες ψυχών, για τις οποίες δικαίως μας έχουν εγκαλέσει στο παρελθόν κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών, Διεθνείς Οργανώσεις και Φορείς, μετατρέπονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής, εντός των οποίων θα λαμβάνει χώρα ο εντοπισμός ( screening ) των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες στη συνέχεια θα προωθούνται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες. Οι αλλοδαποί που δεν θα ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία θα οδηγούνται σε αξιοπρεπούς διαμονής κέντρα κράτησης, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής τους.

Return Centers

Ταυτοχρόνως, δημιουργούμε νέες δομές που θα λειτουργήσουν ως κέντρα κράτησης για τους αλλοδαπούς πουν τελούν υπό απέλαση. Τα κέντρα αυτά θα πληρούν επακριβώς τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το CPT .

Όσο άρτια κι αν οργανώσουμε το σύστημα υποδοχής, φιλοξενίας και ασύλου, είναι γεγονός ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς προς τις διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις μας, αλλά και προς τον πολιτισμό μας, όταν καλούμαστε να χειριστούμε μόνοι μας αυτόν τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό μη νόμιμα εισερχομένων αλλοδαπών.

Την φετινή χρονιά όλο και περισσότερες οικογένειες (με ανήλικα παιδιά, ηλικιωμένους, έγκυες γυναίκες) διασχίζουν παρανόμως τα σύνορα. Ενώ οι αλλοδαποί αφγανικής καταγωγής (είτε προερχόμενοι από το Αφγανιστάν, είτε προερχόμενοι από το Ιράν) συνιστούν τη μεγαλύτερη εθνική κατηγορία μη νόμιμα εισερχομένων αλλοδαπών. Αποτελούν περίπου το 62% των μη νόμιμα εισερχομένων αλλοδαπών από τα χερσαία σύνορα. Ακολουθούν: οι αλλοδαποί με καταγωγή από Σομαλία, Νιγηρία, Μαρόκο, Αλγερία, Πακιστάν, Παλαιστίνη. Ενώ τα παρελθόντα έτη οι ροές εντοπίζονταν κυρίως στα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου, την παρούσα χρονιά οι ροές εντοπίζονται κυρίως στον Έβρο.

Τελευταίες Αναρτήσεις