Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Αύγουστος 201025-08-2010: Δελτίο Τύπου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για...

25-08-2010: Δελτίο Τύπου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Ε.Ε.

Το Εθνικό Σχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνθέτει σ’ ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο τις πρωτοβουλίες του υπουργείου στην πρώτη υποδοχή, το Άσυλο, τα Κέντρα Κράτησης και τις Επιστροφές με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες. Αποτελεί έναν κοινό οδικό χάρτη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύει στην αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας της αθρόας άφιξης μεταναστών χωρίς νόμιμες διατυπώσεις και έχει τριετή ορίζοντα υλοποίησης. Βασικοί άξονες του συστήματος είναι:

Α) Η δημιουργία διαδικασιών και δομών πρώτης υποδοχής . Στόχος είναι η θέσπιση συγκροτημένης διαδικασίας πρώτης υποδοχής (μοντέλο πρώτης υποδοχής), η δημιουργία κινητών μονάδων υποδοχής καθώς και η δημιουργία τριών Κέντρων Πρώτης Υποδοχής σε Έβρο, Δωδεκάνησα και Λέσβο μέχρι τα τέλη του 2011.

Β) Η δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης από την Ελληνική Αστυνομία Υπηρεσίας Ασύλου και η ριζική αναμόρφωση της διαδικασίας Ασύλου. Στόχος είναι η ριζική αναμόρφωση της διαδικασίας Ασύλου και η δημιουργία μιας νέας Υπηρεσίας Ασύλου με περιφερειακή διάρθρωση και στελέχωση από πολιτικό προσωπικό, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011. Ήδη έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το Προεδρικό Διάταγμα για το μεταβατικό στάδιο.

Γ) Η δημιουργία σύγχρονων διαδικασιών και δομών για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων. Στόχος είναι η βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών, η αύξηση της χωρητικότητας των δομών φιλοξενίας, η προώθηση εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας, η ενίσχυση των υποστηρικτικών δράσεων και υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες, καθώς και η δημιουργία ενός νέου ενισχυμένου φορέα που θα αναλάβει το ρόλο του συντονισμού όλων των δομών κοινωνικής φροντίδας που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Δ) Η δημιουργία νέων πρότυπων Κέντρων Κράτησης των υπό απέλαση αλλοδαπών. Στόχος είναι η βελτίωση των υπαρχόντων Κέντρων Κράτησης με βάση τα κριτήρια που θέτει το CPT, η μετατροπή των ΕΧΠΑ σε κέντρα επανεισδοχής και η δημιουργία δύο τουλάχιστον νέων πρότυπων κέντρων κράτησης δυναμικότητας 1,000 θέσεων (2 x 500).

Ε) Βελτίωση των επιδόσεων στις επιστροφές. Στόχος είναι η σύναψη διμερών Συμφωνιών Επανεισδοχής με κράτη από τα οποία έχουμε υψηλές μεταναστευτικές ροές καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος εθελούσιων επαναπατρισμών, το πρώτο στάδιο του οποίου υλοποιεί σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών στην υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών είναι κομβικός. Η Ελλάδα ουσιαστικά επωμίζεται το ρόλο του φύλακα των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, υπέρμετρο οικονομικό βάρος για τη φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και υφίσταται φθορά στη διεθνή της εικόνα εξ αιτίας αιτιάσεων κακομεταχείρισης ανθρώπων. Η Ελλάδα κατατάσσεται σ’ εκείνα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε κατάσταση «ιδιαίτερης πίεσης» (particular pressure), όπως αυτή ορίζεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Με την κατάθεση του Σχεδίου Δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται για τις ελληνικές επιδιώξεις και στόχους ως έχει συμφωνηθεί, και καλείται να επιδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στην προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα για να διαχειριστεί αποτελεσματικά και δίκαια τις μεταναστευτικές ροές. Πέρα από τη χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων για την υλοποίηση του μεταβατικού σταδίου του ασύλου και των κέντρων πρώτης υποδοχής, σε βάθος τριετίας η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να παρέχει:

  • Οικονομική Συνδρομή, κανονική και έκτακτη, για υλικοτεχνικές υποδομές και παροχή υπηρεσιών
  • Παροχή τεχνογνωσίας και διοργάνωση εκπαιδεύσεων
  • Εποπτεία και Διασφάλιση Ποιότητας στο σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών
  • Εκσυγχρονισμό του συστήματος στατιστικής διακυβέρνησης

Τέλος στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, στο κομμάτι που αφορά στο ρόλο της Ε.Ε., τέθηκε και το ζήτημα να επισπευστεί η σύναψη ευρωπαϊκών συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, καθώς και η ανάγκη για αναθέωρηση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.

Τελευταίες Αναρτήσεις