Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Ιούλιος 201009-07-2010: Μνημόνιο για τα γεωχωρικά δεδομένα (geodata) υπέγραψε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

09-07-2010: Μνημόνιο για τα γεωχωρικά δεδομένα (geodata) υπέγραψε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο για τα γεωχωρικά δεδομένα (geodata) υπέγραψε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπογράφηκε στις 06/07/2010 μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, της Κτηματολόγιο Α.Ε. και της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μνημόνιο συνεργασίας που αφορά στη μεταξύ τους δωρεάν διάθεση όλων των γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτουν, με στόχο την κάλυψη με το λιγότερο δυνατό κόστος των αναγκών τους σε γεωδεδομένα.

Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι πληροφορίες γεωγραφικού ενδιαφέροντος. Μπορούν να έχουν διάφορες μορφές, όπως χάρτες ή αεροφωτογραφίες και θα βοηθήσουν σημαντικά τα Σώματα Ασφαλείας στη χαρτογράφηση, την ορθολογική διάταξη των δυνάμεων και την έγκαιρη παρέμβαση.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Γρηγόρης Τασούλας.Επισημαίνεται ότι, εκτός από τη δωρεάν διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, το μνημόνιο προβλέπει την επιλεκτική διάθεσή τους προς τους πολίτες μέσω του διαδικτύου. Η ισχύς του μνημονίου συνεργασίας είναι τριετής.

 

 

 

Τελευταίες Αναρτήσεις