Σα 30 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2010Δελτία Τύπου Μάιος 201025-05-2010: Δελτίο Τύπου για τη μερική καταγγελία Σύμβασης με αριθμό 020/Α/03 του Ελληνικού Δημοσίου για την προμήθεια του συστήματος...

25-05-2010: Δελτίο Τύπου για τη μερική καταγγελία Σύμβασης με αριθμό 020/Α/03 του Ελληνικού Δημοσίου για την προμήθεια του συστήματος C4i Ολυμπιακής Ασφάλειας με την εταιρεία SAIC και κήρυξη έκπτωτης της εταιρίας για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 25 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με δύο σημερινές αποφάσεις του Υφυπουργού κ. Σπύρου Βούγια, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

  1. Προχωρά σε Μερική Καταγγελία τη Σύμβασης 020/Α/03, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας ‘’ SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION ( SAIC ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια του Συστήματος C 4 I Ολυμπιακής Ασφάλειας, μετά τη μη συμμόρφωση της εταιρίας στην από 21/4/2010 Εξώδικο Δήλωση Πρόσκληση του ΥΠτΠ. Συγκεκριμένα, προχωρά στην εν μέρει καταγγελία της σύμβασης λόγω της μη παράδοσης του Συστήματος ‘’με το κλειδί στο χέρι’’ δηλαδή, ενός συστήματος ασφαλούς, διαλειτουργικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου. Η μερική καταγγελία της σύμβασης απορρέει από την αδυναμία εκπλήρωσης της παραπάνω συμβατικής υποχρέωσης της εταιρίας, όπως προβλεπόταν ρητά στο άρθρο 9.1 της σύμβασης και σύμφωνα με τον όρο 34.1.1. περί αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. Διευκρινίζεται ότι στο παρόν στάδιο και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των όρων 34.3.4.4 και 34.3.4.5 της σύμβασης, δεν καταγγέλλεται η σύμβαση κατά το μέρος που αφορά στις υπηρεσίες του δικτύου TETPA καθώς και τις υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης των επιμέρους Υποσυστημάτων, οι οποίες συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά.
  2. Κηρύσσει την προμηθεύτρια εταιρεία SAIC έκπτωτη από την 020/Α/03 σύμβαση, κατά το μέρος που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα Υποσυστήματα 1-7 (CDSS) του Συστήματος C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας, καθότι δεν πραγματοποίησε – παρείχε, ως όφειλε, τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, παρά την ειδοποίηση και τη σχετική προθεσμία που της δόθηκε. Συγκεκριμένα, δεν εξασφαλίστηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων στους χειριστές, διαχειριστές και τεχνικούς, έτσι ώστε το ολοκληρωμένο σύστημα C 4 I Ολυμπιακής Ασφάλειας να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ενιαία και ολοκληρωμένα.

Τελευταίες Αναρτήσεις