Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις23-12-2009: Ανοιχτή Απαντητική Επιστολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Διεθνή Αμνηστία για το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

23-12-2009: Ανοιχτή Απαντητική Επιστολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Διεθνή Αμνηστία για το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Προς:
Διεθνής Αμνηστία
Ελληνικό Τμήμα
Σίνα 30,
106 72 Αθήνα

Ημερομηνία: 23/12/2009

Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να απαντήσω την επιστολή που μου αποστείλατε την 1η Δεκεμβρίου 2009, σε σχέση με την πρωτοβουλία μου να προχωρήσουμε σε σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας σχετικά με το υπό ίδρυση Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, καθώς και για τα σχόλια επί του σχεδίου Π.Δ. που καταρτίστηκε.

Επί της ουσίας των παρατηρήσεων οφείλω να διευκρινίσω τα εξής.

Καταρχάς δεν προκύπτει από καμία διεθνή συνθήκη ή συμβατική υποχρέωση της χώρας η ανάγκη ίδρυσης «εξω-υπουργικού οργάνου» εξέτασης καταγγελιών αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η σχετική αναφορά σας στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης θεσμικής και ιεραρχικής ανεξαρτησίας μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου.

Στο υπό σύσταση Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας η θεσμική και ιεραρχική ανεξαρτησία μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου εξασφαλίζεται από την συγκρότησή του εκτός των δομών των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και από την πρόβλεψη της στελέχωσης του αποκλειστικά με πολιτικό προσωπικό και με δικαστικούς εγνωσμένου κύρους.

Επίσης, όπως έχω τονίσει επανειλημμένα, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα το μήνυμα μου στις 12 Δεκεμβρίου 2009, η ίδρυση του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν αποτελεί παρά το πρώτο βήμα για την συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος αντιμετώπισης περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας στη χώρα μας.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, στις οποίες θα αξιοποιηθεί και μέρος από τις προτάσεις που έχουμε δεχθεί στα πλαίσια της πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης για το υπό σύσταση Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2010.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας στο διάλογο και στην ουσιαστική αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Η συνεισφορά της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και κάθε συλλογικού φορέα, ΜΚΟ και μεμονωμένων πολιτών είναι για εμάς πολύτιμη.

Με εκτίμηση,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Τελευταίες Αναρτήσεις