Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2009Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200911-12-2009: Εκστρατεία ενημέρωσης μεταναστών για πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής τους.

11-12-2009: Εκστρατεία ενημέρωσης μεταναστών για πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για την προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων εθελούσιας επιστροφής μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, αλλά και την ενημέρωση τους για τα δικαιώματά τους, απευθύνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το Υπουργείο, με δύο προσκλήσεις προκήρυξε ενέργειες συνολικού προϋπολογισμού 600.000 Ευρώ που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης των εθελουσίων επιστροφών.

Οι δράσεις αυτές, εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Οι προσκλήσεις αφορούν ενέργειες που διακρίνονται σε:

· Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους.

Βασικός στόχος της ενέργειας είναι η επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος μέτρων για την διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και της υποδοχής στις χώρες καταγωγής τους.

· Ενημερωτική εκστρατεία για τη δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής.

Βασικός στόχος της ενέργειας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής ενημερωτικής εκστρατείας η οποία θα απευθύνεται στους υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό την απόκτηση πλήρους γνώσεως των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους αναφορικά με την δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

Οι φορείς που δικαιούνται να υποβάλλουν προτάσεις και να υλοποιήσουν τις προαναφερόμενες ενέργειες είναι Δημόσιες αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι μεμονωμένα ή σε συνεργασία.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως την 18η Δεκεμβρίου 2009 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.astynomia.gr (στην ενότητα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) ή να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο 9ο κεφάλαιο των προσκλήσεων.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις