Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2009Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200906-10-2009: Δελτίο Τύπου Κέντρου Μελετών Ασφάλειας

06-10-2009: Δελτίο Τύπου Κέντρου Μελετών Ασφάλειας

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτόκολλο συνεργασίας, τριετούς διάρκειας δυνάμενης να ανανεούται, υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ανώτερων Μελετών Ασφάλειας ( INHES ) της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Αναφέρεται ότι το INHES , Ίδρυμα Δημόσιο διοικητικού χαρακτήρα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας, με διεθνή εγκυρότητα, αναγνώριση, καταξίωση και σημαντική εμπειρία, η δε συμφωνηθείσα συνεργασία καταλαμβάνει τους τομείς δράσης και του καθορισμού του γενικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, ιδίως σε τομείς όπως:

Ø Έρευνα

Ø Εκπόνηση Μελετών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας

Ø Ανταλλαγές στατιστικών και ερευνών σε ζητήματα όπως η εξέλιξη της εγκληματικότητας, η επίδραση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στα θέματα της ασφάλειας, της θυματοποίησης, της παραβατικότητας, της διεθνούς τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της ενδοοικογενειακής βίας, της μετανάστευσης και των μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Τελευταίες Αναρτήσεις