Κυ 27 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήΑρχείοΔελτία Τύπου Αγροφυλακής16-09-2009:Ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής

16-09-2009:Ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
                      
ΑΡΧΗΓΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η Ελληνική Αγροφυλακή τιμά σήμερα τη μνήμη του προστάτη της Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Η επέτειος αυτή, εκτός από το θρησκευτικό της χαρακτήρα, αποτελεί και ημέρα απολογισμού του έργου της Ελληνικής Αγροφυλακής, που συντελέστηκε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής της.

Η Ελληνική Αγροφυλακή που ως γνωστόν ξεκίνησε από μηδενική βάση το 2007 κατόρθωσε στα δύο χρόνια λειτουργίας της να οργανώσει τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες κατά τρόπον ώστε, παρά τις ελλείψεις που παρουσιάζονται σε προσωπικό και μέσα, να μπορούν σε ικανοποιητικό βαθμό να ανταποκρίνονται στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

Παράλληλα έχουν προωθηθεί οι νομοθετικές εκείνες ρυθμίσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στην ολοκλήρωση και παγίωση της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών της και κατά συνέπεια στην αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η Ελληνική Αγροφυλακή, επομένως, έχει επιδείξει σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας σύγχρονης Υπηρεσίας φύλαξης της υπαίθρου και προστασίας του φυσικού και ζωικού πλούτου της χώρας μας. Ακόμη έχει επιδείξει ουσιαστικό έργο, κυρίως, σε ό,τι αφορά στη βεβαίωση αγροτικών αδικημάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενέργειες οι οποίες, αναπόφευκτα, δημιουργούν, βαθμηδόν αλλά σταθερά, τα εχέγγυα εκείνα τα οποία συντελούν αποτελεσματικά στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας του αγροτικού πληθυσμού της χώρας μας.

Επιπλέον, στα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, ειδικότερα πετύχαμε:

· Την ολοκλήρωση, σύμφωνα με διατάξεις του ιδρυτικού νόμου, του διορισμού του αγρονομικού προσωπικού από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού έτους 1993 και μάλιστα κάτω από επίπονες νομικές διαδικασίες, αλλά με τη συμπαράσταση και την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

· Την προώθηση και έκδοση σημαντικού αριθμού προεδρικών διαταγμάτων και άλλων κανονιστικών πράξεων, οργανωτικού κυρίως χαρακτήρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία και άλλων ομοίων.

· Την οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των Υπηρεσιών, είτε σε κτίρια του δημοσίου, είτε σε συστέγαση με Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη στέγαση ορισμένων Υπηρεσιών βρίσκεται, ακόμη, σε εξέλιξη η διαδικασία μίσθωσης κτιρίων. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος είχαμε τη συμπαράσταση, τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και των Νομαρχιών και Δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.

· Τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους τεχνολογικά μέσα.

· Την προώθηση προγράμματος προμηθειών στο Υπουργείο Ανάπτυξης όπως προβλέπεται από το νόμο για τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών με οχήματα, υφάσματα στολών, όπλα κ.α.

· Την Προμήθεια από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) με 25 αυτοκίνητα. Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για την απόκτηση και άλλων οχημάτων.

· Την οργάνωση των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής σε Κεντρικό επίπεδο με προσληφθέν προσωπικό του διαγωνισμού 1993 και μέσα, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση σε άμεσες ανάγκες επί θεμάτων διοικητικής φύσεως.

Οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς και αδιάκοπες, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθηκόντων που μας έχουν ανατεθεί από την Ελληνική Πολιτεία. Οι προσπάθειές μας για τον επόμενο χρόνο (2010) επικεντρώνονται, κυρίως, στην ολοκλήρωση του οργανωτικού έργου, στην πρόσληψη νέου αγρονομικού προσωπικού (Αγρονόμων-Αγροφυλάκων) και στην προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Παρά το ολιγάριθμο του προσωπικού μας, επιτελούμε τα καθήκοντά μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Το έργο μας είναι πολυποίκιλο και πολυδιάστατο και οι προσπάθειές μας για την αρτιότερη εκτέλεσή του είναι συνεχείς. Ειδικότερα, ο Αγροφύλακας, ο Αρχιφύλακας, ο Αγρονόμος είναι εκείνοι που, σε πρώτη φάση, καλούνται να διαχειριστούν σωστά, ορθολογικά και υπεύθυνα τα πάσης φύσεως ζητήματα αγροτικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης τους και, ως γνωστόν, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά.

Ενδεικτικά μόνο μπορούμε να αναφέρουμε, ότι στις επιτυχημένες δράσεις της Ελληνικής Αγροφυλακής, συγκαταλέγονται η προστασία των υδάτινων πόρων της χώρας από ρίψη υγρών ή στερεών αποβλήτων σε λίμνες και ποτάμια, οι παράνομες αμμοληψίες, ο εντοπισμός και έλεγχος αυθαίρετων χωματερών, η λειτουργία παράνομων σφαγείων, η παράνομη αλιεία, η λαθροθηρία, η παράνομη υλοτομία, οι παράνομες γεωτρήσεις κ.α. Αξιοσημείωτη είναι, ακόμη, η προσφορά του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής, στην παροχή συνδρομής στην Ελληνική Αστυνομία, για θέματα που αφορούν τη δίωξη της καλλιέργειας φυτών παραγωγής ναρκωτικών ουσιών, τη δίωξη της λαθρομετανάστευσης κ.α .

Σημαντική, ακόμη, είναι η συνεισφορά της Ελληνικής Αγροφυλακής στην πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών με την έγκαιρη ενημέρωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την συνδρομή στην κατάσβεσή τους και την επέμβασή τους κατά το χρόνο έναρξής τους από τους ίδιους τους Αγροφύλακες, με πρόχειρα μέσα.

Η Ελληνική Αγροφυλακή, συνεπώς, μέρα με τη μέρα, κερδίζει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμαστε στο ρόλο της, ενώ δεν πτοούμεθα από τις όποιες αντιξοότητες και εμπόδια τα οποία συναντάμε. Η προσφορά μας, επομένως, στην προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα αποτελούν τους άξονες εκείνους πάνω στους οποίους εργαζόμαστε.

Τέλος, είθε ο προστάτης μας Άγιος Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος, με τη βοήθεια του Θεού, να χαρίζει υγεία και δύναμη σε όλο το αγρονομικό προσωπικό και να το καθοδηγεί στη σωστή εκτέλεση του καθήκοντος, ώστε η Ελληνική Αγροφυλακή να καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού και να φανεί αντάξια της αποστολής της.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταίες Αναρτήσεις