Σα 3 Ιουνίου 23
ΑρχικήΑρχείοΔελτία Τύπου Αγροφυλακής15-07-2009: Δραστηριότητα της Ελληνικής Αγροφυλακής κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος 2009

15-07-2009: Δραστηριότητα της Ελληνικής Αγροφυλακής κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2009

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ Αθήνα 15 Ιουλίου 2009

Από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι τέλος Ιουνίου 2009, έχει καταγραφεί η κατωτέρω δραστηριότητα των Υπηρεσιών της.

1. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη πυρκαγιών:

α. Κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ύστερα από ενημέρωση των Αγροφυλάκων σε 89 περιπτώσεις

β. Κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συνδρομή Αγροφυλάκων σε 98 περιπτώσεις.

γ. Κατάσβεση πυρκαγιών κατά την έναρξή τους από τους ίδιους τους Αγροφύλακες σε 19 περιπτώσεις.

2. Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος βεβαιώθηκαν παραβάσεις ως κατωτέρω:

α. Παράνομα σφαγεία

5

περιπτώσεις

β. Εκχερσώσεις

35

-||-

γ. Προστασία των φυσικών αγωγών υδάτων από καταλήψεις, επικαλύψεις, εναποθέσεις απορριμμάτων

22

-||-

δ. Παράνομη αλιεία σε ποτάμια και λίμνες

7

-||-

ε. Παράνομη αμμοληψία

στ. Παράνομη θήρα (λαθροθηρία)

42

0

-||-

-||-

ζ. Ρίψεις αποβλήτων σε ποταμούς κ.λπ.

96

-||-

η. Αυθαίρετες χωματερές

θ. Παράνομες γεωτρήσεις

99

23

-||-

-||-

ι. Παράνομη υλοτομία

ια. Άλλες Περιβαλλοντικές Παραβάσεις

7

122

-||-

-||-

3. Σε ό,τι αφορά τη συνδρομή της Ελληνικής Αγροφυλακής σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες για:

α. Δίωξη καλλιέργειας και συγκομιδής φυτών παραγωγής ναρκωτικών ουσιών

2

περιπτώσεις

β. Δίωξη λαθρομετανάστευσης.

(για συνολική διακίνηση

103

1161

περιπτώσεις

λαθρομεταναστών)

γ. Παροχή συνδρομής σε λοιπές Υπηρεσίες κατόπιν αιτημάτων τους σε

13716

περιπτώσεις ήτοι:

· Σώματα Ασφαλείας

1700

-||-

· Δικαστικές Αρχές

1096

-||-

· Γεωργικές Υπηρεσίες

1285

-||-

· Νομαρχίες

3704

-||-

· Δασαρχεία

454

-||-

· Ο.Γ.Α.

155

-||-

· Τοπική Αυτοδιοίκηση

3411

-||-

· Αρχαιολογικές Υπηρεσίες

76

-||-

· Άλλες Υπηρεσίες

1835

-||-

3. Σε ό,τι αφορά την αγροτική ασφάλεια, τη φρούρηση των αγροτικών κτημάτων προς πρόληψη κλοπών, φθορών ή άλλων αδικημάτων κατ’ αυτών καθώς και στην αστυνομία αρδευτικών υδάτων

α. Βεβαιώθηκαν σε βαθμό πταίσματος 5.201 αδικήματα ήτοι:

· Αγροτικές κλοπές

389

περιπτώσεις

· Αγροτικές φθορές

453

-||-

· Φθορές με ζώα

2440

-||-

· Αγροτικές παραβάσεις

998

-||-

· Αγρονομικές παραβάσεις

921

-||-

Συνολικό ποσό ζημιών (από εκτιμήσεις)

794.465

Ευρώ

β. Βεβαιώθηκαν σε βαθμό πλημμελήματος 911 παραβάσεις ήτοι:

· Φθορές από ανθρώπους

142

περιπτώσεις

· Κλοπές

308

-||-

· Εμπρησμοί

· Πλημμύρες

6

9

}

Ενέργειες για λήψη μέτρων πρόληψης αρνητικών επιπτώσεων σε βάρος του αγροτικού περιβάλλοντος.

· Φθορές με ζώα άνω των 300 €

405

περιπτώσεις

· Αυθαίρετη κατάληψη Δημόσιας έκτασης

41

-||-

Συνολικό ποσό ζημιών (από εκτιμήσεις)

1.169.016

Ευρώ

γ. Συμβιβασθέντα αγροτικά αδικήματα σε 8798 περιπτώσεις ήτοι, για

συνολικό ποσό ζημιών 661.707 Ευρώ.

δ. Συστάσεις σε 10.112 περιπτώσεις.

4. Τέλος κατά την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής επελήφθησαν της εξέτασης 1846 αιτημάτων πολιτών, έδωσαν έγγραφες απαντήσεις σε 1345 περιπτώσεις εξ αυτών και προέβησαν στην εξέταση και επίλυση διαφορών μεταξύ των πολιτών σε 10172

Τελευταίες Αναρτήσεις