Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2009Δελτία Τύπου Ιούνιος 200910-06-2009:Επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής...

10-06-2009:Επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής αδείας παραμονής κατά το από 19-06-2009 έως 30-09-2009 χρονικό διάστημα.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την από 09-06-2009 απόφαση του κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3386 (Φ.Ε.Κ. 212 Α/23-08-2005) και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, επιτρέπεται κατά το από 19-06-2009 μέχρι 30-09-2009 χρονικό διάστημα, η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Λόγω ειδικότερων συνθηκών (εκλογές Αλβανία την 28η Ιουνίου 2009 κ.λ.π.), και της χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν μέχρι δυο φορές.

Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ,

β) Βεβαίωση τύπου Α΄ (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 3386/2005 και νόμου 3536/2007 (άρθρο 18 παρ. 4), καθώς και της υπ’ αριθ. 11702/2006 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ.) 892 Β΄), ή ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 21535/07-11-2006 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1677 Β΄).

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 της υπ’ αριθ. 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Τελευταίες Αναρτήσεις