Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2009Δελτία Τύπου Μάρτιος 200914-03-2009: Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί...

14-03-2009: Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής αδείας παραμονής κατα το από 14-03-2009 έως 03-05-2009 χρονικό διάστημα .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 14-03-2009 μέχρι 03-05-2009, η επανείσοδος των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ.4 του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α/23-08-2005), διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα περίοδο των εορτών του Πάσχα. Επισημαίνεται ότι η απόφαση επανεισόδου αφορά όσους εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Οι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου , αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ.

β) Βεβαίωσης τύπου Α (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 3386/2005 και ν 3536/2007 (άρθ. 18 παρ. 4) καθώς και της υπ’ αριθ. 11702/2006 Κ.Υ.Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 892 Β΄) ή ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων της αριθμ. 21535/7-11-2006 Κ.Υ.Απόφασης (ΦΕΚ 1677 Β΄).

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 της υπ’ αριθ. 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Τελευταίες Αναρτήσεις