Πα 9 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2009Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 200919-02-2009: Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα οδικής ασφάλειας

19-02-2009: Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα οδικής ασφάλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
210-6977505

Αθήνα, 19 02 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την (19-02-2009) πραγματοποιήθηκε, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Μπεκίρη και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Πρέσβη κ. Κωνσταντίνου Μπίτσιου, η 8η ευρεία σύσκεψη για θέματα οδικής ασφάλειας, σε συνέχεια των προηγουμένων συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Βασίλειο Τσιατούρα, εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταφορών – Επικοινωνιών, Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων, Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και αξιωματικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στη σύσκεψη ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι η οδική ασφάλεια έχει αναδειχθεί ως εθνική προτεραιότητα και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης. Τόνισε ακόμη ότι σκοπός είναι η επίτευξη των στόχων του προγράμματος “Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2006-2010” και η μείωση του αριθμού των θυμάτων θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στο 50% το 2010 σε σχέση με το 2000.

Συνεχίζοντας σημείωσε ότι σκοπός συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι:

Ø Η επανασυγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια µε αρµοδιότητα να :

Συντονίζει την εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου.

Καθορίζει τους γενικούς στόχους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συντονίζει τα επιµέρους προγράµµατα.

Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού.

Υλοποιεί την επικοινωνιακή πολιτική για την οδική ασφάλεια.

  • Η υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνιακής Καµπάνιας σε τοπικό και ε­θνικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και συµµετοχής των πολιτών στην αντιµετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτων.
  • Ο επιπλέον επαγγελματισμός της τροχαίας αστυνόµευσης µέσα από την εκ­παίδευση του προσωπικού της τροχαίας και της χρήσης τεχνικών µέσων στη βεβαίωση παραβάσεων.
  • Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες για προβλήµατα των περιοχών τους όπως η αποξήλωση των παράνοµων διαφηµι­στικών πινακίδων, η σήµανση των οδών και η αποκατάσταση των βλαβών του οδικού δικτύου.
  • Η έναρξη µελέτης – σύνταξης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας δεδοµένου ότι το 2010 ολοκληρώνεται η υλοποίηση του προη­γούµενου Σχεδίου. Το νέο Σχέδιο θα πρέπει να διακρίνεται από ρεαλιστικές προτάσεις για την οδηγική συµπεριφορά των πολιτών και να στοχεύει στις αιτίες και τη θεραπεία των συµπεριφορών εκείνων που προκαλούν τα τρο­χαία ατυχήµατα.
  • Η επανεξέταση του νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται ( συμπλήρωση/ τροποποίηση).

– Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μπεκίρης, χαιρέτισε τις εργασίες της συσκέψεως και υπογράμμισε την σπουδαιότητα του ¨Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2006-20010¨, τονίζοντας παράλληλα ότι η ύπαρξη Ενιαίου σχεδιασμού δράσης και η διαλειτουργικότητα των Υπηρεσιών, μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου για την μείωση των θυμάτων από τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Ανέλαβε παράλληλα πρωτοβουλία ώστε το Υ.Μ.Ε. να συντονίσει την ενιαία επικοινωνιακή πολιτική προβολής των δράσεων των φορέων και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ως προς την αντιμετώπιση του τροχαίου ατυχήματος.

– Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, σημείωσε ότι για το έτος 2008, κατεγράφη µείωση του αριθµού θυμάτων των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων κατά 90 άτοµα (ποσοστό 5,6% σύµφωνα µε τα προσωρινά στατι­στικά στοιχεία), παρόλα αυτά ο αριθµός των θυμάτων παραµένει υψηλός, 1.522 θύματα το 2008 έναντι 1.612 το έτος 2007. Για το έτος 2009 η Ελληνική Αστυνομία, πέραν των δράσεων του τριετούς προγράµµατος έχει θέσει πρόσθετους στόχους όπως:

– Μείωση των θυμάτων στο 15% αντί 10% για το 2008.

– Αύξηση των ελέγχων στο 12% αντί 8% για το 2008

– Μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

– Ένταση των ελέγχων στις νησιωτικές περιοχές τους καλοκαιρινούς µήνες .

– Εντατική αστυνόµευση του δικτύου εκτός Π.Α.Θ.Ε. και ενεργοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και όχι µόνο των Υπηρεσιών Τρο­χαίας.

Επιπλέον αυτών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων του έτους 2008. (κάντε κλίκ εδώ).Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι:

· Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των σοβαρά τραυματιών κατά 4,9%, ήτοι (89) περισσότεροι.

· Παρατηρείται μείωση του αριθμού των ελαφρά τραυματιών κατά 7,0%, ήτοι (1.255) λιγότεροι.

· Στα θανατηφόρα ατυχήματα ποσοστό 50,7% των θυμάτων δεν έκανε χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους ( στο 23,1% των θυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν τα προστατευτικά μέσα).

· Στις περιπτώσεις σύγκρουσης – παράσυρσης πεζού από όχημα καταγράφονται 258 θάνατοι πεζών, ενώ οι θάνατοι που αποδίδονται σε εκτροπή, πρόσκρουση και ανατροπή οχήματος ανέρχονται στους 570.

Ö Αποτυπώθηκε, τέλος η δραστηριότητα Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στο θέμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων για το έτος 2008. ( Δείτε τον σχετικό πίνακα ).

Ενόψει της επόμενης συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 15-03-2009, αποφασίσθηκε κύριο θέμα της σύσκεψης να αποτελέσει το ζήτημα των διαφημιστικών πινακίδων-επιγραφών. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθεί η τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων τοποθέτησής τους και η διαδικασία απομάκρυνσης και επιβολής κυρώσεων σε όσους τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς άδεια.

Για το σκοπό αυτό θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., εκπρόσωποι Εισαγγελικών Αρχών, Πρόεδρος Διακομματικής Επιτροπής για θέματα Οδικής Ασφάλειας).

Επιπλέον αποφασίστηκε, όπως με μέριμνα του Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών να υπάρξει συντονισμός για ενιαία επικοινωνιακή- διαφημιστική προβολή, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για την σοβαρότητα του προβλήματος της οδικής ασφάλειας και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί, οι δε εμπλεκόμενοι φορείς να συνεισφέρουν για την από κοινού προβολή των ενεργειών στους τομείς ευθύνης τους.

Τελευταίες Αναρτήσεις