Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200824-12-2008: Δελτίο Τύπου για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολυετούς προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 2007-2013.

24-12-2008: Δελτίο Τύπου για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολυετούς προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 2007-2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πολυετές πρόγραμμα που υπέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 2007-2013. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 148 εκατ. € περίπου, από κοινού με τα πρώτα δύο ετήσια προγράμματα (2007 και 2008).

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. κ. Barrot εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση του ελληνικού πολυετούς προγράμματος για την εφαρμογή του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, δηλώνοντας ότι: «Με την έγκριση αυτού του πολυετούς προγράμματος, η Ελλάδα έδειξε ότι είναι αποφασισμένη να εισαγάγει το κοινό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων. Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις θα ενισχύσουν την ικανότητά της να αντιμετωπίζει την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης στα χερσαία και θαλάσσια εξωτερικά σύνορά της και να υποστηρίζει πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών και των αρχών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. Η στήριξη γι’ αυτό το πρόγραμμα αποδεικνύει την αλληλεγγύη της Ε.Ε. στην Ελλάδα και τις προσπάθειές της να διαχειρίζεται τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές» (βλ. και http :// ec . europa . eu / ellada / news / news /20081218 borders _ el . htm ).

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Για πρώτη φορά η Χώρα μας υποβάλλει πρόταση για πολυετές πρόγραμμα δράσης με αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Και για πρώτη φορά διεκδικεί δυναμικά και πετυχαίνει την εισροή κοινοτικών πόρων».

Η Ελλάδα επέλεξε να εφαρμόσει και τις πέντε στρατηγικές προτεραιότητες του Ταμείου, που είναι οι ακόλουθες:

A. Περαιτέρω σταδιακή εισαγωγή του κοινού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων.

B. Ανάπτυξη των εθνικών στοιχείων που συνιστούν το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης για τα εξωτερικά σύνορα και/ή το μόνιμο ευρωπαϊκό δίκτυο περιπολίας στα νότια θαλάσσια σύνορα.

Γ. Στήριξη για την έκδοση θεωρήσεων ταξιδίου και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης από τις προξενικές υπηρεσίες των κρατών μελών στις τρίτες χώρες.

Δ. Εγκατάσταση συστημάτων ΤΠ που απαιτούνται βάσει των κοινοτικών κανόνων για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις (VIS και SIS).

E. Εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για τα σύνορα και τις θεωρήσεις, ειδικότερα του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Θεωρήσεων.

Μεταξύ των σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων του 2007 και 2008 στην Ελλάδα συγκαταλέγονται:

* Ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και θαλάσσια εξωτερικά σύνορα μέσω της αγοράς εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς.

* Εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση της επεξεργασίας των θεωρήσεων, μεταξύ άλλων, με την εγκατάσταση του ίδιου σύγχρονου συστήματος διαχείρισης σε όλα τα προξενεία.

* Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Συντονισμού το οποίο θα λειτουργεί ως εθνική συνιστώσα του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων.

* Σχέδια που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II), μεταξύ των οποίων, αγορά λογισμικού, εγκατάσταση υλικού πληροφορικής, ανάπτυξη εφαρμογών που βελτιώνουν τους ελέγχους στα σύνορα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις