Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200825-11-2008: Δελτίο Τύπου για συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στη 2η Ευρω- Αφρικανική διάσκεψη για τη...

25-11-2008: Δελτίο Τύπου για συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στη 2η Ευρω- Αφρικανική διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη στο Παρίσι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Π. Παυλόπουλος συμμετείχε σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2008, στην 2η Ευρω-Αφρικανική Διάσκεψη Υπουργών για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και αποτελεί συνέχεια της Υπουργικής Διάσκεψης του Ραμπάτ-Μαρόκο (Ιούλιος 2006).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω κρίσιμης Συνδιάσκεψης υιοθετήθηκε Διακήρυξη, η οποία περιέχει Πολυετές Πρόγραμμα Συνεργασίας για την περίοδο 2009-2011 μεταξύ Ε.Ε. και των 59 ενδιαφερόμενων αφρικανικών χωρών (κυρίως της Δυτικής Αφρικής). Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επιχειρησιακά μέτρα και δράσεις με αντικείμενο τη νόμιμη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και, κυρίως, τη σύνδεση μετανάστευσης και ανάπτυξης. Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν τη μορφή διεθνούς συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Με τον τρόπο αυτόν προωθείται η Σφαιρική Προσέγγιση στην Μετανάστευση, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου σε ό,τι αφορά μία από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου μεταναστών στην Ε.Ε., την Αφρική.

Ειδικότερα:

* Ο πρώτος πυλώνας του Πολυετούς Προγράμματος περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης, την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων δομών διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης και τη βελτίωση της πληροφόρησης για τις διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης. Επίσης αναφέρεται σε μέτρα που προάγουν την συνεργασία μεταξύ δομών για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης, τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που σχετίζονται με τις ευκαιρίες νόμιμης μετανάστευσης και τη δημιουργία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο παρατηρητηρίων για τη μετανάστευση.

* Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η οποία γίνεται με γνώμονα την πλήρη προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επισημαίνεται ότι οι αποτελεσματικοί συνοριακοί έλεγχοι, οι επιστροφές και η υποστήριξη της ομαλής ενσωμάτωσης των παρανόμων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, της διακίνησης ανθρώπων και της πλαστογράφησης των ταξιδιωτικών εγγράφων απαιτούν μια στενή διεθνή συνεργασία μεταξύ των χωρών. Για τον λόγο αυτόν, για καθέναν από τους προαναφερόμενους τομείς, προτείνεται ειδική δέσμη δράσεων.

* Ο τρίτος πυλώνας στοχεύει στην ενίσχυση των συνεργιών της μετανάστευσης και της ανάπτυξης, ενώ τα μέτρα του κατατείνουν στην άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων που παρατηρούνται ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και προορισμού και στην προαγωγή της ανάπτυξης των πρώτων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει μέτρα που προάγουν την έρευνα για τη σύνδεση της μετανάστευσης με την ανάπτυξη, ιδίως την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των μεταναστών.

Αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Διάσκεψης ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η 2η Ευρω -Αφρικανική Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη γίνεται στο Παρίσι, θα έλεγε κανείς, ως πρώτη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση από την Ευρώπη προς τις τρίτες χώρες. Η 1η Διάσκεψη έγινε, όπως είναι γνωστό, τον Ιούλιο του 2006 στη μαροκινή πρωτεύουσα Ραμπάτ.

Η 2η Διάσκεψη που γίνεται στο Παρίσι έχει ως βασικό χαρακτηριστικό ότι πλέον η ευρωπαϊκή πολιτική για τη Μετανάστευση στηρίζεται σε ένα Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο ψηφίστηκε επί Γαλλικής Προεδρίας. Τα χαρακτηριστικά του Συμφώνου – που είναι ιδιαίτερα σημαντικό – αφορούν στο ότι αποτελεί την πρώτη εφαρμοσμένη πολιτική για τη Μετανάστευση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και, ίσως, το μόνο Σύμφωνο που υπάρχει σ’ αυτή την έκταση. Κανένας άλλος Διεθνής Οργανισμός σε όλο τον κόσμο δεν επιχείρησε κάτι παρόμοιο μ’ αυτό που επιχείρησε η Ευρώπη.

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, παρόλο που έλεγαν ότι δημιουργεί μία Ευρώπη – φρούριο, κάθε άλλο παρά αυτό κάνει. Είναι ένα Σύμφωνο για τη νόμιμη μετανάστευση, για την προστασία του Ανθρώπου, για το σεβασμό των Δικαιωμάτων του και για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς του.

Πέραν τούτου, το βασικό χαρακτηριστικό του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι ότι φροντίζει για τη μετανάστευση, όχι μόνον όταν ο μετανάστης έχει φθάσει στην Ευρώπη, αλλά καθορίζει πολιτικές και για τις χώρες προέλευσης. Κι εδώ ακριβώς κρίνεται η σημασία του για τη 2η Ευρω – Αφρικανική Διάσκεψη. Γιατί το σημαντικό είναι ότι το κείμενο, στο οποίο καταλήγουμε, δίνει έμφαση στη βοήθεια προς τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και, επομένως, προσφέρει ουσιαστικά σε εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Από ελληνικής πλευράς, αυτό που τόνισα είναι ότι το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι μεγάλη ευκαιρία για την εργασία στις τρίτες χώρες, για να τονωθεί η νόμιμη και να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και, ιδίως, εκείνοι οι οποίοι την εκμεταλλεύονται. Και μιλώ για τους εμπόρους της ελπίδας».

Τελευταίες Αναρτήσεις