Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200812-11-2008:Επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής...

12-11-2008:Επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής, κατά το από 15-11-2008 έως 31-01-2009 χρονικό διάστημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12 / 11 /2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου και προς το σκοπό διευκόλυνσης των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άθρου 11 παρ.4 του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α/23-08-2005) και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 15-11-2008 μέχρι 31-01-2009, η έξοδος και η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

Α.΄ Αλλοδαποί με Άδεια Διαμονής που έχει λήξει.

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Άδειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει και,

γ) Βεβαίωση τύπου Α΄ (μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στους ν. 3386/2005 ( (π.χ. εξαρτημένη εργασία, παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σπουδές, οικογενειακή επανένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής μελών οικογενείας, σύζυγοι ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού, κ.λ.π.)

Β.΄ Αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Άδεια Διαμονής

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 ή της υπ’ αριθ. 11702/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Βεβαίωσης τύπου Α΄(μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Διαμονής σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

2. Για λόγους οικογενειακής επανένωσης, εργασίας και σπουδών:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής επανένωσης, εργασίας και σπουδών και,

γ) Βεβαίωσης τύπου Α΄ (μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επάνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

3. Αλλοδαποί για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων της αριθ, 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1677 Β΄).

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 της υπ’ αριθ. 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

4. Αλλοδαποί αιτούμενοι ανανέωση άδειας διαμονής χωρίς να τους έχει εκδοθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία, η αρχική άδεια διαμονής που είχαν αιτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 91 του ν. 3386/2005.

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Βεβαίωσης τύπου Α΄(μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την ανανέωση Άδειας Διαμονής.

Τελευταίες Αναρτήσεις