Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Νοέμβριος 200811-11-2008: Συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών στο 7o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφάλειας και Άμυνας στο Βερολίνο

11-11-2008: Συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών στο 7o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφάλειας και Άμυνας στο Βερολίνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ: 210 6977505

11 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, συμμετείχε χθες (10-11-2008) στο 7ο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, στο Βερολίνο, όπου προήδρευσε ευρείας ομάδας εργασίας, επιπέδου Υπουργών-Υφυπουργών, με αντικείμενο την «Επιτήρηση Συνόρων».

Το συγκεκριμένο συνέδριο διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για φέτος η ημερήσια διάταξη περιέλαβε τις νέες δυνατότητες συνεργασίας, μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., που προέκυψαν μετά την Συνθήκη της Λισσαβόνας, υπό τον γενικό τίτλο «Χάρτης πορείας στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας».

Στο «Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, μετέχουν Υπουργοί, Υφυπουργοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπηρεσιακοί παράγοντες και εμπειρογνώμονες από 60 χώρες.

T ις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε με ομιλία του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπος για την Δικαιοσύνη, Ασφάλεια και Ελευθερία κ. Jacques Barrot ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Hans Gert Pottering και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Karl von Wogau .

Σημεία εισήγησης του Υφυπουργού Εσωτερικών στο 7ο Σ.Ε.Α.Α:

«[…]Οι απαιτήσεις που απορρέουν από την Συνθήκη της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, την Στρατηγική Τελωνειακής Συνεργασίας, την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Συνόρων, την Διακήρυξη για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (25 Μαρτίου 2004) και το τεράστιο έργο που επιτελέστηκε από την FRONTEX , αποτελούν την στέρεη βάση για την ίδρυση μιας κοινής βάσης ικανοτήτων, προς επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπερασματικά, να αναπτυχθεί μια πολιτική με σκοπό την αποτελεσματική επίβλεψη των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και να εισαχθεί, βαθμιαία, ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης για τον σκοπό αυτό[..].

Το σημείο ελέγχου της επίβλεψης των εξωτερικών συνόρων είναι η ικανότητα της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει κύριες απειλές (όπως ESS) και κάθε κίνδυνο στα εξωτερικά της σύνορα. Η τελική κατάσταση θα πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη […].

Αντικειμενικός σκοπός μας θα πρέπει να είναι η προώθηση της συνεκτικότητας της Ε.Ε. ώστε να επηρεασθεί θετικά η προοπτική όλων των κρατών – μελών, για ένα αποδοτικό, αποτελεσματικό, συναφές, εύρωστο και αξιόπιστο σύστημα συνοριακής επίβλεψης[…].

Χώρες όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα, που είναι σταυροδρόμια πολιτισμών πλήττονται κοινωνικά και οικονομικά από την παράνομη μετανάστευση. Εν όψει των προκλήσεων αυτών, η Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με μία απλή τεχνική αξιοποίηση των συγχρόνων συστημάτων τεχνολογίας στα σύνορα αυτά. Το δεσπόζον σημείο είναι μια σταθερή φωνή και μια συναφής πολιτική[…].

Οι γειτονικές στην Ε.Ε. χώρες εφόσον επιθυμούν την διατήρηση και την ανάπτυξη των σχέσεων καλής γειτονίας ή και την ένταξή τους στην Ε.Ε. οφείλουν να πάρουν άμεσα και δραστικά μέτρα, πρωτίστως για να περιορίσουν τη ροή της παράνομης μετανάστευσης, προς τις χώρες μέλη της. Η Ε.Ε. πρέπει να επιμείνει σε αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις να επανεξετάσει το καθεστώς χρηματοδότησης των χωρών αυτών[…].

Οι περισσότερες προσαρμογές ασφαλείας, που αναφέρονται στην συνοριακή επίβλεψη – ενιαίο σύστημα διαχείρισης κ.λ.π., γίνονται χωρίς να ληφθεί υπόψη η συλλογική ικανότητα της Ε.Ε. Η ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής θα καλύψει ένα σημαντικό κενό που παρουσιάζεται στη συλλογική δυνατότητα της Ένωσης. Επιπρόσθετα, η ίδρυση των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων καθώς και του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Θαλασσίων Συνόρων θα συντείνουν προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιτήρησης των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών συνόρων [..]

Μια Ενισχυμένη Διαλειτουργικότητα θα εξυπηρετούσε όχι μόνο τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν Τμήματα και Τομείς δύο ή περισσοτέρων εθνικών στοιχείων (Δημόσια Ασφάλεια και Υπηρεσίες Ασφαλείας, Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου, Ένοπλες Δυνάμεις, κ.λ.π.), αλλά και την αλληλεπίδραση Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών με κάθε εταίρο οργανισμό που μετέχει ενεργά σε δραστηριότητες ασφαλείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την συμπεριφορά και την έκβαση των ενεργειών μας. Αυτοί οι οργανισμοί – εταίροι περιλαμβάνουν άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Κράτη – Μέλη, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς.

Συνεπώς, η πρωταρχική και απαραίτητη ενέργεια μας είναι να εξετάσουμε την συνέπεια και συνεκτικότητα των στρατηγικών επιλογών μας που εκφράζονται από διάφορους πυλώνες, ιδιαίτερες πρωτοβουλίες και στρατηγικές στα πλαίσια της Ε.Ε.. Επί πλέον, πρέπει να δημιουργήσουμε τον κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η επιχειρησιακή προσέγγιση υλοποιεί την μακροπρόθεσμη στρατηγική μας, εξοικονομεί μέσα και προσπάθειες και επιτυγχάνει καλύτερη αλληλεξάρτηση και αποτελεσματικότητα.

Αν η Ε.Ε. επιθυμεί να αναπροσδιορίσει το μέλλον της, μια γεφυροποιός διαδικασία είναι απαραίτητη μεταξύ της υπάρχουσας υποδομής και ολόκληρου του συγκροτήματος απαιτήσεων για την συνοριακή επίβλεψη υπό το φώς της ενότητας, της τυποποίησης, της διαλειτουργικότητας και της δι-υπηρεσιακής συνεργασίας. Θα πρέπει να βασίζεται στους παράγοντες της αποστολής για την Συνοριακή Επίβλεψη και να παρέχει μια αδιαχώριστη μετάβαση προς την ολοκλήρωση του τελικού στόχου. Συγκεκριμένα κύρια συστατικά για μια μελλοντική Πορεία Δράσης όπως: Εφαρμογή Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ( ESSI ), Σχέδιο Δράσης Ικανοτήτων Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ( ESCAP ), Κύριες Απαιτήσεις EUROSUR ( PER ) και Ουσιαστικές Επιχειρησιακές Ικανότητες EUROSUR ( EEOC ) θα εξυπηρετούσαν τα συμπληρωματικά και αμοιβαίως ενισχυτικά στοιχεία, μαζί με το θέμα σαφήνειας του σκοπού. Ο ελλείπον κρίκος σε πολλές στρατηγικές είναι η παράλειψη να απευθυνθεί το ερώτημα ¨πώς¨ να χρησιμοποιούνται τα μέσα για την επίτευξη των πολιτικών στόχων[…].

Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός αρχών για το στρατηγικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούμε καθώς και η εφαρμογή κριτηρίων για τη μέτρηση της προόδου αποτελούν απαραίτητα και κοινά συστατικά για την επίτευξη του τελικού σκοπού».

Τελευταίες Αναρτήσεις