Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Ιούνιος 200814-06-2008: Επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη...

14-06-2008: Επανείσοδος αλλοδαπών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής αδείας διαμονής, κατά το από 20-06-2008 έως 15-09-2008 χρονικό διάστημα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 /06/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου και προς το σκοπό διευκόλυνσης των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άθρου 11 παρ.4 του Ν.3386/2005 και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, επιτρέπεται η επανείσοδος αυτών κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2008 μέχρι 15-09-2008, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Οι αλλοδαποί που βάσει της ως άνω απόφασης αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

Α.΄ Αλλοδαποί με Άδεια Διαμονής που έχει λήξει.

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Άδειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει και,

γ) Βεβαίωση τύπου Α΄ (μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στους ν. 3386/2005 ( (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού, σπουδές κ.λπ.)

Β.΄ Αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Άδεια Διαμονής

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 ή της υπ’ αριθ. 11702/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Βεβαίωσης τύπου Α΄(μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Διαμονής σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

2. Για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών και,

γ) Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

3. Αλλοδαποί για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων της αριθ, 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 1677 Β΄).

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 της υπ’ αριθ. 21535/7.11.2006 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

4. Αλλοδαποί που ζητούν ανανέωση άδειας διαμονής χωρίς να τους έχει εκδοθεί, από την αρμόδια υπηρεσία, η αρχική άδεια διαμονής που είχαν αιτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 91 του ν. 3386/2005.

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ

β) Βεβαίωσης τύπου Α΄(μπλέ χρώματος) ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την ανανέωση Άδειας Διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις