Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Ιούνιος 200810-6-2008: Eνημερωτικό σημείωμα του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε και έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης...

10-6-2008: Eνημερωτικό σημείωμα του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε και έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης κ.τ.λ.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Η Ελλάδα, ιδίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ακολουθεί μία σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, αντάξια της ιστορίας της και του πολιτισμού της, βασισμένη στις αρχές της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θεμελιωμένη στον πλήρη σεβασμό της αξίας του Ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Η πολιτική αυτή ανταποκρίνεται – και μάλιστα στο ακέραιο – και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα τόσο διεθνώς όσο και, ιδίως, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο βεβαίως ισχύει και για το τμήμα της πολιτικής αυτής, η οποία αφορά την παράνομη μετανάστευση, τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων καθώς και το επιμέρους εκείνο πεδίο της, το οποίο έχει σχέση με το άσυλο.

Β. Είναι γνωστή η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η Ελλάδα αποτελεί νοτιοανατολικό “συνοριοφύλακα” της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα ρόλο ιδιαίτερα δύσκολο, σε μιαν εποχή μάλιστα που η ειρήνη δοκιμάζεται σκληρά στη Μ. Ανατολή. Η Χώρα μας παρέχει φιλόξενο καταφύγιο – και εντείνει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή – σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τους ανήλικους, ιδιαίτερα τους ασυνόδευτους. Και υπενθυμίζει, με κάθε ευκαιρία στην Ευρώπη ότι έχει χρέος, από την Ιστορία της, τον Πολιτισμό της και τη Δημοκρατία της, να θέσει το θέμα της μετανάστευσης σε μια πολύ διαφορετική βάση: Όχι, δηλαδή, να διαχειριζόμαστε απλώς τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, αλλά να κόβουμε τις ρίζες όλων εκείνων των φαινομένων, τα οποία απαξιώνουν τον Άνθρωπο. Να κόβουμε τις ρίζες του δουλεμπορίου και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Να δούμε την μετανάστευση στην πραγματική της διάσταση. Γιατί όσο υπάρχουν φτώχεια, πόλεμοι, δικτατορίες, όσο υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών, το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν πρόκειται να σταματήσει. Άρα, η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει τις φτωχές χώρες για να μπορέσουν να κρατήσουν τους ανθρώπους τους στο έδαφός τους. Να ενημερώνει αυτές τις χώρες ποιοί είναι οι όροι μετανάστευσης στην Ευρώπη, για να μπορούν να έρχονται νομίμως.

Γ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως θ’ αναλυθεί παρακάτω, αποδίδουμε έμφαση στις Συμφωνίες Επανεισδοχής. Η Ευρώπη πρέπει να ωθήσει τις τρίτες χώρες, όπως είναι το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και ιδίως οι Αφρικανικές χώρες, όπως είναι η Σομαλία και η Νιγηρία, να υπογράψουν τις Συμφωνίες Επανεισδοχής με την Ε.Ε.

Αλλά και, περαιτέρω, θα πρέπει να πιέσει για την εφαρμογή των Συμφωνιών Επανεισδοχής. Γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες υπογράφουν Συμφωνίες Επανεισδοχής αλλά, τελικά, δεν τις εφαρμόζουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Τουρκίας, το οποίο το ανέφερα ρητώς και στα Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι, δεν είναι δυνατόν από τη μία πλευρά η Τουρκία να θέλει να γίνει κράτος – μέλος της Ε.Ε. και, από την άλλη, να μην εφαρμόζει τη Συμφωνία Ε πανεισδοχής με την Ε.Ε.

Αρκεί να σημειωθεί ότι, το έτος 2007: Υποβλήθηκαν 492 αιτήματα επανεισδοχής στις Τουρκικές αρχές, που αφορούσαν την επανεισδοχή 7.728 λαθρομεταναστών. Η Τουρκία αποδέχθηκε την επανεισδοχή 1.452 λαθρομεταναστών, από τους οποίους παραδόθηκαν μόνο 423. Από την έναρξη εφαρμογής του Πρωτοκόλλου (2002) υπεβλήθησαν στις Τουρκικές Αρχές 3.131 αιτήματα που αφορούσαν την επανεισδοχή 41.290 ατόμων και παραδόθηκαν μόνο 2.093.

Και τούτο δεν σημαίνει καμία αντιπαλότητα απέναντι στην Τουρκία. Είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας. Αλλά είναι αδιανόητο να παρακολουθούμε αυτό το φαινόμενο του δουλεμπορίου, το οποίο ξεκινά από την Τουρκία και το οποίο φθάνει κυρίως στις ακτές της Ελλάδας. Ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει τον πολιτισμό μας, ένα φαινόμενο εκμετάλλευσης του Ανθρώπου.

Δ. Πρέπει να επισημανθεί ότι, τα τελευταία 4 χρόνια, έχει σημειωθεί ουσιαστική βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων όσων ζητούν άσυλο – το 2007 εγκρίθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων χορήγησης ασύλου, όπως καταδεικνύεται και από τους πίνακες που επισυνάπτονται. Επίσης επεξεργασθήκαμε και διανέμουμε σύγχρονο ενημερωτικό φυλλάδιο στους αιτούντες άσυλο, επιμορφώνουμε τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες ασύλου μέσω σεμιναρίων, με τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ιδρύσαμε Γραφείο Τεκμηρίωσης για την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο με δημιουργία κατάλληλου δικτυακού τόπου. Ακόμη συγκροτήθηκε και λειτουργεί άτυπη ομάδα εργασίας για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με το άσυλο, στην οποία συμμετέχουν, εκτός των αρμοδίων Υπηρεσιακών παραγόντων και εκπρόσωποι από την Υ.Α. του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο ολοκληρώνεται η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας στις τελευταίες εξελίξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Ειδικότερα, με προεδρικά διατάγματα που βρίσκονται ήδη στη φάση έκδοσής τους ή εξέτασής τους από την Επιτροπή (π.χ. π.δ. 220/2007 για τις Συνθήκες Υποδοχής), προσαρμόζεται η νομοθεσία μας, ως την τελευταία της λεπτομέρεια:

* Στην Οδηγία 2005/85 (Διαδικασίες Ασύλου) ► Βρίσκεται ήδη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

* Στην Οδηγία 2003/9 (Συνθήκες Υποδοχής) ► π.δ. 220/2007.

* Στην Οδηγία 2004/83 (Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος Πρόσφυγα).

Επίσης ιδρύθηκαν δύο νέα Πρότυπα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Παράνομων Μεταναστών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.: Στη Σάμο (χωρητικότητας 300 ατόμων), κόστους 2,5 εκ. ευρώ περίπου, και στον Δήμο Κυπρίνου του ν. Έβρου (χωρητικότητας 500 ατόμων), κόστους περίπου 1,5 εκ. ευρώ, ενώ αναβαθμίζονται σταδιακά και τα ήδη υπάρχοντα Κέντρα. Τον περασμένο μήνα τέθηκε σε λειτουργία ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος παραμονής ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα Αττικής, δυναμικότητας 40 ατόμων, με δυνατότητα στέγασης ακόμη 14 ατόμων, ο οποίος περιλαμβάνει, πέρα από τους χώρους στέγασης και υγιεινής, και ειδικούς χώρους ψυχαγωγίας των παιδιών (κλειστοί και ανοικτοί χώροι αθλοπαιδιών, βιβλιοθήκη, χώρος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και ιατρείο- αναρρωτήριο). Παράλληλα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνεται το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας της Λακωνίας, χωρητικότητας 70 ατόμων.

Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είχαν, δυστυχώς, αναληφθεί πριν από το 2004, ώστε να εξασφαλισθεί κοινοτική βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή, όπως σήμερα. Σήμερα η Ελλάδα διεκδικεί – και θα πάρει – από την Ε.Ε. τους πόρους που της αναλογούν. Κατά τα λοιπά, θα ήθελα να επισημάνω ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας έναντι των μεταναστών ουδέποτε τέθηκε, ούτε πρόκειται να τεθεί, σε οικονομική βάση. Αντιθέτως, η εκπλήρωση αυτή είναι, πρωτίστως, θέμα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ανταπόκρισης στα δεδομένα των απαιτήσεων της Δημοκρατίας μας και του διαχρονικού πολιτισμού μας. Τη διασφαλίζουμε μάλιστα ως τώρα με εθνικούς πόρους. Παρ’ όλ’ αυτά και ενώ είμαστε η τέταρτη χώρα – μετά τη Σουηδία, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – στην υποβολή αιτημάτων ασύλου, αναλογικά με τις χώρες αυτές, η χρηματοδότησή μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων είναι χαμηλή. Όπως προανέφερθηκε, όμως, διεκδικούμε δυναμικά την αύξηση της χρηματοδότησης, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε.

Ε. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια, αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι προσπάθειες αυτές αναμένεται να κορυφωθούν με την έναρξη της Γαλλικής Προεδρίας, δεδομένου ότι η Γαλλία έχει ταχθεί υπέρ της ύπαρξης Ευρωπαϊκού Συμφώνου, με αντικείμενο την ενιαία αντιμετώπιση από τα κράτη μέλη όλων των θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής (νόμιμη και παράνομη μετανάστευση, κοινωνική ένταξη μεταναστών, έλεγχος συνόρων, άσυλο, επανεισδοχή, συνεργασία με τρίτες χώρες κλπ.). Η Ελλάδα στηρίζει την πρόταση αυτή και έχει συμβάλει – και εξακολουθεί να συμβάλλει – σημαντικά προς την κατεύθυνση της προώθησής της. Επισημαίνεται ότι, στις 5.6.2008, ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος συναντήθηκε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, με τον κ. Jacques Barrot , Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για ζητήματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας και συζήτησε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα αυτό.

ΣΤ. Κατά το ανωτέρω Συμβούλιο Υπουργών, υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τις διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ειδικότερα, ξεπεράσθηκαν ορισμένα εμπόδια, τα οποία υπήρχαν για την υιοθέτηση της Οδηγίας, ιδίως αναφορικά με το άρθρο 12, το οποίο αφορά τη δωρεάν νομική βοήθεια προς όλους εκείνους, οι οποίοι απελαύνονται και οι οποίοι πρέπει να έχουν δικαστική προστασία τη στιγμή κατά την οποία λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. Υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις. Στο σημείο αυτό η Ελλάδα, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο που αναγνωρίσθηκε από όλα τα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι η συμβιβαστική πρόταση είχε την «σφραγίδα», της Ελλάδας. Δηλαδή υιοθετήθηκαν πλήρως από την Προεδρία οι ελληνικές προτάσεις και θέσεις, συμφώνησαν και οι άλλες χώρες, άρθηκαν οι επιφυλάξεις και έτσι η Οδηγία μπορεί να προχωρήσει.

Ζ. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις που κατά καιρούς ακούγονται σχετικά με τους αιτούντες άσυλο θα πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: Οι άνθρωποι αυτοί εισέρχονται στη Χώρα, τις περισσότερες φορές, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία που να πιστοποιούν την ταυτότητά τους, τη χώρα προέλευσης και τη χώρα καταγωγής τους, καθιστώντας έτσι συχνότατα αδύνατη την εξακρίβωση των ισχυρισμών τους. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που οι αιτούντες άσυλο ταυτοποιούνται, δεν παρουσιάζουν στοιχεία που ν’ αποδεικνύουν τον ατομικό φόβο δίωξής τους, τη στοιχειώδη δηλαδή αιτιολογία για την χορήγηση ασύλου. Είναι γεγονός μάλιστα, όπως και η ίδια η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει αναγνωρίσει, ότι ο κύριος όγκος των αρχικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν στη Χώρα τα τελευταία 2 έτη προέρχονται από άτομα καταγόμενα από χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Γεωργία και το Πακιστάν (60% του συνόλου), τα οποία βασίζονται μόνο σε οικονομικούς λόγους, δηλαδή λόγους που δεν δικαιολογούν νόμιμα την χορήγηση ασύλου.

Αν λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χορηγηθεί άκριτα άσυλο – το οποίο συνεπάγεται αυτόματα ότι οι αναγνωρισμένοι πλέον ως πρόσφυγες κινούνται ελεύθερα και εντός της Ε.Ε.- δεν θα κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι ανοίγει τις πύλες της Ε.Ε. με τον πιο εύκολο τρόπο στην παράνομη μετανάστευση ή, ακόμη χειρότερα, ότι παίζει και το παιχνίδι των δουλεμπόρων;

ΙΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α. Έκθεση για την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του Οργανισμού Frontex (ΔΕΙΚΤΗΣ 1) .

1. Ιστορικό

Στο άρθρο 33 του Κανονισμού λειτουργίας του Frontex [1] προβλέπεται η εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του, αξιολόγησή του. Στο πλαίσιο της διάταξης αυτής το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε , στο πρόγραμμα της Χάγης (του 2004), από την Επιτροπή την κατάρτιση έκθεσης πολιτικής αξιολόγησης του οργανισμού Frontex . Ανταποκρινόμενη στο αίτημα αυτό η Επιτροπή κατάρτισε την παραπάνω έκθεση.

Η Επιτροπή , με την έκθεση αυτή:

Ø Αξιολογεί τα ως τώρα αποτελέσματα, ενώ συνεκτιμά τη σύντομη περίοδο κατά την οποία λειτουργεί ο Οργανισμός, σε σχέση με καθένα από τα κύρια καθήκοντα του FRONTEX, δηλαδή αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α έως στ του Κανονισμού FRONTEX.

Ø Προτείνει, υπό μορφή συστάσεων , τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, εντός των ορίων της παρούσας εντολής του FRONTEX, και σκιαγραφεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη μελλοντική ανάπτυξή του.

Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα πορεία του Οργανισμού ( Frontex ) αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική , αν ληφθούν υπόψη, μεταξύ των άλλων, και δυο ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες, δηλαδή: α) Η δημιουργία Συνοριακών Ομάδων Ταχείας Επέμβασης (Σ.Ο.Τ.Ε. – Ra pid B order I ntervention T eams ) και, β) η διαμόρφωση του Καταλόγου [2] με τον τεχνικό εξοπλισμό ( CRATE ) , που ανήκει στα κράτη μέλη και τον οποίον, οικειοθελώς και ύστερα από σχετικό αίτημα άλλου κράτους μέλους, δέχονται να θέσουν στη διάθεση του αιτούντος κράτους μέλους προσωρινά.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (βραχυπρόθεσμα) η Επιτροπή προτείνει, σε γενικές γραμμές, τα ακόλουθα:

* Εξασφάλιση διαθεσιμότητας του εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις στα θαλάσσια σύνορα και περαιτέρω ενίσχυση του καταλόγου CRATE .

* Εξέταση δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων στις κατάλληλες περιοχές, με προτεραιότητα σε αυτή των νοτίων θαλασσίων συνόρων [3] .

* Σύνδεση των κοινών επιχειρήσεων με το ευρωπαϊκό δίκτυο περιπολιών.

* Πραγματοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σχετικά με θέματα που αφορούν το άσυλο, το δίκαιο της θάλασσας και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

* Προτεραιότητα στην εκπόνηση κοινών αναλύσεων κινδύνου με την EUROPOL , άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και κάποιες συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

* Η ανάπτυξη των Σ.Ο.Τ.Ε. θα πρέπει να συνδυασθεί με τη διάθεση τεχνικού εξοπλισμού προς τα Κ-Μ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ)2007/2004. Η Επιτροπή προτείνει να γίνει η εν λόγω διάταξη πιο επιχειρησιακή και να αποκτήσει ο Οργανισμός τον δικό του εξοπλισμό, ο οποίος θα παρέχεται άμεσα κατά την ανάπτυξη των Σ.Ο.Τ.Ε.

Η υπόψη έκθεση συζητήθηκε – εξετάσθηκε για πρώτη φορά, κατά την υπουργική διάσκεψη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., στο Brdo – Σλοβενίας (11-12/3/2008).

2. Εθνικές θέσεις [4]

Σε σχέση με την αξιολόγηση του Οργανισμού: Συμφωνούμε με τη διαπίστωση ότι η έως τώρα πορεία του Οργανισμού ( Frontex ) είναι θετική.

Ως προς τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που συστήνει η Επιτροπή: Πιστεύουμε ότι από τον Frontex θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της συναφούς εκμετάλλευσης της παράνομης εργασίας των μεταναστών.

Επίσης:

Επικροτούμε την ιδέα σύστασης επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακών Κέντρων Διαχείρισης των Συνόρων και έχουμε ζητήσει ένα από αυτά τουλάχιστον, για τα θαλάσσια σύνορα, να λειτουργήσει στον Πειραιά, όπου υπάρχει η αναγκαία υποδομή. Πιλοτικά μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Συνόρων.

Υποστηρίζουμε την άποψη της μετεξέλιξης (έστω σταδιακής) του Frontex , σε επιχειρησιακό μηχανισμό φύλαξης των εξωτερικών συνόρων.

Συμφωνούμε με τη διαπίστωση ότι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες του Frontex θα πρέπει να είναι πάντα συμβατές με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον Κανονισμό ίδρυσης και λειτουργίας του, και επιπλέον προσθέτουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να κινούνται στο πλαίσιο που ορίζουν οι αρχές του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

Προτείνουμε, όσον αφορά τη συνεργασία του Frontex με τρίτες χώρες , την αξιοποίηση των διμερών σχέσεων, που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί με τρίτες χώρες προέλευσης ή/και διέλευσης μεταναστών (παρανόμων), καθώς και την συμμετοχή των χωρών αυτών στις κοινές επιχειρήσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός.

3. Παρούσα κατάσταση

Για την υπόψη Έκθεση της Επιτροπής ( αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του Οργανισμού Frontex ) η Προεδρία της Ε.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή κατήρτισε Σχέδιο Συμπερασμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε τελικά κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Δ.Ε.Υ. του Συμβουλίου της Ε.Ε., την περασμένη εβδομάδα, στις 5.6.2008 (ΔΕΙΚΤΗΣ 2).

Το Σχέδιο Συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε αντανακλά και τις Ελληνικές θέσεις, όπως αυτές διατυπώνονται στη προηγούμενη παράγραφο (2).

Β. Εξέταση της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων ( EUROSUR ) (ΔΕΙΚΤΗΣ 3)

1. Ιστορικό

Σε συνέχεια των εργασιών που διεξάγονται για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου περιπολίας (EPN) σύμφωνα με τη μελέτη MEDSEA [5] και τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας BORTEC [6] , η Επιτροπή κατάρτισε την παρούσα Ανακοίνωση.

Στόχος της είναι, να εξετάσει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε ν’ αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), το οποίο να επικεντρώνεται αρχικά στα εξωτερικά νότια και ανατολικά σύνορα της ΕΕ και να προτείνει στα κράτη μέλη έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος.

Το σύστημα EUROSUR θα αναπτυχθεί σε τρεις παράλληλες φάσεις:

ΦΑΣΗ 1 : Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι η διασύνδεση και η ορθολογική οργάνωση υφιστάμενων συστημάτων και μηχανισμών επιτήρησης σε επίπεδο κρατών μελών.

§ Θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την αναβάθμιση και επέκταση των εθνικών συστημάτων επιτήρησης των συνόρων και για τη δημιουργία εθνικών κέντρων συντονισμού.

§ Πρέπει να εξασφαλισθεί ένα ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας, το οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των κέντρων των κρατών μελών μεταξύ τους καθώς και με τον Οργανισμό FRONTEX.

§ Εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε επιλεγμένες γειτονικές τρίτες χώρες για να προωθηθεί η επιχειρησιακή συνεργασία με τα κράτη μέλη σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων.

ΦΑΣΗ 2: Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι να γίνει καλύτερη χρήση των εργαλείων επιτήρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

§ Αξιοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, για τη βελτίωση της τεχνικής απόδοσης των εργαλείων επιτήρησης [7] .

§ Κοινή εφαρμογή των εργαλείων επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών.

§ Κοινή εικόνα μέσω των πληροφοριών ασφάλειας (intelligence) πριν από την άφιξη στα σύνορα [8] .

ΦΑΣΗ 3: Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι να δημιουργήσει ένα κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα της Ε.Ε. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς και ελέγχου στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών και στις παρακείμενες ανοικτές θάλασσες σε ένα ευρύτερο δίκτυο, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις αρχές συνοριακού ελέγχου να επωφελούνται της συνδυασμένης χρήσης των διαφόρων αυτών συστημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα μεταναστευτική πίεση, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:

* Το ολοκληρωμένο δίκτυο θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναπτυχθεί στη Μεσόγειο Θάλασσα, τον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό (Κανάριοι Νήσοι) και στη Μαύρη Θάλασσα και να επικεντρωθεί στην εσωτερική ασφάλεια, συνδέοντας τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των συνόρων.

* Σε μεταγενέστερο στάδιο, αυτό το ολοκληρωμένο δίκτυο των συστημάτων αναφοράς και επιτήρησης θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ, καλύπτοντας όχι μόνο ζητήματα που αφορούν τα σύνορα αλλά όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο έλεγχος της αλιείας και η επιβολή του νόμου.

Ενώ οι φάσεις 1 και 2 θα καλύπτουν τα θαλάσσια και χερσαία εξωτερικά σύνορα, η 3η φάση θα καλύψει μόνον τον θαλάσσιο τομέα.

Η υλοποίηση του EUROSUR θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω σταδιακή θέση σε εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Συνόρων.

Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων θα πρέπει ν’ αποτελεί τον κύριο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για τον επιμερισμό του οικονομικού βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Εθνικές θέσεις [9]

* Υποστηρίζουμε τον στόχο που επιδιώκεται μέσω της Ανακοίνωσης αυτής για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), το οποίο να επικεντρώνεται αρχικά στα εξωτερικά νότια και ανατολικά σύνορα της Ε.Ε. και να προτείνει στα κράτη μέλη έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος.

* Προτείνουμε την αξιοποίηση των εθνικών συστημάτων επιτήρησης, πριν από τον οριστικό σχεδιασμό.

* Τασσόμαστε υπέρ της αξιοποίησης του συστήματος EUROSUR από τα περιφερειακά κέντρα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Frontex .

3. Παρούσα κατάσταση

Για την υπόψη Ανακοίνωση της Επιτροπής [ Εξέταση της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων ( EUROSUR ) ] η Προεδρία της Ε.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή κατήρτισε Σχέδιο Συμπερασμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε τελικά, ως σημείο ΄΄Α΄΄, κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Δ.Ε.Υ. του Συμβουλίου της Ε.Ε., στις 5 Ιουνίου 2008 (ΔΕΙΚΤΗΣ 4).

Το Σχέδιο Συμπερασμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε απηχεί την πρόθεση όλων των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας μας, για την ομοιόμορφη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης, του μοντέλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών-μελών της ΕΕ και του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για την κατάσταση στα σύνορα, σε πραγματικό χρόνο.

Γ. Προετοιμασία των επόμενων σταδίων, όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΙΚΤΗΣ 5) .

1. Ιστορικό

Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών, για τον καλύτερο έλεγχο των εξωτερικών τους συνόρων, επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της κοινής πολιτικής της Ένωσης, προχώρησε στην κατάρτιση της εν λόγω Ανακοίνωσης.

Με τον τρόπο αυτόν, επιδιώκεται να τεθούν οι βάσεις, ώστε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν σ’ όλες τις μεταβολές της μεταναστευτικής πίεσης και να καλύψουν όλες τις εντοπιζόμενες ελλείψεις στη διαχείρισή της. Στην προσπάθεια αυτή κεντρικός είναι ο ρόλος της δημιουργικής αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Γιατί το μεταναστευτικό φαινόμενο μπορεί να αναδειχθεί σε παράγοντα ανάπτυξης, ανανέωσης και προόδου των χωρών υποδοχής.

Τα μελλοντικά εργαλεία για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., μπορούν να είναι:

1. Η διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων των αξιόπιστων ( bona fide ) ταξιδιωτών.

2. Η πιθανή εισαγωγή συστήματος καταχώρισης εισόδου εξόδου.

3. Η εξέταση της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος έγκρισης μετακίνησης (ταξιδιού) ( Electronic System of Travel Authorization ESTA ).

Ειδικότερα για κάθε ένα χωριστά από τα ως άνω εργαλεία η Επιτροπή προτείνει:

1. Διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων των bona fide ταξιδιωτών

T ο ισχύον νομικό καθεστώς για την πραγματοποίηση των ελέγχων των υπηκόων τρίτων χωρών, στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., θα μπορούσε να τροποποιηθεί, προκειμένου να διευκολυνθούν ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών, οι οποίοι θα υπαχθούν στο καθεστώς του «καταχωρισμένου ταξιδιώτη». Έτσι, τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, δεν θα υφίστανται καθυστερήσεις στα σύνορα, αφού ο έλεγχος θα διενεργείται με τη χρήση «αυτόματων πυλών» που θα ταυτοποιούν τα βιομετρικά τους δεδομένα.

Η χρήση των «αυτόματων πυλών» , θα διευκολύνει επίσης και τους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλά και όσων απολαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό διαβατήριο.

2. Σύστημα καταχώρησης εισόδου – εξόδου

Αυτόματη καταχώρηση του χρόνου και του σημείου εισόδου και εξόδου των υπηκόων τρίτων χωρών, που υπόκεινται ή όχι σε καθεστώς θεώρησης, θα μπορούσε να εισαχθεί στα σύνορα, προκειμένου να εντοπίζονται όσοι παραβιάζουν τον χρόνο παραμονής στον ενιαίο χώρο.

Η λειτουργία του εν λόγω συστήματος προϋποθέτει: α) Τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων, τα οποία θα συλλέγονται κατά τη υποβολή αίτησης θεώρησης στο πλαίσιο του VIS , στα προξενεία και β) την αξιοποίηση των συσκευών αναγνώρισης βιομετρικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στα σύνορα για το V . I . S . Για να ξεκινήσει όμως η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει πρώτα να λειτουργήσει το V . I . S . στα σύνορα.

3. Ηλεκτρονικό σύστημα έγκρισης μετακίνησης (ταξιδιού) (Electronic System of Travel Authorisation- ESTA).

Η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία των μη υποκείμενων σε καθεστώς θεώρησης αλλοδαπών, που θα προσδιορίζουν την ταυτότητά τους, το διαβατήριο και τις λεπτομέρειες του ταξιδιού τους. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου πριν την πραγματοποίηση ταξιδιού προς την Ε.Ε..

Όλα τα προαναφερόμενα συστήματα (1,2 και 3) θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε, με τα άρθρα 16 και 17 της « Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτώ ν » και με τον « Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας ».

2. Εθνικές θέσεις [10]

Ναι στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, για τον καλύτερο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι:

* Θα αξιοποιηθεί ο υφιστάμενος τεχνικός εξοπλισμός και,

* Θα διασφαλισθεί πλήρως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο σύνολό τους.

Επιπλέον, προτείνουμε τη συμπερίληψη, στα αξιόπιστα πρόσωπα ( Bona fide ), και των τουριστών.

3. Παρούσα κατάσταση

Και για την ανωτέρω Ανακοίνωση της Επιτροπής [ Εξέταση της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων ( EUROSUR ) ] η Προεδρία της Ε.Ε., σε συνεργασία με την Επιτροπή, κατήρτισε Σχέδιο Συμπερασμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε τελικά, ως σημείο ΄΄Α΄΄, κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Δ.Ε.Υ. του Συμβουλίου της Ε.Ε., στις 5 και 6 Ιουνίου 2008 (ΔΕΙΚΤΗΣ 6).

Στο υιοθετηθέν Σχέδιο Συμπερασμάτων επιχειρήθηκε αρχικά (παράγραφος 17) να περιληφθούν, εμμέσως πλην σαφώς, και οι πολίτες της Ε.Ε. στους μηχανισμούς για την παρακολούθηση εισόδων – εξόδων, καθώς και καταχώρισης ταξιδιωτών, αλλά ύστερα από παρέμβαση του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της SCIFA (Στρατηγική Επιτροπή για τη Μετανάστευση τα Σύνορα και το Άσυλο), το θέμα αποσαφηνίσθηκε με την συμπερίληψη φράσης που προσδιορίζει ότι οι υπόψη μηχανισμοί αφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών.


ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [11]

Α. Στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων [12]

Κατά την κατάρτιση από το Υπουργείο Εσωτερικών του πολυετούς προγράμματος (2007-2013), για τη χρηματοδότηση των δράσεων που προωθούμε, σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης ίδρυσης του Ταμείου, έχουν προβλεφθεί εκείνες οι πρωτοβουλίες που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή στη Χώρα μας του ολοκληρωμένου μοντέλου της Ε.Ε. για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και ειδικότερα:

· Δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για τον συντονισμό των ενεργειών, σε εθνικό επίπεδο, όλων των φορέων που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης. Στο Κέντρο αυτό θα ενσωματωθεί, όπως προανέφερα, και το Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων, το οποίο λειτουργεί στον Πειραιά, χωρίς όμως να επηρεασθεί η επιχειρησιακή του ευθύνη.

· Προσδιορισμός του είδους και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, τόσο στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών και διενέργειας κοινών επιχειρήσεων (με γειτονικά τρίτα κράτη) όσο και σε αυτό της εκπαίδευσης και της συνεργασίας σε θέματα επιστροφών.

· Ενδυνάμωση του ρόλου των αξιωματικών μας συνδέσμων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

· Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τον έλεγχο (νομοθετημένα σημεία εισόδου – εξόδου) και την επιτήρηση των χερσαίων εξωτερικών μας συνόρων.

· Εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών του Οργανισμού ( Frontex ) στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάλυσης κινδύνων.

· Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με τα αντίστοιχα εθνικά κέντρα των υπόλοιπων κρατών μελών της Ε.Ε.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες μας αντανακλούν στην ουσία τις επιδιώξεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις παραπάνω Ανακοινώσεις της.

Β. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργεί η συνεχώς αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση προς τη Χώρα μας

Με σκοπό την αντιμετώπιση της διογκούμενης από έτος σε έτος μεταναστευτικής ροής στη Χώρα μας επιδιώκουμε, με τρόπο συστηματικό, την ανάδειξη του μεγέθους του προβλήματος στις σωστές του διαστάσεις ενώπιον των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων και ιδίως ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου, στο πλαίσιο της γενικότερης αλληλεγγύης, να τύχουμε της απαραίτητης υποστήριξης, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών μας στους τομείς,

– Της αποτελεσματικής διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης

– Των επιστροφών και

– Του ασύλου

Ειδικότερα :

1. Στον τομέα της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης

Επιδιώκουμε:

* Τη δημιουργία, σε συνεργασία με τον FRONTEX , ειδικού παραρτήματος ( Spesialised branch ) στη Ν/Α Μεσόγειο , σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού FRONTEX (2007/2004), με σκοπό:

– Την καθιέρωση και εφαρμογή ορθών πρακτικών ( Best Practices ) για τον έλεγχο και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων (χερσαία, θαλάσσια, εναέρια)

– Τη δημιουργία εκπαιδευτικού Κέντρου για την Ασφάλεια των Συνόρων, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες.

* Την ίδρυση , σε συνεργασία με τον FRONTEX , Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Κινδύνων – Απειλών, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές που έχει εκδώσει για τον σκοπό αυτόν η Μονάδα Ανάλυσης Κινδύνου της FRONTEX .

2. Στον τομέα των Επιστροφών

Ø Την κατασκευή νέων, σύγχρονων Χώρων (Κέντρων) Υποδοχής – Παραμονής παράνομων μεταναστών, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., για την αναβάθμιση της δυνατότητας υποδοχής μεγαλύτερου αριθμού λαθρομεταναστών, που διασχίζει παράνομα τα εξωτερικά μας σύνορα, την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσής τους και τη διευκόλυνση της φιλοξενίας τους έως ότου επαναπροωθηθούν στις χώρες καταγωγής ή διέλευσης.

Ø Το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας για τις επιστροφές τέθηκε και κατά την προαναφερθείσα συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barrot , ο οποίος δεσμεύθηκε, για πρώτη φορά, για τη χρηματοδότηση της Χώρας μας με το ποσό των 60.000.000 ευρώ, για τον ανωτέρω σκοπό.

3. Στον τομέα του Ασύλου

* Τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης των αιτημάτων ασύλου, με σκοπό τη μείωση του χρόνου εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων (ασύλου) στην Ελλάδα και την ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη της προσφυγικής ιδιότητας.

* Την προμήθεια δώδεκα (12) περιφερειακών σταθμών αποστολής και λήψης αποτυπωμάτων προς την εθνική μονάδα Eurodac , για την ορθή και ταχύτατη εφαρμογή του Κανονισμού 2725/2000.

* Την κατασκευή δώδεκα νέων Χώρων (Κέντρων) για τη Φιλοξενία των Αιτούντων Άσυλο στην Ελλάδα.

IV . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Α. Γενικές διαπιστώσεις

Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα παρουσιάζει, αρχής γενομένης από το έτος 2002 έως και το 2007, αύξηση κατά 93%.

Η ίδια αυξητική τάση εμφανίζεται και στον αριθμό των αιτούντων άσυλο, εάν ληφθεί υπόψη ότι από τα τηρούμενα στοιχεία ο αριθμός των αιτημάτων ασύλου που υποβλήθηκαν μεταξύ των ετών 2004 έως και 2007, στη Χώρα μας, σημείωσε ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 461%.

Η κατάσταση στους παραπάνω τομείς (παράνομη μετανάστευση και άσυλο) επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, εάν ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές δυσκολίες κράτησης και απέλασης των παρανόμως εισερχομένων στην Ελλάδα μεταναστών.

Υπό το πρίσμα των διαπιστώσεων που διατυπώνονται παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, αλλά ξεπερνά κατά πολύ και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Β. Στατιστικά Στοιχεία

Εξέλιξη της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα : Γεωμετρική άνοδος τα τελευταία χρόνια:

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

2004

44.987

2005

66.351

2006

95.239

2007

112.364

2008 (α΄ τετρ. )

29.526[1] Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κ-μ της ΕΕ ( Frontex ) ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004. Στόχος του ( Frontex ) είναι, η βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κ-μ, μέσω της οποίας καθίσταται αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινοτικών μέτρων στον τομέα αυτό.

[2] Ο Κατάλογος αυτός περιλαμβάνει σκάφη, ελικόπτερα, αεροπλάνα κ.λπ. συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των συνόρων.

[3] Επισημαίνεται ότι πριν από τη δημιουργία της FRONTEX, στον χώρο της Ε.Ε. λειτουργούσαν, το Κέντρο Εναέριων Συνόρων στην Ιταλία, το Κέντρο Χερσαίων Συνόρων στη Γερμανία, το Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων Ανατολικής Μεσογείου στον Πειραιά, το Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων Δυτικής Μεσογείου στη Μαδρίτη, το Κέντρο Ανάλυσης Κινδύνου στη Φινλανδία (RAC) και το Κέντρο Εκπαίδευσης (ACT) στην Αυστρία. Με την ίδρυση της FRONTEX τα εν λόγω κέντρα καταργήθηκαν και οι αρμοδιότητές τους υπήχθησαν σ’ αυτήν.

[4] Πρόκειται για τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο, κατά την Υπουργική Διάσκεψη στο Brdo – Σλοβενίας.

[5] Μελέτη σκοπιμότητας με τίτλο MEDSEA , της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Δικτύου Πληροφοριών.

[6] Μελέτη σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός συστήματος επιτήρησης (Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης), το οποίο παρουσιάσθηκε από τον FRONTEX στις 12 Ιανουαρίου 2007.

[7] Για παράδειγμα ανιχνευτών, δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κλπ.

[8] Μηχανισμός που στηρίζεται στις πληροφορίες που συλλέγουν τα τεχνικά μέσα επιτήρησης.

[9] Πρόκειται για τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο, κατά την Υπουργική Διάσκεψη στο Brdo – Σλοβενίας.

[10] Πρόκειται για τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο, κατά την Υπουργική Διάσκεψη στο Brdo – Σλοβενίας.

[11] Οι πληροφορίες που παρέχονται στο κεφάλαιο αυτό δεν είναι εξαντλητικές, αλλά αποτυπώνουν τις κινήσεις που εκδηλώνονται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

[12] Πρόκειται για κοινοτικό μηχανισμό, ο οποίος εκφράζει την αλληλεγγύη, μέσω οικονομικών ενισχύσεων, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. που εφαρμόζουν το κεκτημένο Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα. Η σύστασή του προβλέπεται στην Απόφαση 574/2007 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23-05-2007. Η αξιοποίηση των προβλεπόμενων στο Ταμείο αυτό οικονομικών ενισχύσεων, αφορά σε εθνικό επίπεδο, την ΕΛ.ΑΣ. το Λιμενικό Σώμα και το Υπ. Εξωτερικών.

Τελευταίες Αναρτήσεις