Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Ιούνιος 200804-06-2008: Συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

04-06-2008: Συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, θα μεταβεί αύριο (05-06-2008) στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής σε υπουργικό επίπεδο, θα συζητηθεί η ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς του συστήματος πληροφοριών Schengen SIS II . Με απόφαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 28/02/2008 αποφασίστηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και η μεταφορά της έναρξης του SIS II τον Σεπτέμβριο του 2009. Εντός του έτους 2008 θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού συστήματος CS . SIS στο Στρασβούργο και των εθνικών συστημάτων NS . SIS των κρατών-μελών.

Όσον αφορά την υλοποίηση του SIS II σε εθνικό επίπεδο, η Χώρα μας συμμετέχει στα κράτη-μέλη τα οποία θα αναπτύξουν τα εθνικά projects και τις επιχειρησιακές δοκιμές, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλέον αυτού, στη Συνεδρίαση και στο Συμβούλιο θα συζητηθεί η πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινά πρότυπα και τις διαδικασίες των κρατών-μελών για τις επιστροφές (επαναπροωθήσεις) παρανόμως διαμένοντων υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και η πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (συμπερίληψη προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας).

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις