Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάιος 200827-05-2008: Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα οδικής ασφάλειας

27-05-2008: Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα οδικής ασφάλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
210-6977505
 
 
 
 
 
Αθήνα, 27-05-2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (27-05-2008) και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη, η 3η ευρεία σύσκεψη για θέματα οδικής ασφάλειας στη συνέχεια των προηγουμένων τής 21/01/2008 και 02/4/2008.
 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ, η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Βασίλειο ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ, εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταφορών – Επικοινωνιών, Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων, Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και αξιωματικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. 
 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Στρατηγικό Σχέδιο Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 2006-2010» ενώ έγινε ανασκόπηση και ανάλυση της εξέλιξης των θεμάτων που τέθηκαν και αποφασίστηκαν στις προηγούμενες συσκέψεις (21-01-2008 και 02-4-2008). Παράλληλα,  αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματά τους και αποφασίσθηκαν συγκεκριμένες προτεραιότητες και περαιτέρω ενέργειες για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.
 
Ειδικώς, αξιολογήθηκαν οι ενέργειες επί θεμάτων για τα οποία υπήρξε άμεση υλοποίηση μέτρων επί των αποφασισθέντων στις προηγούμενες συσκέψεις και κυρίως:
 
·        Στην αποστολή των στατιστικών στοιχείων της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με διάκριση, ανά οδικό δίκτυο (Εθνικό-Περιφερειακό) και της εξέτασης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μελέτης στατιστικής επεξεργασίας τους.
·        Στον προγραμματισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της εκπαίδευσης αξιωματικών που θα πραγματοποιούν διαλέξεις στα σχολεία. 
·        Στην συνεργασία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για δημιουργία κοινής ιστοσελίδας με σκοπό την ταχεία και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για θέματα οδικής κυκλοφορίας (ροής οχημάτων, παροχής πληροφοριών τροχαίας, χρησίμων δεδομένων κυκλοφορίας, μηνυμάτων κυκλοφοριακής αγωγής κ.ά.).
·        Στην ενημέρωση και αποτίμηση εφαρμογής του Σ.Ε.Σ.Ο..
·        Στην ταυτοποίηση στατιστικών στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. και Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
·        Στην συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και στην διαπίστωση περί της πολύ καλής συνεργατικότητας με το Ε.Κ.Α.Β., σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον Μάιο του έτους 2007.
 
Για την ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού καταρτίστηκε εγκόλπιο με αποσπάσματα του Στρατηγικού Σχεδίου Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 2006-2010, το οποίο θα διανεμηθεί στις αστυνομικές Υπηρεσίες και στις αστυνομικές Σχολές, προκειμένου το αστυνομικό προσωπικό να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων και στην βελτίωση της οδικής Ασφάλειας.
 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, δόθηκε έμφαση στις διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη μελέτη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά:
 
 • Ποσοστό 65% των νεκρών οδηγών ή επιβατών δεν κάνει χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους.
 
 • Ποσοστό 48,5% στο σύνολο των παθόντων όλων των ατυχημάτων (θανατηφόρα, σοβαρά και ελαφρά), δεν κάνει χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους.
 • Κύρια αίτια θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων :
  1. Απόσπαση προσοχής οδηγών
  2. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
  3. Υπερβολική ταχύτητα
  4. Παραβίαση προτεραιότητας και
  5. Επιθετική οδηγητική συμπεριφορά γενικά
 • Κύρια αίτια του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων
1.                 Μη τήρηση της απόστασης ασφαλείας.
2.                 Παράλειψη προειδοποίησης για την αλλαγή κατεύθυνσης.
3.                 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
4.                 Παραβίαση λοιπών σημάνσεων
5.                 Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
6.                 Ολισθηρότητα οδοστρώματος και
7.                 Καιρικές συνθήκες
 
 
 • Είδος ατυχημάτων :
Η σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με την εκτροπή και την παράσυρση πεζών, να την ακολουθούν. Η συχνότητα δε, των εκτροπών, ανατροπών και προσκρούσεων σε σταθερά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό, καταδεικνύουν το μέγεθος της ευθύνης του ιδίου του οδηγού.
 
 
 
1
Συγκρούσεις
Νεκροί
:150
2
Εκτροπές(απομάκρυνση από αρχική πορεία με υπαίτια συμπεριφορά)
Νεκροί
:137
3
Παρασύρσεις πεζών, κυρίως στο αστικό δίκτυο
Νεκροί
: 58
4
Ανατροπές
Νεκροί
: 15
5
Προσκρούσεις
Νεκροί
: 13
 
Από τη μελέτη των στοιχείων προέκυψε ότι το διάστημα από 1-1-2008 έως 27-5-2008 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 8,5 % .
 
Συγκριτικός 1-1-2008 έως 27-5-2008 
 
2008
2007
Διαφορά
Ποσοστό
Θανατηφόρα
464
507
-43
-8,5%
Νεκροί
501
556
-55
-9,9%
 
 
 
Ως προς την καταγραφή των στοιχείων για το Α΄ τετράμηνο του 2008 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2007 προέκυψαν τα ακόλουθα :
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
2008
2007
( Διαφορά )
Ποσοστό
Θανατηφόρα
378
410
-32
-7,8%
Σοβαρά
407
438
-31
-7,1%
Ελαφρά
3.373
3.677
-304
-8,3%
ΣΥΝΟΛΟ
4.158
4.525
-367
-8,1%
 
 
ΠΑΘΟΝΤΕΣ
2008
2007
( Διαφορά )
Ποσοστό
Νεκροί
404
454
-50
-11,0%
Βαριά τραυματίες
493
549
-56
-10,2%
Ελαφρά τραυματίες
4.553
5.017
-464
-9,2%
ΣΥΝΟΛΟ
5.450
6.020
-570
-9,5%
 
 
Ο κ. Υφυπουργός τόνισε ότι ο στόχος σύμφωνα με το «Στρατηγικό Σχέδιο Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 2006-2010» είναι η μείωση κατά 50% του αριθμού των θανάτων που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα.
 
Πλέον αυτών αναφέρθηκε ότι το τροχαίο ατύχημα αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο που απασχολεί επί μακρόν και κρίνεται αναγκαία η συνδρομή κάθε εμπλεκόμενου φορέα για την αντιμετώπισή του. Ο κ. Χηνοφώτης σημείωσε ότι με εντολές της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας της Αστυνομίας έχει δοθεί έμφαση στον συστηματικό και διαρκή έλεγχο του οδικού δικτύου με σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων καθώς και της αναζήτησης των αιτιών ιδίως σε ατυχήματα εκτροπής και παρασύρσεως πεζών.
 
Ο κ. Υφυπουργός, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναφέρθηκε σε ζητήματα ειδικότερου ενδιαφέροντος όπως:
 
 • Την εξέταση της δυνατότητας νομοθετικής παρεμβάσεως προκειμένου για τις επικίνδυνες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, επικίνδυνους ελιγμούς, κ.α.) να μην παρέχεται στους παραβάτες ευχέρεια της διοικητικής προσφυγής.
 • Οι φθορές και οι ελλείψεις σημάνσεως του οδικού δικτύου καθώς και η αποξήλωση πινακίδων που δημιουργούν πρόβλημα στην τροχαία κίνηση (διαφημιστικές, αντανακλαστικές).
 • Την παρακολούθηση διαλέξεων κυκλοφοριακής αγωγής, πέραν των μαθητών, από το διδακτικό προσωπικό προκειμένου δια της παιδαγωγικής μεθόδου να διοχετευθούν μηνύματα  ως προς την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή στους μαθητές.
 
Τέλος ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διασύνδεσης του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει από 15-06-2008, με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και στην προετοιμασία κοινής άσκησης των συναρμόδιων φορέων με σενάριο την αντιμετώπιση ατυχήματος μείζονος κλίμακας.
 
Η επόμενη σύσκεψη έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.
 
 

Τελευταίες Αναρτήσεις