Δε 20 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάιος 200819-05-2008: Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας και Μνημονίου Συνεργασίας του...

19-05-2008: Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας και Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με τον Ο.Ο.Σ.Α για την ενίσχυση της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 6977505
 
 
 
  Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ι.          1. Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στο Παρίσι, συναντήθηκε με την Υπουργό Εσωτερικών, κα. Michèle Alliot- Marie. Κατά τη συνάντηση, όπου επαναβεβαιώθηκαν οι διαχρονικά άριστες ελληνογαλλικές σχέσεις,  οι δύο Υπουργοί συζήτησαν θέματα κοινής αρμοδιότητας, ιδίως δε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, ισότητας και μετανάστευσης, ενώ αναφέρθηκαν και στις πρωτοβουλίες και προοπτικές ενόψει της επικείμενης Προεδρίας της Γαλλίας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούλιο 2008. 
2.         Ακολούθησε η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας σε Θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας. Η εν λόγω Συμφωνία αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση της ενισχυμένης διμερούς αστυνομικής συνεργασίας, που ήδη υπάρχει και λειτουργεί ικανοποιητικά μεταξύ των δύο Χωρών, με γνώμονα την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε τομείς, όπως η τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση, η εμπορία ναρκωτικών και ανθρώπων, το ηλεκτρονικό έγκλημα, η νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, η διευκόλυνση της έρευνας σχετικά με πρόσωπα που αγνοούνται ή καταζητούνται, καθώς και η ενημέρωση για σύγχρονες μεθόδους εγκληματικής έρευνας. Επίσης η Συμφωνία προωθεί τον αποτελεσματικότερο χειρισμό καταστάσεων κρίσης, την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και την ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αστυνομικού προσωπικού.
3.         Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί όσον αφορά την θωράκιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως την ανταλλαγή, επεξεργασία και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την πρόβλεψη αυστηρών περιορισμών και εγγυήσεων για την προστασία τους και την εφαρμογή, σε κάθε περίπτωση, από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, της σχετικής εθνικής νομοθεσίας του.
 
ΙΙ.        Μετά τη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλος, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) κ. Angel Gurria και τη Γενική Διευθύντρια σε θέματα Δημόσιας Διακυβέρνησης και Τοπικής Ανάπτυξης κ. Odile Sallard. 
 
1.         Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η εκτέλεση από τον Ο.Ο.Σ.Α. του έργου «Ενίσχυση της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα», ύψους 2,09 εκ. ευρώ. Πρόκειται για συνεργασία, η οποία προωθείται και πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τη Χώρα μας, κατατείνοντας στην εκτέλεση ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση της πορείας της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Οι αναλύσεις του ΟΟΣΑ, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος θα υποστηρίξουν το Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», το πρώτο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολό της. 
2.         Μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Παυλόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο – ολοκληρωμένο, συνεκτικό και ρεαλιστικό – εγχείρημα ριζικής ανασυγκρότησης της Διοίκησης τα τελευταία 25 χρόνια με την επωνυμία «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, και σε εύρος και σε στήριξη, ύψους πάνω από 631 εκ. ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, στη ριζική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στη μείωση των διοικητικών βαρών, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αποτελεσματικότητας της Χώρας.Η εμπειρία και η τεχνογνωσία ενός Οργανισμού της εμβέλειας του ΟΟΣΑ – ο οποίος, σημειωτέον, έχει αναλάβει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κρίσιμα θέματα της μείωσης των διοικητικών βαρών – αποτελεί στρατηγικής σημασίας σύμμαχό μας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης, ιδιαίτερα μάλιστα σε τομείς καθημερινότητας οι οποίοι, στο παρελθόν, δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής αναμόρφωσης, όπως είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Συνεπείς προς τις δεσμεύσεις μας, προχωρούμε οργανωμένα και υπεύθυνα στη δημιουργία μιας ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης διαφανούς, ευέλικτης, αντιγραφειοκρατικής και λειτουργικής, αξιοποιώντας, για πρώτη φορά, την εμπειρία και τη στήριξη διεθνών οργανισμών, όπως είναι ο Ο.Ο.ΣΑ., τη δημιουργική συνεργασία με τον οποίο εγκαινιάζουμε στην πράξη με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου».
 
3. Η στήριξη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει τρεις, ιδίως, φάσεις:
 Συμβουλευτική στήριξη κατά τον σχεδιασμό των δράσεων και των πολιτικών, με τη βοήθεια καλών πρακτικών, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του οργανισμού (2008-2009).
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την εφαρμογή του προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση", ώστε ν` αντιμετωπισθούν τυχόν αρρυθμίες και να επιταχυνθεί η ομαλή πορεία των έργων, σύμφωνα και με την εμπειρία στον τομέα αυτόν άλλων των κρατών μελών του ΟΟΣΑ (2009-2010).
                   Επιθεώρηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αξιολόγησή της από εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ (2010). Επισημαίνεται ότι, επίσης ότι για πρώτη φορά, ανατίθεται η αξιολόγηση της πορείας των έργων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τον βαθμό αξιοπιστίας του ΟΟΣΑ.
 
4.         Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Ο.Ο.Σ.Α. καλύπτουν τις 6 οριζόντιες θεματικές ενότητες που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
   Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου: Εισαγωγή μέτρων τα οποία ενισχύουν και βελτιστοποιούν τις ικανότητες σχεδιασμού, παρακολούθησης, συντονισμού και αξιολόγησης, ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών οργάνων διοίκησης.
   Βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας: Εκσυγχρονισμός των συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης, προσαρμογή της διοίκησης στις παρατηρήσεις των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη, ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης, εφαρμογή της δημόσιας διαβούλευσης, βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της διοικητικής δραστηριότητας, καταπολέμηση της διαφθοράς, έλεγχος του συστήματος των κρατικών προμηθειών.
  Βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων.
 Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων.
  Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων: Ανάπτυξη συστήματος ως προς τα περιγράμματα θέσεων και τα συστήματα διοίκησης με βάση την απόδοση, ενίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμπέδωση της ισότητας των φύλων και προώθηση της γενικευμένης συμμετοχής και μη διάκρισης σε βάρος των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα.
  Υποστήριξη της διοικητικής αλλαγής και Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
5.         Προτεραιότητα έχει δοθεί στις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του δημόσιου μάνατζμεντ σε χώρες του ΟΟΣΑ, για τους εξής έξι (6) κάθετους τομείς που ορίζονται στο πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης:
  Σύσταση των επιχειρήσεων, π.χ. απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων – σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών).
  Ασφάλεια τροφίμων, π.χ. απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.
   Γεωργικές επιδοτήσεις, π.χ. απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.
  Κοινωνική ασφάλιση, π.χ. βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης κατά την απονομή των συντάξεων.
   Δημόσια υγεία, π.χ. ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς και βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες στον χώρο της υγείας.
   Πολιτική προστασία, π.χ. αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέσω της ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και της δημιουργικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 
                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις