Κυ 1 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάιος 200814-05-2008: Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε προς κατάθεση στη Βουλή τα σχέδια νόμου: «Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού...

14-05-2008: Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε προς κατάθεση στη Βουλή τα σχέδια νόμου: «Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας» και «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ: 210 6977505
 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε προς κατάθεση στη Βουλή τα σχέδια νόμου: «Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας» και «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας».
 
Με το πρώτο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα του βαθμολογίου, της ενσωμάτωσης των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων στο Σώμα, καθώς και του χαρακτηρισμού των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. ως παραγωγικών. Με το δεύτερο ιδρύεται το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του.
 
Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
 
Α. Βαθμολόγιο
Με αυτό το σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του βαθμολογίου και της υπηρεσιακής εξέλιξης ιδίως των αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μια προσπάθεια εξασφάλισης προσωπικού με αυξημένα προσόντα καθώς και της όσο το δυνατόν ανάλογης και ισότιμης μεταχείρισής του σε σχέση με τους ομοιόβαθμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το νέο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης έχει ως στόχο να δημιουργήσει κίνητρο περαιτέρω παραμονής στο Σώμα των αστυνομικών που διαθέτουν πολύτιμη, πολυετή εμπειρία, αποτρέποντας την πρόωρη έξοδο, η οποία, πέραν της απώλειας πολύτιμων στελεχών -που είναι και το πρώτιστο ζήτημα- προκαλεί και σοβαρά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία ενόψει των δημοσιονομικών και δημογραφικών δεδομένων της Χώρας. Επιπλέον, η δυνατότητα καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης λειτουργεί ατομικό κίνητρο στο προσωπικό, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.
Με τις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
*      Προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης ανέλιξης των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.
*      Διευκολύνεται η εξέλιξη των αξιωματικών, οι οποίοι λόγω της συμφόρησης της επετηρίδας δεν προλαβαίνουν να εξελιχθούν στους ανώτερους βαθμούς.
*      Παρέχεται κίνητρο παραμονής του προσωπικού στο Σώμα και επιδιώκεται η ορθολογική και ισορροπημένη υπηρεσιακή του μεταχείριση ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξης.
*      Δημιουργούνται προϋποθέσεις βελτίωσης της απόδοσης και αύξησης του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω της προσδοκίας για περαιτέρω εξέλιξή τους, με επακόλουθο όφελος για την Υπηρεσία και το δημόσιο συμφέρον.  
*      Καθίσταται εφικτή η παραμονή έμπειρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της πολιτικής τάξης και ασφάλειας και των ειδικότερων προσδιορισμένων στόχων.
*      Επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα στη διοίκηση των αστυνομικών υπηρεσιών.
 
B. Ενσωμάτωση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων
Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται η ένταξη και ενσωμάτωση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας στο αστυνομικό προσωπικό.
Οι Ειδικοί Φρουροί αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο την άσκηση καθηκόντων φρούρησης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος. Οι Συνοριακοί Φύλακες αποτελούν, ομοίως, ειδική κατηγορία, που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Στελεχώνουν ως σήμερα τις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και δίωξης λαθρομετανάστευσης, έχοντας ουσιαστική συνεισφορά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. Μετά την επιτυχή θητεία αυτών των κατηγοριών προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα ν’ ασκούν, πλέον, ουσιαστικά καθήκοντα αστυφύλακα, πλην των καθηκόντων προανακριτικού υπαλλήλου.
 
 Με την προωθούμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η εξάλειψη της ανομοιογένειας στο ένστολο προσωπικό του Σώματος, η εμπέδωση της ομοψυχίας, η ενότητα της προσταγής και της δράσης, χωρίς διακρίσεις που συνεπάγονται σύγχυση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, αίρεται η δυσμενής μεταχείριση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, οι οποίοι δεν εξελίσσονται περαιτέρω βαθμολογικά και υστερούν σημαντικά στις αποδοχές τους σε σχέση με τους αστυφύλακες.
 
Με το προκείμενο σχέδιο νόμου, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες, που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται ύστερα από δήλωσή τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του αστυφύλακα, διέπονται από το νομικό καθεστώς που ισχύει για το αστυνομικό προσωπικό και έχουν τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με αυτό, εκτός από την άσκηση καθηκόντων προανακριτικού υπαλλήλου. Οι εντασσόμενοι θα υποβληθούν σε συμπληρωματική εκπαίδευση, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην εκτέλεση των καθηκόντων που θα ασκούν.
 
Γ. Χαρακτηρισμός των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ως παραγωγικών
Τέλος, με ειδική διάταξη του σχεδίου νόμου, χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπως οι αντίστοιχες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. Με την ρύθμιση αυτή οι απόφοιτοι των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας θα τυγχάνουν και της ανάλογης, ισότιμης με τους αποφοίτους των άλλων σχολών, υπηρεσιακής αντιμετώπισης. Για την ταυτότητα του λόγου, ως παραγωγικές θεωρούνται και οι αντίστοιχες Σχολές των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.
 
ΙΙ. Σχέδιο Νόμου: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας»
 
Με το δεύτερο σχέδιο νόμου ιδρύεται Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
Κύρια αποστολή του νέου φορέα είναι η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των Αστυνομικών Σωμάτων, με την συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση, ταξινόμηση και έκθεση στο ευρύ κοινό του αρχειακού υλικού που αντανακλά την ιστορική διαδρομή του αστυνομικού θεσμού.
  
Στην αποστολή του ιδρυόμενου Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας εντάσσεται, περαιτέρω, η οργάνωση συναφούς αντικειμένου συνεδρίων και εκδηλώσεων για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων εθνικού και ευρωπαϊκού μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των διμερών συνεργασιών της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής κάθε μορφής εγκληματικού φαινομένου.
 
Για την εγκατάστασή του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας έχει επιλεγεί το υφιστάμενο κτίριο των πρώην Σχολών Χωροφυλακής, στην Λ. Μεσογείων, ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία, στις εγκαταστάσεις του οποίου έχουν εκπαιδευθεί πολλές γενιές αστυνομικών. 

 
 
-Σχέδιο Νόμου σχετικά με ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Σχέδιο Νόμου σχετικά με ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας

Τελευταίες Αναρτήσεις