Πε 30 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2008Δελτία Τύπου Μάιος 20088-05-2008: Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων (Μέχρι 30-7-2008)

8-05-2008: Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων (Μέχρι 30-7-2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
210-6977505
 
 
 
 
 
Αθήνα,08/05/2008
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 

Υπενθυμίζεται ότι παρατάθηκε μέχρι 30-7-2008 η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 
Εντός της ως άνω προθεσμίας (30-07-2008), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν και μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των ως άνω αδειών, στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους. Επισημαίνεται, ότι η ως άνω προθεσμία είναι η τελευταία που χορηγείται.
 
Η παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων για μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικών όπλων για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.
 

Τελευταίες Αναρτήσεις