Τε 1 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Αύγουστος 20029-8-2002: Ανακοίνωση για ανάθεση έργου σε μεταφραστές

9-8-2002: Ανακοίνωση για ανάθεση έργου σε μεταφραστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2ο
Π.Κανελλοπούλου 4-101 77 ΑΘΗΝΑ Αριθ.Πρωτ.:6481/3/54δ
 ———————————-
Αθήνα, 5 Αύγουστου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: "Ανάθεση έργου σε Μεταφραστές από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας"

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 "Σύμβαση μίσθωσης έργου"

2.-Τις διατάξεις του Ν.2800/2000 (ΦΕΚ 41 Τ.Α΄) "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας"

3.-Τις διατάξεις του Π.Δ 14/2001 "Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας" όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ 20/2002.

4.-Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/198/4172 από 20-6-2002 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/98 ΠΥΣ.

5.-Την αριθμ. 6481/6/673ια από 29-7-2002 (ΦΕΚ 1000/1-8-2002 τ.Β΄)κοινή Υπουργική απόφαση "Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία".

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ανάθεση έργου από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σε 6 μεταφραστές:

4 μεταφραστές Αγγλικής Γλώσσας

2 μεταφραστές Γαλλικής Γλώσσας

Τελευταίες Αναρτήσεις