Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200230-9-2002: Ομιλία του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Σ.Ε.Κ.Π.Υ με θέμα: "Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων - Απειλές -...

30-9-2002: Ομιλία του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Σ.Ε.Κ.Π.Υ με θέμα: “Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων – Απειλές – Μέτρα Αντιμετώπισης”

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αθήνα,  30-9-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κυρίες και κύριοι

Η διεξαγωγή της 28ης θερινής Ολυμπιάδας του 2004 αποτελεί για την Ελληνική Κοινωνία και Πολιτεία Εθνική υπόθεση.

Η Ελλάδα και η Ελληνική κυβέρνηση όταν ανέλαβε την ευθύνη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, έδωσε την εγγύηση προς την διεθνή κοινότητα ότι οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν σε ειρηνικό και ασφαλές περιβάλλον.

Για το Υ.Δ.Τ. και την Ελληνική Αστυνομία στην οποία πριν δύο χρόνια με νόμο που ψήφισε η Ελληνική Βουλή ανατέθηκε η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας η διασφάλιση αυτού του φιλικού, ειρηνικού και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Η ίδρυση ειδικής Υπηρεσίας δηλαδή, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων ( Δ.Α.Ο.Α) που υπάγεται απ` ευθείας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ είχε ως στόχο και βασική αποστολή τον επιτελικό σχεδιασμό των μέτρων ασφάλειας, την μέριμνα για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων είναι στελεχωμένη με επιλεγμένο προσωπικό κυρίως της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Δ.Α.Ο.Α καθόρισε το πλαίσιο της Πολιτικής Ασφάλειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο Ασφάλειας, όρισε τις κατευθύνσεις του σχεδίου ασφάλειας και την περίοδο αυτή ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η μέχρι σήμερα πορεία και το έργο της Δ.Α.Ο.Α  στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων έχει τύχει της αποδοχής της Δ.Ο.Ε και τούτο γιατί βασίστηκε στην ορθή και ρεαλιστική εκτίμηση των απειλών και των κινδύνων (εσωτερικών και εξωτερικών) και στην εκπόνηση λεπτομερειακών σχεδίων αντιμετώπισης των.

Βασίστηκε επίσης στο γεγονός της κατάλληλης αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας ειδικών από χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους επτά ξένων χωρών, δηλαδή της Αυστραλίας, των Η.Π.Α, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ισραήλ μας προσέφερε και μας προσφέρει σημαντική υποστήριξη στην εκπόνηση και παρακολούθηση του προγράμματος της Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Κυρίες και κύριοι,

Η "παγκοσμιοποίηση" της ανασφάλειας και του φόβου και το απρόβλεπτο των κινδύνων και απειλών σε χρόνο, χώρο και ένταση αποτέλεσαν τους κύριους άξονες προβληματισμού για την επανεκτίμηση και επαναξιολόγηση του σχεδιασμού ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης του Σεπτέμβρη .

Και τούτο γιατί  δίπλα στις συνήθεις μορφές απειλών του παρελθόντος ήρθαν να προστεθούν νέες πιο επικίνδυνες, οι ασύμμετρες απειλές.

Σήμερα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό που μέχρι χθες ήταν αδιανόητο. Σήμερα πρέπει να προβλεφθεί αυτό που μέχρι χθες ήταν μύθος και φαντασία. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι επιδίωξη για μας να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των μέτρων ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας των πολιτών, δίχως να μπει σε κίνδυνο η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και- κατ` επέκταση- η αξιοπιστία της Χώρας μας στη Διεθνή Κοινότητα.

Το πρόγραμμα Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, στηρίζεται κατεξοχήν στον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία και η σημαντικότητα της σύγχρονης και δοκιμασμένης τεχνολογίας. Στον όλο Σχεδιασμό Ασφάλειας, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τον πρωτεύοντα και κυρίαρχο ρόλο.

Η εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας έχει αναγορευτεί σε κεντρικό ζήτημα, ειδικής βαρύτητας και πρώτης προτεραιότητας και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται στο Σχεδιασμό μας μέσα από την προετοιμασία της Γενικής Εκπαίδευσης, της οργάνωσης σειράς ειδικών Εκπαιδεύσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, καθώς και την πραγματοποίηση Πρακτικών Εκπαιδεύσεων (Test Events, Ασκήσεις, Προολυμπιακά Τουρνουά.

Για την επιτυχή σχεδίαση, την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την επιχειρησιακή εκτέλεση των μέτρων ασφάλειας, το Ελληνικό Κράτος έχει αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει στις αρμόδιες αρχές τους αναγκαίους πόρους για τους οποίους υπάρχει πλήρης πρόβλεψη και κάλυψη

Η καλύτερη ανταπόκριση στο νέο περιβάλλον "ασφάλειας", όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, είναι η συνεχής και μεθοδική συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους κατά της Ολυμπιακής Ασφάλειας και η διαρκής εκτίμηση των απειλών, προκειμένου να λειτουργήσουμε προληπτικά και αποτρεπτικά για την αντιμετώπισή τους. Αξίωμά μας είναι ότι τα μέτρα Ασφάλειας δεν έχουν σταθερές, αλλά αντίθετα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ευελιξία για αναπροσαρμογές βάσει των νέων κάθε φορά δεδομένων.

Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων συνίστανται στην απρόσκοπτη εκτέλεση των Ολυμπιακών καθηκόντων όλων όσων έχουν συγκεκριμένο ρόλο σ΄αυτούς και στην παροχή της απαιτούμενης προστασίας στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας και σε όλους τους επισκέπτες και τους θεατές.

Στο πλαίσιο του Τακτικού Σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε λεπτομερειακή καταγραφή των κινδύνων κατά της Ολυμπιακής Ασφάλειας και αποτυπώθηκαν τα μέτρα διαχείρισής τους, ώστε να διευκολυνθεί ο χειρισμός αντιμετώπισης τους με τον καθορισμό συγκεκριμένων μεθόδων και δράσεων.

Ειδικότερα:

  • Αναγνωρίστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι δηλ. Τρομοκρατία, Οργανωμένο Έγκλημα, Αντικοινωνικές εκδηλώσεις εντός των Ολυμπιακών Χώρων, Φυσικές Καταστροφές κ.λ.π., και προσδιορίστηκε το είδος τους, ο πιθανός φορέας, ο τρόπος εκδήλωσης ή η μέθοδος δράσης, καθώς και οι πιθανοί στόχοι.
  • Καθορίστηκαν τα επίπεδα των πιθανοτήτων εκδήλωσης και των επιπτώσεων από την εκδήλωσή τους.
  • Πραγματοποιήθηκε διαβάθμισή τους σε επίπεδα, με βάση το συνδυασμό πιθανότητας και επίπτωσης.
  • Περιγράφηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους και καθορίστηκαν οι βασικές ενέργειες πρόληψης.

Η διαδικασία αυτή θα είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη σταθερή και αξιόπιστη, με την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να αποτυπώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις και να ελέγχεται η πληρότητα και η επάρκεια των Επιχειρησιακών Σχεδίων διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων.

Βασικός στόχος, της διαδικασίας διαρκούς παρακολούθησης, αναγνώρισης και εκτίμησης των κινδύνων, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέτρων που θα επιτρέψουν την εξάλειψη των απειλών, τη μείωση της πιθανότητας να εκδηλωθούν και την άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων ασφαλείας σε περίπτωση εκδήλωσης για τη μείωση των επιπτώσεων.

Η εξάλειψη των κινδύνων προϋποθέτει τη γνώση από πλευράς των Αρχών Ασφαλείας των προθέσεων και των δυνατοτήτων των φορέων τους, ώστε αυτές να εκδηλώσουν επαρκή και κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Ως τέτοια μέτρα αναφέρονται ενδεικτικά η νομοθεσία, ο κατάλληλος εξοπλισμός, η σύγχρονη τεχνολογία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ασφαλώς η μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης των απειλών προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό των μέτρων πρόληψης και διάθεση ανάλογων πόρων, με στόχο τον περιορισμό της δυνατότητας των φορέων των κινδύνων να δραστηριοποιηθούν και την ελαχιστοποίηση των λαθών ή παραλείψεων του ανθρώπινου παράγοντα που εμπλέκεται και μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις ολυμπιακές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των διαπιστώσεων αυτών ο σχεδιασμός της Ολυμπιακής Ασφάλειας κατέστη ευέλικτος και εύκολα προσαρμόσιμος στις τρέχουσες ανάγκες, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον.

Έτσι, για να αντιμετωπιστούν οι πιθανές απειλές, έχουν ήδη αναπτυχθεί οι απαραίτητες συνεργασίες, το προϊόν των οποίων συγκλίνει στο Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών της Δ/νσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, που αποτελεί το Κομβικό σημείο αναφοράς (contact point) για τη συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση των Ολυμπιακών πληροφοριών και το οποίο έχει την θεσμική αρμοδιότητα της τελικής εκτίμησης των απειλών. Διευκρινίζεται ότι η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών είναι έργο των Υπηρεσιών Ασφάλειας της Χώρας και τις υφιστάμενες δομές τους.

Σημαντικοί ωστόσο, εταίροι στις δράσεις αυτές είναι από Ελληνικής Πλευράς :

  • Το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Ο Κλάδος Ασφάλειας του Γ.Ε.ΕΘ.Α και
  • Η Ε.Υ.Π η οποία, εκτός από τη συλλογή και διαβίβαση επεξεργασμένων πληροφοριών στο Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών, έχει τη θεσμική αρμοδιότητα και προβαίνει σε εκτιμήσεις απειλών κατά χωρών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες και των Αποστολών τους, καθώς και σε επανεκτιμήσεις γενικότερων απειλών κατά της Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Εξίσου σημαντική είναι και η ροή πληροφοριών από τα Κανάλια της διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Interpol, Europol, Sirene κ.λ.π.) μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας, οι Χώρες της Ο.Σ.Ο., καθώς και τα κράτη με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς, ή πολυμερείς συμφωνίες Αστυνομικής ή Δικαστικής Συνεργασίας.

Επιπλέον, η χρήση των νέων τεχνολογιών και του υπερσύγχρονου εξοπλισμού σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του προσωπικού, εγγυάται για την απρόσκοπτη ανάπτυξη όλων των δράσεων που απαιτούνται για την ασφάλεια της Χώρας και την επιτυχία της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις του δείκτη εγκληματικότητας της EUROSTAT όπως αυτό προκύπτει μέσα από την αναλυτική σύγκριση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας των Κ-Μ της Ε.Ε. και αυτό, κατά την άποψή μας, αποτελεί επίτευγμα των Αρχών Ασφαλείας και επιβράβευση της πολιτικής που ακολουθείται για την δραστική καταπολέμηση του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Αψευδής μάρτυρας της σοβαρής δουλειάς που γίνεται και των μέτρων που λαμβάνονται εν όψει και της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είναι οι τελευταίες θετικές εξελίξεις στο θέμα της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης `17Ν` που μας έδωσαν σημαντική ανακούφιση στον τομέα των εσωτερικών απειλών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το φαινόμενο της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο δεν αποτελεί την πρώτη και σοβαρότερη απειλή, για την καταπολέμηση της οποίας είναι απαραίτητη η καθολική συστράτευση και η διεθνής συνεργασία.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις