Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200730-03-2007: Συμπληρωματική ανακοίνωση για την επανείσοδο πολιτών τρίτων χώρων στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους...

30-03-2007: Συμπληρωματική ανακοίνωση για την επανείσοδο πολιτών τρίτων χώρων στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά τις εορτές του Πάσχα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30/03/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 16-03-2007 Ανακοίνωσης για την επανείσοδο στην Ελλάδα, από 25-03-07 μέχρι 25-04-07, πολιτών τρίτων χωρών που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν την χώρα τους κατά τις εορτές του Πάσχα, ανακοινώνεται επίσης ότι:

Επιτρέπεται, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (25/03/2007 μέχρι 25/04/2007), η έξοδος και επανείσοδος στην Ελλάδα και των αλλοδαπών που είναι κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α’ (μπλε χρώματος), για ανανέωση άδειας διανομής, αλλά δεν είναι κάτοχοι ληγμένης άδειας διαμονής καθόσον δεν τους έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στην εν λόγω ρύθμιση εμπίπτουν οι αλλοδαποί  που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθ.91 του ν.3386/2005 (προκειμένου νομιμοποιηθούν), αλλά δεν εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί να υποβάλλουν αίτημα ανανέωσης αυτής χωρίς να έχουν στην κατοχή τους την αρχική άδεια διαμονής.

Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί πρέπει να είναι κάτοχοι:

• Διαβατηρίου σε ισχύ και
• Βεβαίωσης τύπου Α’ (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής.  

Για περισσότερες πληροφορίες    τηλ. :   210 6977182
(Διεύθυνση Αλλοδαπών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)

Τελευταίες Αναρτήσεις