Δε 29 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Απρίλιος 200229-4-2002: Ενας χρόνος λειτουργίας για την ΟΚΕΑ

29-4-2002: Ενας χρόνος λειτουργίας για την ΟΚΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

29-04-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ένα χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει η ΟΚΕΑ, η Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2001 με πρωτοβουλία  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για τη μελέτη του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και το σχεδιασμό μιας σειράς δράσεων για την αντιμετώπισή του. 

Βασικός στόχος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης  μέσα από τη σύσταση της ΟΚΕΑ, ήταν η θεσμοθέτηση ενός ειδικού συντονιστικού οργάνου με αντικείμενο τη χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, και την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων που διακινούν και εμπορεύονται γυναίκες και παιδιά σε εθνική και διεθνή κλίμακα.

Στους 12 μήνες   λειτουργίας της, η ΟΚΕΑ ανέπτυξε αξιόλογη δράση  και συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια κατανόησης και αντιμετώπισης του φαινομένου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο και των γενικών κατευθύνσεων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης ανέπτυξε συνεργασία με Διεθνείς και Εθνικούς οργανισμούς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Eιδικότερα, κατά την περίοδο Μαϊος 2001-Απρίλιος 2002, η ΟΚΕΑ πραγματοποίησε τις εξής δράσεις:

  • Πρότεινε σχέδιο νόμου σχετικά με τη  δίωξη εγκλημάτων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και την προστασία των  θυμάτων.
  • Δημιούργησε αρχείο με αποφάσεις και διακηρύξεις διεθνών οργανισμών καθώς και με το θεσμικό  πλαίσιο άλλων χωρών αναφορικά με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. 
  • Συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών, σε ημερίδες και συνέδρια διαφόρων φορέων, ενώ σύντομα  θα εκδώσει διμηνιαίο newsletter, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με θέματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Συνέβαλε σημαντικά στην ειδικότερη ενημέρωση και εκπαίδευση Αστυνομικών πάνω στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα `trafficking` εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
  • Ολοκληρώνει σύντομα την πρότασή της για δημιουργία μιας πρότυπης υπηρεσίας της Αστυνομίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη δράση ενάντια στην εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα.

Η ΟΚΕΑ, όπως είναι γνωστό, συγκροτήθηκε από υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και κοινωνικό επιστήμονα ειδικό σε θέματα εμπορίας ανθρώπων, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Ομάδα με  διευρυμένη  τη  σύνθεση της  από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων και με βάση  το νέο θεσμικό πλαίσιο που  δημιουργείται, θα επεκτείνει  τις δράσεις της με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς του εθελοντικού επαναπατρισμού  καθώς και της προστασίας και αρωγής των θυμάτων.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις