Πε 2 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Αύγουστος 200729-08-2007: Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τους αιτούντες άσυλο.

29-08-2007: Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τους αιτούντες άσυλο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Εκδόθηκε και αποστέλλεται από σήμερα στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερωτικό φυλλάδιο σε έξι (6) γλώσσες (Αραβικά, Τουρκικά, Περσικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά) με βασικές πληροφορίες για τις διαδικασίες ασύλου, προκειμένου να διανεμηθεί στους αιτούντες άσυλο. Επίσης, το συγκεκριμένο φυλλάδιο, το οποίο εκτυπώθηκε σε 75.000 αντίτυπα, θα διανέμεται για την ενημέρωση όλων των αλλοδαπών που συλλαμβάνονται προς απέλαση για παράνομη είσοδο-παραμονή στην Ελλάδα.
 
Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του φυλλαδίου ανέλαβε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ως αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Κοινοτικού Προγράμματος Equal. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με την συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες διαμόρφωσε το τελικό κείμενο, το οποίο μεταφράστηκε σε πέντε (5) βασικές γλώσσες των αιτούντων άσυλο και εκτυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκδοση του φυλλαδίου έχει ως στόχο:
 
α) Την ενημέρωση των αλλοδαπών που έχουν πραγματική ανάγκη της Διεθνούς προστασίας, για τις προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που, σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και την εθνική μας νομοθεσία, θα τους εντάξουν στο καθεστώς του αιτούντα άσυλο και την διαδικασία αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας.
 
 β) Την αποφυγή παρερμηνειών και αποπροσανατολισμού των αλλοδαπών, οικονομικών μεταναστών, σε υποβολή μεθοδευμένων και καταχρηστικών αιτημάτων ασύλου, τα οποία κατακλύζουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με προφανή σκοπό να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στην χώρα.
 
Τονίζεται ότι η αναληφθείσα πρωτοβουλία, εντάσσεται στο πλαίσιο μίας σειράς ενεργειών μας, συνολικής βελτίωσης των θεμάτων που αφορούν την προστασία και υποδοχή των προσφύγων στη χώρα μας, με γνώμονα την απρόσκοπτη άσκηση του δικαιωμάτων τους και την δίκαιη εξέταση των αιτημάτων τους.
 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 29/08/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις