Πε 1 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200729-03-2007: Υπογραφή Τροποποιητικής Συμφωνίας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για την προμήθεια των Συστημάτων C4I

29-03-2007: Υπογραφή Τροποποιητικής Συμφωνίας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για την προμήθεια των Συστημάτων C4I

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 29/3/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Υπεγράφη σήμερα η Τροποποιητική Συμφωνία για τα Συστήματα C4I μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και της Αμερικανικής εταιρείας SAIC εκπροσωπουμένης από τον κ. Grant L. CLARK ανώτερου Αντιπροέδρου και Νομικού Συμβούλου, παρουσία του Πρέσβυ των Η.Π.Α. στην Ελλάδα κ. Charles Ries.

 

Παρέστησαν από Ελληνικής πλευράς ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβυς ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Πουλάκος και ο Νομικός Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων κ. Κωνσταντίνος Καταβάτης.

 

Επίσης παρέστησαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Γρηγόριος Δουμεντζιάνος, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 

 

Από πλευράς της εταιρείας SAIC παρέστησαν οι Νομικοί Σύμβουλοι κύριοι Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος και Γρηγόριος Πελεκάνος, καθώς και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Dr. Don Foley, ενώ παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας SIEMENS κ. Διονύσιος Δενδρινός και ο Διευθυντής της εταιρείας «ΠΑΝΟΥ Α.Ε.» κ. Βασίλειος Πάνου.

 

Το κείμενο της Συμφωνίας αποτελεί την πέμπτη τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης που είχε υπογραφεί την 19-5-2003, για την προμήθεια των Συστημάτων C4I και ρυθμίζει τεχνικά και συμβατικά ζητήματα.

 

Ενδεικτικά, με τη Συμφωνία που υπεγράφη επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

-Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και δυνατότητα διασύνδεσης με τα υφιστάμενα πληροφοριακά και λοιπά συστήματα των Σωμάτων Ασφαλείας. 
΄Αμεση περιέλευση στην κυριότητα (και όχι απλώς στην κατοχή ως μέχρι σήμερα) του Ελληνικού Δημοσίου σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων για την υποστήριξη των επικοινωνιών και της πληροφορικής. 

Δυνατότητα περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, του δικτύου TETRA, μετά την προβλεπόμενη από την αρχική σύμβαση 10ετή μίσθωση για χρήση αυτού, με δικαίωμα προτιμήσεως (option).

-Κατασκευή 2ου Κέντρου μεταγωγής TETRA στη ΓΑΔΑ, με το οποίο θα εξασφαλίζεται η εφεδρικότητα, για την αδιάπτωτη λειτουργία του δικτύου TETRA.

-Περιέλευση στο Ελληνικό Δημόσιο επιπρόσθετου εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας (συστήματα Autonomy, AIS, Υποστήριξης Διοίκησης του ΕΚΑΒ κ.λ.π.), αξίας 7.500.000 €, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

-Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου για το υποσύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης Αττικών Δρόμων, με έξοδα του Προμηθευτή, με το οποίο θα επέλθει σημαντική μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών από τη χρήση του συστήματος από μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αποκατάσταση κατεστραμμένων καμερών (28 τον αριθμό) σε εικονολήπτες του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης Αττικών Δρόμων, από τον Προμηθευτή.

-Απομείωση του συμβατικού τιμήματος κατά 3.491.379 €, παρά τις τιμαριθμικές μεταβολές, που έχουν συντελεστεί μέχρι σήμερα από το χρόνο ενεργοποίησης της σύμβασης (28-5-2003), ήτοι σε τιμές 2003.

-Απομείωση του συμβατικού τιμήματος κατά 2.900.000 € στο στάδιο της τελικής εκκαθάρισης για τις αμοιβές των τεχνικών συμβούλων.

-Απομείωση του συμβατικού τιμήματος κατά 7.000.000 € περίπου, για διαπιστωθείσες ελλείψεις – αποκλίσεις.

Ως εκ τούτου με βάση τα παραπάνω δεδομένα η προκύπτουσα συνολική απομείωση ανέρχεται στο ποσό των 13.391.379 €, με συνέπεια το συνολικό τίμημα από 259.032.250 να διαμορφώνεται στα 245.640.871 € (πάντοτε σε τιμές 2003).

Παρακράτηση μέρους των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.   

 

Το ιστορικό της Συμφωνίας και οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου έχουν ως εξής:

 

 

1. Ιστορικό εξέλιξης – Ανάθεση έργου

 

Ενόψει της ασφαλούς διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας (Δ.Ε.Σ.Ο.Π.) αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16-07-2002 τη διενέργεια διαγωνισμού για την απόκτηση των Συστημάτων C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας , με τις επείγουσες διαδικασίες του Π.Δ. 284/89 «Προμήθειες – έργα Ενόπλων Δυνάμεων» .

 

Σημειώνεται ότι ο όρος C4I προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Command, Control, Coordination, Communication, & Integration / Διοίκηση, Έλεγχος, Συντονισμός, Επικοινωνίες, και Διασύνδεση – Ενοποίηση. Αναφερόμενοι στα C4I εννοούμε ένα σύνολο τεχνολογικών μέσων, υποδομών και συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής [τριάντα (30) διαφορετικά υποσυστήματα], τα οποία επεξεργάζονται ήχο, εικόνα και δεδομένα για την υποστήριξη των Αρχών Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Λ.Σ., Π.Σ.) , κ.λπ. Υπηρεσιών και φορέων (ΕΥΠ , ΕΚΑΒ , Τελωνεία και ΥΠ.Ε.Ε.) στη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων.

 

Ύστερα από Διεθνή Διαγωνισμό και σχετική απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. (υπ αριθμ. 1 Συνεδρίασης 4/13-3-2003) το έργο ανατέθηκε στην Αμερικάνικη εταιρεία SAIC αντί του ποσού των 254.999.000€, με βασικούς υπεργολάβους τις εταιρείες SIEMENS, ΔΙΕΚΑΤ, ΠΑΝΟΥ, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ, IBM, ALTEC, και AMS (Αερόπλοιο).

 

Από το ποσό αυτό τα 84.254.510€ αφορούν την παροχή υπηρεσιών TETRA για 10 έτη και τα 9.971.640€ τη συντήρηση – υποστήριξη όλου του συστήματος C4I, για 5 έτη.

 

Την 13-5-2003, ο Υπουργός Εθνικής ΄Αμυνας με απόφασή του, κατακύρωσε την προμήθεια στην Εταιρεία ‘’SAIC’’ και την 19-5-2003 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του ΥΠ.ΕΘ.Α. (Γενικός Γραμματέας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων)και της εταιρείας αυτής. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.), η παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου C4I. Εν συνεχεία η Δ.Α.Ο.Α. συγκρότησε Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Προμήθειας στην οποία διατέθηκαν τεχνικοί και νομικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξή της.

 

Ως συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου C4I, ορίστηκε η 28-5-2004, πράγμα το οποίο δεν κατέστη εφικτό καθόσον, αφενός μεν η ανάδοχος εταιρεία δεν είχε αναπτύξει στον απαιτούμενο συμβατικό βαθμό τα πληροφοριακά υποσυστήματα, που αποτελούν την καρδιά του όλου συστήματος, αφετέρου δε, δεν δόθηκαν στην εταιρεία έγκαιρα όλες οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις για τη διενέργεια εργασιών και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.   

 

2. Τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης

 

Κατά την πορεία του έργου, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις -4- τροποποιήσεις της Σύμβασης, εξαιτίας τεχνικών και συμβατικών προβλημάτων, που δεν επηρέαζαν ουσιωδώς το έργο και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του.

 

Συγκεκριμένα:

 

1η τροποποίηση: Πραγματοποιήθηκε την 23-12-2003 για αντικατάσταση λογισμικού και αντικατάσταση της υποδομής του Συστήματος TETRA. Η τροποποίηση αυτή είχε ως συνέπεια να μειωθεί κατά 3.066.750€ το συμβατικό τίμημα (254.999.000 €) και να διαμορφωθεί στο ποσό των 251.932.250€.

 

2η τροποποίηση: Πραγματοποιήθηκε την 7-4-2004 για αντικατάσταση ορισμένων υποπρομηθευτών του έργου, κατόπιν αιτήματος της SAIC και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, χωρίς μεταβολή των οικονομικών στοιχείων.

 

3η τροποποίηση: Πραγματοποιήθηκε την 25-06-2004 για αντικατάσταση εξοπλισμού διαφόρων υποσυστημάτων, χωρίς μεταβολή των οικονομικών στοιχείων.

 

4η τροποποίηση: Πραγματοποιήθηκε την 05-08-2004 για ένταξη στο έργο C4I των εργασιών αναβάθμισης κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 173), οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων στο Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας, που λειτουργούσε εντός της Γ.Α.Δ.Α..

Η τροποποίηση αυτή είχε ως συνέπεια την αύξηση του Συμβατικού αντικειμένου, κατά 7.100.000€ με συνακόλουθη αύξηση του συνολικού τιμήματος στο ποσό των 259.032.250€.

 

5η τροποποίηση: η παρούσα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οφέλη.

 

3. Προσωρινή παραλαβή για χρήση

 

Επειδή το έργο δεν είχε περαιωθεί τη συμβατικά προβλεπόμενη ημερομηνία(28-5-2004), με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. της 21-07-2004, ορίστηκε η προσωρινή παραλαβή του, για χρήση, για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και στο βαθμό ανάπτυξης που είχε επιτευχθεί μέχρι τότε. Επιπλέον, στην απόφαση αυτή ορίζετο ότι, η γενική δοκιμή του Συστήματος C4I θα πραγματοποιείτο μέχρι την 01/10/2004, πράγμα το οποίο όμως δεν επιτεύχθηκε, καθόσον δεν είχαν ολοκληρωθεί οι επί μέρους δοκιμές αποδοχής των τριάντα (30) Υποσυστημάτων. Οι εν λόγω δοκιμές ολοκληρώθηκαν την 11/04/2005 και κατά την διεξαγωγή τους, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα εξ αυτών και ιδίως τα πληροφορικά συστήματα (υποσυστήματα 1-7 CDSS) δεν είχαν αναπτυχθεί στον απαιτούμενο βαθμό και ως εκ τούτου, το Έργο δεν μπορούσε να παραληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Η εταιρεία, στη συνέχεια, για την αναβάθμιση των υποσυστημάτων αυτών, κατέθεσε Προτάσεις Αλλαγής, αναλαμβάνοντας συγχρόνως το κόστος πληρωμής των τεχνικών συμβούλων του Δημοσίου.

 

Επίσης με την παραπάνω απόφαση του ΚΥΣΕΑ παρείχετο η εξουσιοδότηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εθνικής ?μυνας και Δημόσιας Τάξης να προβούν στην τροποποίηση της Σύμβασης με τη συμπερίληψη σ’ αυτή των πρόσθετων εργασιών και του κόστους αυτών.

 

4. Συμβατικές πληρωμές

 

Από την ενεργοποίηση της Σύμβασης (28-5-2003) ο έλεγχος της προόδου του έργου γινόταν μέσω των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ασκήσεων και δοκιμών αποδοχής των υποσυστημάτων, η επιτυχής εκτέλεση των οποίων αποτελούσε προϋπόθεση των σταδιακών πληρωμών.

 

Μέχρι σήμερα από τις 7 προβλεπόμενες πληρωμές , έχουν καταβληθεί οι τέσσερις εξ αυτών, ήτοι ποσό 118.279.575€ (ήτοι πληρωμές γινόμενες στις 20-6-2003, ποσό 47.331.855 €, στις 31-10-2003, ποσό 15.777.285 €, στις 19-2-2004, ποσό 23.665.928 € και στις 20-7-2004, ποσό 31.554.570 €), που αντιστοιχεί στο 75% του συνολικού τιμήματος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, τα ποσά που αφορούν την παροχή υπηρεσιών TETRA και τη συντήρηση του συστήματος C4I. Για το ποσό αυτό, από τη SAIC, έχουν κατατεθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ισόποσες εγγυητικές επιστολές, οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί.

 

Επιπλέον έχει καταβληθεί (στις 27-8-2004) στη SAIC, ποσό 3.550.000 €, που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού τιμήματος, για τις εργασίες αναβάθμισης της Γ.Α.Δ.Α. και για το οποίο επίσης κατατέθηκε ισόποση εγγυητική επιστολή.

 

5. Μεταφορά έργου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

 

Με το άρθρο 19 του Ν. 3483/2006 (Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις) προβλέπεται η μεταβίβαση προμηθειών που εκτελούνταν, (κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου), από το Υπουργείο Εθνικής ?μυνας και αφορούν υπηρεσίες, υλικά αγαθά καθώς και αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία χρησιμοποιεί φορέας άλλου Υπουργείου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής ?μυνας και του αρμόδιου Υπουργού, στο Υπουργείο στο οποίο αφορούν κυρίως οι προμήθειες αυτές.

 

Στη συνέχεια, κατ΄ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης, εκδόθηκε η  υπ. αρ. 249101 από 10-8-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνικής ?μυνας και Δημόσιας Τάξης, με την οποία αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

 

·  Η μεταβίβαση για εκτέλεση και υλοποίηση των υπ’ αριθμ. 020Α /03 Σύμβασης Συστημάτων C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας, καθώς και 16/03 Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, ως εκ της προμήθειας αυτών, από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, στο οποίο αφορούν κυρίως οι εν λόγω προμήθειες. 

· Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ως προς τα εν λόγω συστήματα, έναντι του αναδόχου αυτών, καθώς και 

· Η σύσταση από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης των αρμοδίων οργάνων και επιτροπών.

 

6. Διαδικασίες για ολοκλήρωση της τροποποίησης

 

Με τη μεταφορά του έργου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες τροποποίησης της Σύμβασης, προκειμένου αφενός μεν να επεκταθούν τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης του έργου, που κρίνονται απαραίτητα για τον εν λόγω σκοπό, αφετέρου δε να υπάρξει δυνατότητα άμεσης περιέλευσης υποσυστημάτων και εξοπλισμού στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, για πλήρη εκμετάλλευση και χρήση. 

 

Με την ολοκλήρωση της τροποποίησης, η σύμβαση διεβιβάσθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.284/89, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Το μεν Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι η τροποποίηση της Σύμβασης στηρίζεται στο νόμο, το δε Ελεγκτικό Συνέδριο την ενέκρινε με πράξη του.

 

Επισημαίνεται ότι με την τροποποίηση της σύμβασης δύναται το Ελληνικό Δημόσιο να χρησιμοποιεί ακώλυτα υποσυστήματα και εξοπλισμό C4I, χωρίς να υφίσταται ανάγκη να προβεί σε επιπρόσθετες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού, για την κάλυψη άμεσων αναγκών του, ταυτόχρονα δε η SAIC παραιτήθηκε από την αίτησή της στην διαιτησία, την οποία είχε υποβάλει στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.

    

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις