Σα 10 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Ιούνιος 200727-06-2007: Ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση των κρατήσεων-εισφορών υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.)

27-06-2007: Ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση των κρατήσεων-εισφορών υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την αύξηση των κρατήσεων – εισφορών, υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.) από 3% στο βασικό μισθό και στο 1/5 του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε 6% μόνο στο βασικό μισθό, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

 

1. Το Τ.Α.Υ.Α.Π. είναι φορέας επικουρικής ασφάλισης και χορηγεί στους μετόχους μέρισμα.

 

2. Στο Ταμείο ασφαλίζεται το 32% του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικό προσωπικό – Συνοριακοί Φύλακές – Ειδικοί Φρουροί) και το σύνολο σχεδόν των Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

3. Οι μέτοχοι σήμερα του Ταμείου (εν ενεργεία) ανέρχονται σε 18.000 περίπου και οι μερισματούχοι (συνταξιούχοι) ανέρχονται σε 13.000 περίπου.

 

4. Από το έτος 2000 η διοίκηση του Ταμείου είχε ζητήσει κατ΄ επανάληψη από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης την αλλαγή του τρόπου χορηγήσεως του μερίσματος, ώστε αυτός να είναι πιο δίκαιος, πιο ανταποδοτικός, πιο λειτουργικός και ίδιος με τον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος του αντίστοιχου επικουρικού ταμείου Χωροφυλακής, καθώς και αύξηση των κρατήσεων σε 5% ώστε να συγκλίνει με τις κρατήσεις των λοιπών ομοειδών ταμείων, πλην όμως μέχρι το έτος 2004 το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό.

 

5. Το Ταμείο προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση ενόψει ενοποιήσεως αυτού με το αντίστοιχο Ε.Τ.Ε.Χ. επανήλθε εκ νέου τα έτη 2005 και 2006 για το ίδιο θέμα και ζήτησε επιπλέον την αύξηση των κρατήσεων σε 6% επί του βασικού μισθού, όπως συμβαίνει και με το Ε.Τ.Ε.Χ.

 

6. Το σχετικό π.δ. αφού επεξεργάστηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το Συμβούλιο Επικρατείας, υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύτηκε την 23-04-2007 (π.δ. 69/2007).

 

7. Τέλος επισημαίνεται ότι το Ταμείο δεν έχει επενδύσει τα αποθεματικά του σε δομημένα ή σταθερά ομόλογα. Η οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή υπόθεση δεν αποδίδει την πραγματικότητα.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 27/6/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις