Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Απρίλιος 200226-4-2002: Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 100 Αξιωματικών Εκπαιδευτών και Διοικητών - Υποδιοικητών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

26-4-2002: Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 100 Αξιωματικών Εκπαιδευτών και Διοικητών – Υποδιοικητών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα,     26/4/2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Παρασκευή 26-4-2002 ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας η εκπαίδευση (100) Αξιωματικών Εκπαιδευτών και Διοικητών-Υποδιοικητών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Από τους εκπαιδευθέντες Αξιωματικούς 80 προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, 12 από το Λιμενικό Σώμα και 8 από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αξιοποιηθούν σε νευραλγικούς τομείς τόσο στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και στη Διοίκηση Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όσο και στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και του προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού ασφάλειας.

Ειδικότερα θα καλύψουν τις ανάγκες της γενικής εκπαίδευσης του προσωπικού ασφάλειας σε θέματα Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και τις ανάγκες διοίκησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (αθλητικών και μη) στην Αθήνα και στις τέσσερις (4) άλλες Ολυμπιακές Πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηράκλειο και Πάτρα).

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με μέριμνα της Δ.Α.Ο.Α. και  με την υποστήριξη της Αστυνομικής Ακαδημίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Αρχηγείων της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι εκπαιδευθέντες θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

Από τους (80) Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας:

– Σαράντα (40) θα μετατεθούν άμεσα στη Δ.Α.Ο.Α. με προοπτική να ορισθούν ως Διοικητές – Υποδιοικητές των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και σύνταξη των Επιχειρησιακών Σχεδίων των εγκαταστάσεων τα οποία  προβλέπεται να ολοκληρωθούν την 31-12-2002. Αρχές του 2003 θα συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα της γενικής Ολυμπιακής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στην Αττική.

– Δέκα (10) θα μετατεθούν στα Επιτελεία της Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης και Α.Δ. Μαγνησίας, Ηρακλείου και Αχαΐας με αντίστοιχα καθήκοντα και

– Τριάντα (30) θα επιστρέψουν στις Υπηρεσίες τους και θα χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτές για τη Γενική Ολυμπιακή Εκπαίδευση.

Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος θα μετακινηθούν στη  Δ.Α.Ο.Α. και έχουν ορισθεί ως Διοικητές σε ορισμένες Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος θα επιστρέψουν στις Υπηρεσίες τους, και προβλέπεται μελλοντικά να μετακινηθούν στη Δ.Α.Ο.Α. 

Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο για τη προετοιμασία της γενικότερης εκπαίδευσης του προσωπικού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η γενική εκπαίδευση αφορά πενήντα χιλιάδες περίπου άτομα και περιλαμβάνει την οργάνωση σειράς ειδικών εκπαιδεύσεων στην ημεδαπή κα αλλοδαπή, καθώς και την πραγματοποίηση Πρακτικών Εκπαιδεύσεων (Test Events, Ασκήσεις, Προολυμπιακά Τουρνουά).

Τελευταίες Αναρτήσεις