Σα 30 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Ιούνιος 200726-06-2007: Επιτρέπεται, από 10-07-2007 μέχρι 30-09-2007, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους...

26-06-2007: Επιτρέπεται, από 10-07-2007 μέχρι 30-09-2007, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 26/06/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Επιτρέπεται, κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, η επανείσοδος στην Ελλάδα των αλλοδαπών οι οποίοι:
 
  • έχουν ζητήσει αρχική άδεια παραμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών και η εξέταση του αιτήματός τους εκκρεμεί, ή
  • είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας,
  • είναι ομογενείς και έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.
 
Οι αλλοδαποί και οι ομογενείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 10-07-2007 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις 30-09-2007 εφόσον είναι κάτοχοι:
 
 
  • αλλοδαποί με ληγμένη Αδεια Διαμονής:
 Διαβατηρίου σε ισχύ.
 Αδειας Διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξη.
 Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας εργασίας ή διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται είτε στο ν. 2910/01, είτε στο ν. 3386/05 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού, σπουδές κ.λπ.).
 
  • αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Αδεια Διαμονής:
 Διαβατηρίου σε ισχύ.
 Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών.
Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.
 
  • αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Αδεια Διαμονής σύμφωνα με ν. 3386/2005:
 Διαβατηρίου σε ισχύ.
 Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (μπλε  
   χρώματος) για την έκδοση Αδειας Διαμονής σύμφωνα με τις   
   διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005
  ή της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 ή της 
  υπ’ αριθ. 11702/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.
 
  • Ομογενείς αιτούμενοι άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.:
Διαβατηρίου σε ισχύ.
Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση   
άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977182
Fax :210 6929764

Τελευταίες Αναρτήσεις